Протоколи засідань

1. Протокол №4 від 26.12.2018 р. Протокол №4
2. П Р О Т О К О Л № 2 засідання Громадської ради при райдержадміністрації
3. Протокол № 3 засідання ініціативної групи
4. Протокол № 2 засідання ініціативної групи
5. Протокол № 1 засідання ініціативної групи
Архів: