Прес-центр22 травня 2020, 13:05

Зміни до податкового законодавства у зв’язку із введенням карантину

Зміни до податкового законодавства у зв’язку із введенням карантину.

1.     ПОДАТКОВІ КАНІКУЛИ

Не нараховується та не сплачується за період з 1 березня року по 31 березня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності. Проте, оскільки податкові декларації щодо плати за землю за весь 2020 рік вже до 20 лютого цього року були подані платниками плати за землю (крім фізичних осіб) до органів державної податкової служби, їм цим Законом надано право подати уточнюючу податкову декларацію в якій відобразити зміни податкового зобов’язання із сплати плати за землю за відповідні місяці. 

Податок на об’єкти нежитлової нерухомості, відмінні від земельної ділянки, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не нараховується за період з 1 березня по 31 березня 2020 року.

Тимчасово звільняються від нарахування та сплати ЄСВ за періоди з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року за себе:

фізичні особи – підприємці;

особи, які провадять незалежну професійну діяльність (наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;

члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах

Таке звільнення від сплати ЄСВ поширюється також на платників, якими не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу.

На період, що закінчується останнім числом місяця, в якому завершується дія карантину, звільняються від оподаткування податком на додану вартістьоперації з ввезення на митну територію України та/або операції з постачання на митній території України товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19 перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.

До 30 червня 2020 року, для здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) звільняються від сплати ввізного мита товари (в тому числі лікарські засоби, медичні вироби, медичне обладнання), необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.

2.     ВИМОГА ЗАСТОСУВАННЯ РРО ВІДКЛАДАЄТЬСЯ ДО 1 СІЧНЯ 2021 РОКУ ТА 1 КВІТНЯ 2021 РОКУ, КРІМ ФОП ОКРЕМО ВИЗНАЧЕНИХ КАТЕГОРІЙ.

До 1 січня 2021 року відкладається вимога застосування РРО платниками єдиного податку другої — четвертої груп незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн. гривень, крім тих, які здійснюють:

реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення

До 1 квітня 2021 року РРО не застосовуються платниками єдиного податку другої – четвертої груп (фізичними особами – підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн. гривень, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:

реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;

реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;

реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

роздрібну торгівлю уживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);

діяльність ресторанів, кафе, ресторанів шви дкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”;

діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;

діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);

реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відтерміновується:

збільшення розміру санкцій за порушення вимог Закону щодо використання реєстраторів розрахункових операцій з 1 жовтня 2020 року до 1 січня 2021 року

набрання чинності ЗУ “Про внесення змін до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг” до 1 серпня 2020 року (до запропонованих змін набрання чинності планувалося з 19 квітня 2020 року), а окремих його положень — відтермінувати до 1 січня 2021 року (замість 1 жовтня 2020 року)

3. ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОП

Збільшення річних лімітів для ФОП:

для 1-ї групи - з 0,3 млн грн до 1 млн грн;

для 2-ї групи - з 1,5 млн грн до 5 млн грн;

для 3-ї групи - з 5 млн грн до 7 млн грн.

4. ТИМЧАСОВЕ СКАСУВАННЯ ШТРАФІВ

За порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 рокуштрафні санкції не застосовуються, крім санкцій за:

порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, страхування додаткової пенсії;

відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;

порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах, які застосовуються на загальних підставах;

порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати.

Протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року платникам податків не нараховується пеняа нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню.

5. Справляння податку на прибуток підприємств

Платників податків на прибуток звільнено від застосування податкових різниць, передбачених п. 140.5.9 ПКУ (обмеження щодо віднесення до складу витрат понад 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року) щодо коштів (вартості лікарських засобів), які добровільно ними перераховані (передані) для надання медичної допомоги хворим на коронавірус.

Закладам охорони здоров'я державної та комунальної власності, а також особі, уповноваженій на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, надано право зменшувати об'єкт оподаткування на суму доходів, внаслідок отримання ними коштів або товарів: лікарських засобів, добровільно переданих юридичними та/або фізичними особами протягом дії карантину.

6. Особливості справляння акцизного податку та екологічного податку

Тимчасово спрощено порядок виробництва дезінфекційних засобів, зокрема, надано державним підприємствам, які є виробниками спирту етилового, право використовувати вироблений ними спирт для виробництва дезінфекційних засобів без наявності зареєстрованих витратомірів-лічильників спирту, за умови обладнання місць відпуску дезінфекційних засобів засобами обліку виробленої продукції та участі представників контролюючий органів у контролі за дотриманням умов денатурації спирту.

Також до 15 серпня 2020 року включно продовжено терміни погашення податкових векселів, виданих виробниками або імпортерами палива для реактивних двигунів та/або бензинів авіаційних, які припадають на період з 1 березня по 31 травня 2020 року.

Для спирту етилового, який використовується для виробництва дезінфекційних засобів, до 31 травня 2020 року акцизний податок встановлено за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту.

7. Перевірки, санкції, скарги

Установлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня по 31 травня 2020 року, крім документальних позапланових перевірок за заявами про відшкодування з бюджету податок на додану вартість та фактичних перевірок, в частині порушення вимог законодавства в частині обліку, ліцензування, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Також встановлено правило, що камеральна перевірка податкової декларації (крім податкової декларації з податку на додану вартість) за звітні (податкові) періоди березень - травень 2020 року, або уточнюючих розрахунків (крім уточнюючих розрахунків з податку на додану вартість), що були подані платниками податків протягом березня-травня 2020 року, може бути проведена лише протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, - за днем їх фактичного подання.

Уточнено норму про звільнення від штрафів протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року за порушення податкового законодавства, запроваджену Законом № 533 від 17.03.2020 р. Зокрема, передбачено можливість притягнення до відповідальності за порушення правил обліку, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, цільового використання пального, спирту етилового платниками податків та обладнання акцизних складів.

Крім того, на період по 31 травня 2020 року включно, зупинено перебіг строків процедури адміністративного оскарження, щодо скарг платників податків (крім скарг щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від'ємного значення з податку на додану вартість), що надійшли (надійдуть) до 31 травня 2020 року та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року. З 1 червня 2020 року перебіг строків, які зупинялися, продовжується з урахуванням часу, що минув до такого зупинення.

8. Податок на нерухоме майно

Змінено норму щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, запроваджену Законом № 533 від 17.03.2020, зокрема зменшено строк, протягом якого об'єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об'єктом оподаткування податком, «з 1 березня по 30 квітня 2020 року» на «з 1 березня по 31 березня 2020 року». Строк сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за податковий період - квітень 2020 року відстрочено до 30 червня 2020 року без нарахування пені та штрафних санкцій за порушення термінів сплати податкових зобов'язань щодо загальних термінів сплати податкового зобов'язання за такий період.

Також запроваджено правила подання уточнюючих податкових декларацій з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо періодів березень та квітень 2020 року.

Консультував головний спеціаліст Біловодського бюро з надання безоплатної вторинної правової допомоги  Михайло Карягін.

Якщо Ви вважаєте, що Ваші права було порушено, Ви завжди можете звернутись за юридичною допомогою до:

  • Біловодського бюро правової допомоги за тел. (06466) 9-12-78;
  • Міловського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за тел. (06465) 2-29-49,   099 460 93 68;
  • на «гарячу» лінію системи 0800 213 103.

Це безоплатно, оперативно та професійно. Згідно з Законом, всі послуги юриста оплачує держава!