Бюджет

Пояснювальна записка

 

До звіту по  виконанню зведеного

бюджету Марківського району

за 9 місяців 2018 року

 

І. Доходи

 

За 9 місяців 2018 року доходи по зведеному бюджету виконано на 114,4 %, при затвердженому плану доходів з урахуванням змін в сумі 36312,528 тис. грн., фактично надійшло 41539,129 тис. грн., що більше затверджених показників на 5226,601 тис. грн.

В складі зведеного бюджету Марківського району 10 бюджетів з них 1 районний, 1 селищний та 8 сільських.

Дев’ять бюджетів виконали затверджені показники. Районний бюджет 114,8 %, селище – 107,5 %, сільські ради: Бондарівська – 103,9 %, Гераськівська – 120,7 %, Кабичівська – 162,9 %, Краснопільська – 132.8 %, Кризька – 118.0 %, Ліснополянська  – 106.3 %, Сичанська – 100.2 %. Просянська сільська рада виконала доходи на 92.4 %

У порівнянні із відповідним періодом минулого року (34204,769 тис.грн.) надходження до зведеного бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів збільшились на 7334,360 тис.грн.

Основним видом надходжень загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, який у структурі уточненого плану по доходах за звітний період займає  62,5 відсотка. На звітну дату  надійшло вищевказаного податку 26062,415 тис. грн., що більше запланованого (22701,500 тис. грн.) на 3360,915 тис. грн. Затверджений план виконано на 114,8 відсотка.

Перевиконання податку на доходи фізичних осіб пояснюється збільшенням у січні-вересні 2018 року надходжень податку на доходи фізичних осіб за рахунок:

збільшення розміру середньомясячної заробітної плати ( ККД 11010100, 11010200);
перегляду укладених угод на оренду землі та розміру орендної плати ( ККД 11010400);
збільшення доходу, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (ККД 11010500);
надходженя податку на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат (ККД 11010900);
надміру сплачених грошових зобов’язань платників податку по податку та збору на доходи фізичних осіб станом на 01.09.2018 року в сумі 1250,970 тис. грн.).

У порівнянні з відповідним періодом минулого року (21692,686 тис. грн.) надходження податку збільшилось на 4369,729 тис. грн. або 120,1 відсотків.

Основні чинники, які вплинули на збільшення надходження податку на доходи фізичних осіб в порівнянні з відповідним періодом минулого року:

збільшення рівня мінімальної заробітної плати до 3723 грн.;
збільшення доходу, іншого ніж заробітна плата, за результатами річного декларування, документальних перевірок, погашення заборгованості, легалізація виплати заробітної плати та інше.

„Податок на прибуток підприємств” при плані 27,283 тис. грн. надійшло 5,183 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (24,188 тис. грн.) доходи зменшилися на 19,005 тис. грн. Невиконання планових показників пояснюється зменшенням об’ємів реалізованих послуг.

 „Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів” (ККД 13010200) при  затвердженому плані 7,600 тис. грн. надійшло 2,088 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (6,411 тис. грн.) доходи зменшилися на 4,323 тис. грн. Невиконання планових показників пояснюється зменшенням обсягів рубок лісового фонду до прогнозних показників.

„Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення” (ККД 13020200) надійшло незапланованих доходів в сумі 0,042 тис.грн.

„Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення”  (ККД 13030200) при планових показниках 0,300 тис.грн. доходів надійшло в сумі 0,125 тис.грн., невиконання планових показників пояснюється зменшенням у звітному періоді обсягу видобування корисних копалин.

По (ККД 14021900) „Пальне” при планових показниках 49,200 тис.грн. надійшло  до бюджету селищної ради акцизного податку з виробленого пального в сумі 66,554 тис.грн., планові показники виконано на 135,3 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (49,201 тис.грн.) доходи збільшилися на 17,353 тис.грн. Перевиконання планових показників та збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком пояснюється збільшенням обсягів пального виробленого в Україні.

По (ККД 14031900) „Пальне” при планових показниках 180,300 тис.грн. надійшло  до бюджету селищної ради акцизного податку з ввезеного пального в сумі 264,265 тис.грн., планові показники виконано на 146,6 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (180,285 тис.грн.) доходи збільшилися на 83,980 тис.грн. Перевиконання планових показників та збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком пояснюється збільшенням обсягів пального, ввезеного на митну територію.

По (ККД 14040000) „Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів” надійшло доходів в сумі  388,295 тис.грн. при планових показниках 382,400 тис.грн., доходи виконано на 101,5 відсотка. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (380,378 тис.грн.) доходи збільшилися на 7,917 тис.грн. За даними Головного управління ДФС у Луганській області станом на 01.09.2018 року сума надміру сплачених грошових зобов’язань платників податків по податку на майно складає 10,840 тис.грн.

„Податок на майно” (ККД 18010000) при планових показниках 4605,947 тис.грн. фактично надійшло 5096,926 тис.грн., планові показники виконано на 110,7 відсотка. За даними Головного управління ДФС у Луганській області станом на 01.09.2018 року сума надміру сплачених грошових зобов’язань платників податків по податку на майно складає 1607,610 тис.грн.

„Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості” (ККД 18010100) при планових показниках 3,287 тис.грн. фактично надійшло 5,466 тис.грн., планові показники виконано на 166,3 відсотка. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (3,130 тис.грн.) доходи збільшилися на 2,336 тис.грн. Перевиконання планових показників та збільшення доходів в порівнянні з відповідним періодом минулого року пояснюється збільшенням бази оподаткування по бюджету селища Марківка та підвищенням мінімальної заробітної плати.

„Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості” (ККД 18010200) при планових показниках 14,164 тис.грн. фактично надійшло 15,274 тис.грн., планові показники виконано на 107,8 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (4,849 тис.грн.) доходи збільшилися на 10,425 тис.грн., за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати. Перевиконання планових показників пояснюється збільшенням бази оподаткування по Бондарівській, Кабичівській та Просянській сільським радам.

„Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості” (ККД 18010300) надійшло  доходів в сумі 284,533 тис.грн. при планових показниках 260,079 тис.грн., планові показники виконано на 109,4 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року ( 215,548 тис.грн.) доходи збільшилися на 68,985 тис.грн., за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати. Перевиконання планових показників пояснюється збільшенням бази оподаткування по Бондарівській, Кабичівській, Краснопільській, Ліснополянській та Кризькій сільським радам.

„Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості” (ККД 18010400) надійшло  доходів в сумі 270,739 тис.грн. при планових показниках 230,867 тис.грн., планові показники виконано на 117,3 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року ( 179,554 тис.грн.) доходи збільшилися на 91,185 тис.грн. Збільшення надходжень у порівнянні з відповідним періодом минулого року пояснюється підвищенням мінімальної заробітної плати. Перевиконання планових показників пояснюється збільшенням бази оподаткування по Краснопільській та Ліснополянській сільським радам.

„Земельний податок з юридичних осіб” (ККД  18010500) при планових показниках 144,950 тис.грн. надійшло доходів 155,520 тис.грн., планові показники виконано на 107,3 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (143,353 тис.грн.) доходи збільшилися на 12,167 тис.грн. Перевиконання планових показників та збільшення доходів у порівнянні з відповідним періодом минулого року пояснюється не надання пільги по платі за землю по 5 сільських радах.

„Орендна плата з юридичних осіб” (ККД  18010600) при планових показниках 2713,400 тис.грн. фактично надійшло 3225,494 тис.грн., планові показники виконано на 118,9 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (2681,204 тис.грн.) доходи збільшилися на 544,290 тис.грн. Перевиконання планових показників та збільшення доходів у порівнянні з відповідним періодом минулого року пояснюється переглядом укладених угод на оренду землі та розміру орендної плати по ПРАТ „Агротон” відділення Лісна поляна та сплатою податку  на рік вперед за умовами тендеру по Кабичівській сільській раді за земельні ділянки які були виставлені на аукціоні.

„Земельний податок з фізичних осіб” (ККД 18010700) при планових показниках 985,700 тис.грн. фактично надійшло 972,131 тис.грн., планові показники виконано на 98,6 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року  ( 970,075 тис.грн.) доходи збільшилися на 2,056 тис.грн. Невиконання планових показників та зменшення надходжень в порівнянні з минулим роком пояснюється наявністю податкового боргу станом на 01.09.2018 року в сумі 193,800 тис.грн.

„Орендна плата з фізичних осіб” (ККД 18010900) при планових показниках 253,500 тис.грн. надійшло доходів в сумі 167,770 тис.грн., виконано доходів на 66,2 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (252,952 тис.грн.) доходи зменшилися на 85,182 тис.грн. Зменшення надходжень пояснюється наявністю податкового боргу станом на 01.09.2018 року в сумі 4,600 тис.грн. та зменшення бази оподаткування по Кабичівській та Просянській сільським радам.

„Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту, що справлявся до 1 січня 2015 року” ККД 18040900 отримано   по селищу Марківка незапланованих доходів в сумі 0,200 тис.грн.

„Єдиний податок” (ККД 18050000) при затвердженому плані 7816,172 тис.грн. доходів надійшло 8919,205 тис.грн., виконано доходів на 114,1 відсотків, додатково надійшло 1103,033 тис.грн. У порівнянні з минулим роком (6802,794 тис.грн.) доходи збільшилися на 2116,411 тис.грн. Збільшення надходжень єдиного податку у 1 січні-вересні 2018 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року пояснюється підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та зарахуванням з 1 січня 2018 року до місцевих бюджетів 100 відсотків єдиного податку, що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи (сільгосптоваровиробники). За даними Головного управління ДФС у Луганській області станом на 01.09.2018 року сума надміру сплачених грошових зобов’язань платників податків по єдиному податку складає 1425,140 тис.грн.

„Єдиний податок з юридичних осіб” (ККД 18050300) при затвердженому плані 439,601 тис.грн. доходів надійшло 365,390 тис.грн., виконано доходів на 83,1 відсотків, у порівнянні з минулим роком (351,456 тис.грн.) доходи збільшилися на 13,934 тис.грн. Невиконання планових показників пояснюється зменшенням отриманого доходу у порівнянні з 2017 роком по ПП „Вітамін”, ДП „Хлібокомбінат”, Марківське районне споживче товариство та „Райагробудзамовлення”. 

„Єдиний податок з фізичних осіб” (ККД 18050400) при затвердженому плані 1683,300 тис.грн. доходів надійшло 1859,266 тис.грн., виконано доходів на 110,4 відсотків, у порівнянні з відповідним періодом минулого року (1675,344 тис.грн.) доходи збільшилися на 183,922 тис.грн. Збільшення надходжень у поточному році та у порівнянні з минулим роком пояснюється збільшенням бази оподаткування у 2018 році по Гераськівській, Кризькій та Краснопільській сільським радам.

„Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків” (ККД 18050500) при затвердженому плані 5693,271 тис.грн. доходів надійшло 6694,549 тис.грн., виконано доходів на 117,6 відсотків, у порівнянні з минулим роком (4775,994 тис.грн.) доходи збільшилися на 1918,555 тис.грн. Перевиконання планових показників по єдиному податку пояснюється збільшенням платників податку по Кабичівській сільській раді а саме Вікторія Плюс СТОВ.

„Адміністративні штрафи та інші санкції” ККД 21081100 при уточненому плані 0,901 тис.грн. отримано   доходів в сумі 1,258 тис.грн., планові показники виконано на 139,6 відсотка.

„Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів” ККД 21081500 при уточненому плані 10,000 тис.грн. отримано   доходів в сумі 30,000 тис.грн.

„Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” ККД 22010300 при планових показниках 10,000 тис.грн. фактично надійшло доходів в сумі 10,670 тис.грн., доходи виконано на 106,7 відсотка. Перевиконання планових показників пояснюється збільшенням в звітному періоді кількості осіб по сплаті збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. У порівнянні з відповідним періодом минулого року ( 9,180 тис.грн.) доходи збільшилися на 1,490 тис.грн. Збільшення надходжень у порівнянні з відповідним періодом минулого року пояснюється підвищенням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також збільшення кількості платників адміністративного збору.

„Плата за надання інших адміністративних послуг” ККД 22012500 при планових показниках 296,365 тис.грн. надійшло доходів в сумі 396,340 тис.грн., доходи виконано на 133,7 відсотка. Перевиконання планових показників пояснюється збільшенням в звітному періоді кількості платників за надання інших адміністративних послуг. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (221,075 тис.грн.) доходів надійшло більше на 175,265 тис.грн. Збільшення надходжень у порівнянні з відповідним періодом минулого року пояснюється підвищенням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також збільшенням платників плати за надання інших адміністративних послуг.

„Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” ККД 22012600 при планових показниках 106,870 тис.грн. надійшло доходів в сумі 154,815 тис.грн., додатково до бюджету надійшло 47,945 тис.грн. Перевиконання планових показників пояснюється збільшенням в звітному періоді платників збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (95,640 тис.грн.) доходів надійшло більше на 59,175 тис.грн. Збільшення надходжень у порівнянні з відповідним періодом минулого року пояснюється підвищенням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також збільшенням платників  адміністративного збору.

Затверджені показники надходжень „Державного мита” ККД 22090000 виконано на 114,1 відсотків, надійшло доходів в сумі 77,484 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (60,799 тис.грн.) доходів надійшло більше на 16,685 тис.грн. Перевиконання плану по доходах пояснюється збільшенням звернень по сплаті державного мита за оформлення документів на спадщину і дарування,  видачу та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України.

„Інші надходження” ККД 24060300 при планових показниках 40,537 тис.грн. надійшло доходів в сумі 48,106 тис.грн., планові показники виконано на 118,7 відсотків.

„Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі ” ККД 31010200 при планових показниках 9,047 тис.грн. надійшло доходів в сумі 15,156 тис.грн., планові показники виконано на 167,5 відсотків.

За 9 місяців 2018 року по спеціальному фонду надійшло доходів без урахування трансфертів в сумі 8711,522 тис.грн. при планових річних показниках 8841,523 тис.грн., що  на  4914,037 тис.грн. більше надходжень  відповідного періоду минулого року ( 3797,485 тис.грн. )

„Екологічний податок” ККД 19010000 при планових показниках 19,290 тис.грн. надійшло 43,693 тис.грн., планові показники виконано в 2,3 рази. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (31,963 тис.грн.) доходи збільшилися на 11,730 тис.грн. Перевиконання планових показників пояснюється зарахуванням до місцевих бюджетів 25 % екологічного податку, а не 15 % як було заплановано в бюджеті на 2018 рік та наявністю на станом на 01.09.2018 року надміру сплачених грошових зобов’язань в сумі 27,110 тис.грн.

„Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності” ККД 24062100 надійшло незапланованих доходів по селищу Марківка в сумі 0,626 тис.грн.

„Власні надходження бюджетних установ” ККД 25000000 за звітний період отримано 8667,203 тис.грн. Порівняно із аналогічним періодом минулого року (3762,593 тис.грн.) надійшло більше  на 4904,610 тис.грн.

„Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством” ККД 25010000 за звітний період отримано доходів в сумі 839,081 тис.грн. Порівняно із аналогічним періодом минулого року (603,149 тис.грн.) доходів надійшло більше  на 235,932 тис.грн. за рахунок збільшення обсягу  платних послуг по відділу освіти та Марківському РТМО.

„Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  ” ККД 25020000 за звітний період отримано доходів в сумі 7828,122 тис.грн., що складає 100,2 відсотків до уточненого річного плану (7810,937 тис.грн.) Порівняно із аналогічним періодом минулого року ( 3159,444 тис.грн.) доходів надійшло більше  на 4668,678 тис.грн. Збільшення доходів пояснюється безоплатним отриманням по Кризькій сільській раді  світильників світлодіодних з сонячно-монокристалічним модулем на металевій опорі на суму 669,211 тис.грн., по Кабичівській сільській раді взяття на баланс мережі вуличного освітлення в сумі 1951,329 тис.грн., по Ліснополянській сільській раді оприбуткуванням земельної ділянки (пай- відумерла спадщина) в сумі 1783,896 тис.грн.  та по Марківському РТМО – вакцини, медикаментів та перев’язувальних матеріалів на суму 1331,092 тис.грн.

За даними Головного управління ДФСУ у Луганській області розмір податкового боргу до місцевого бюджету станом на 01.09.2018 становить 1662,300 тис.грн. в порівнянні станом на 01.01.2018 року 707,500 тис.грн. цей розмір збільшився на 954,800 тис.грн.

Органами місцевого самоврядування та державною податковою інспекцією Марківського відділення для виконання доходної частини бюджету Марківського району з початку року станом на 01.10.2018 було проведено 1 засідання  тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. На засіданні цієї комісії керівникам підприємств надані протокольні доручення щодо упередження утворення заборгованості із заробітної плати та соціальних виплат працівникам підприємств протягом 2018 року.

В 2018 році по селищному та трьом сільським бюджетам були надані пільги по платі за землю за земельні ділянки, які перебувають у власності органів місцевого самоврядування, а також організацій які є неприбутковими.

 

IІ. Видатки та заборгованість

 

Організація виконання бюджету району здійснювалась відповідно до вимог реформованих Бюджетного та податкового кодексів України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, положень Закону України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”, рішення Марківської районної ради „Про районний бюджет на 2018 рік” , рішень сільських рад „Про сільський бюджет на 2018 рік” та селищної ради „ Про селищний бюджет на 2018 рік”,  а також  рішень  про  внесення  змін  до вищезазначених бюджетів на 2018 рік.

Місцеві бюджети Марківського району мають достатній рівень забезпеченості фінансовими ресурсами з метою виконання  місцевими органами влади власних та делегованих повноважень, що визначені Законами України.

Забезпечено виконання ст.8 Закону України “Про державний бюджет України на 2018 рік ” щодо встановлення мінімальної заробітної плати на рівні 3,723 тис. грн , постанови № 22 від 11.01.2018 р. в частині підвищення посадових окладів педпрацівників оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету на 10 відсотків, встановлення надбавки відповідно до постанови КМУ від 23 березня 2011 року № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів  І-ІІ рівня акредитації, інших установ  і закладів незалежно від їх підпорядкування»  в розмірі 30 відсотків з 1 січня  2018 року  керівникам і заступникам освітніх закладів, посади яких віднесені  до посад педагогічних працівників, а також з 1 квітня 2018 року надбавки в розмірі 20 відсотків  педагогічним працівникам загальноосвітніх закладів. Крім того, наявний фінансовий ресурс дав змогу здійснювати диференціацію зарплати працівників, які отримують зарплату на рівні мінімальної у відповідності до постанови КМУ від 28.12.2016 №1037 по всіх галузях бюджетної сфери.

Наявні на рахунках бюджетні кошти в умовах реформування бюджетних відносин  на початок 2018 року ( вільний залишок – 21 127, 673 тис. грн.) дали змогу місцевим органам влади забезпечити фінансування видатків в запланованих обсягах.

У порівнянні з  відповідним періодом  минулого року обсяг виконання видаткової частини бюджету району по касових видатках:

- по державному управлінню збільшився – в 1,5 рази, або на 4 039, 303 тис. грн;

- по освіті збільшився  –в 1,3 рази , або на  9 438, 047 тис.  грн;

- по охороні здоров’я збільшився  в 1,3 рази, або  на 4 323, 422 тис.  грн;

- по соціальному захисту  зменшився – на 10,8 відсотків або на 6 489, 011 тис. грн;

- по культурі і мистецтву зменшився – на 1,7 відсотка, або на 60 ,999 тис.  грн;                 (школи естетичного виховання відповідно до програмної класифікації видатків затвердженої наказом МФУ від 20.09.2017 р. із змінами від 29.12.2017 р. № 1181 віднесено до галузі освіти).

Фінансування проводилось відповідно до затверджених показників на захищені статті, видатки, пов’язані із забезпеченням функціонування установ,  придбання товарно-матеріальних цінностей, оновлення матеріально-технічної бази та здійснення капітальних видатків.

В структурі видатків загального фонду за програмною класифікацією значну питому вагу займають видатки на утримання бюджетних установ соціально-культурної сфери та соціального забезпечення – 88,7 відсотки. Так, частка видатків на заклади та заходи по освіті в сумі видатків загального фонду місцевих бюджетів за  9 місяців 2018 року склала 31,5 відсотки (41 992 032 грн.); по охороні здоров’я – 13,5 відсотків (18057263 грн); соцзахисту – 40,0 відсотків (53 365 634 грн); культурі  мистецтву – 2,7 відсотки (3 614 568грн); фізкультурі і спорту – 1,0 відсоток (1 356 960грн).

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 52 907 070 грн. або 94,5 відсотків до уточненого плану та 39,7 відсотків до загального обсягу видатків. У порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшено обсяг фінансування на 12 502 086  грн. або в  1,3 рази.

Фінансування поточного фонду оплати праці бюджетних установ забезпечено всіма місцевими бюджетами.

Наявні кошти на рахунках бюджетів як сільських та селищної рад , так і районного бюджету  повністю забезпечили як захищені , так і не захищені статті видатків без отримання короткотермінових позик.

В структурі видатків зведеного бюджету за економічною класифікацією за звітний період 2018 року асигнування на фінансування захищених статей видатків складають 82,8 відсотків зведеного бюджету району, в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями та інші соціальні виплати 104 102, 327 тис.  грн., або 94 відсотки в загальному обсязі захищених видатків, медикаменти та перев’язувальні матеріали – 550, 977 тис. грн., або 0,5 відсотка, придбання продуктів харчування 870, 359 тис.  грн. , або 0,7 відсотка, оплата спожитих енергоносіїв бюджетними установами – 5 594, 013 тис.  грн. , або 4,7 відсотків .       

На фінансування видатків спеціального фонду місцевих бюджетів району направлено 17 480, 214 тис.  грн., по галузях:

 

● Державне управління      42, 157 тис.  грн.;

● Освіта                         2 969, 679 тис.  грн.;

 Охорона здоров’я      4 274, 735  тис. грн.;
 Соціальний захист           23, 199  тис.  грн.;
 ЖКГ                                      3 660, 537 тис.  грн;
 Культура                     2 199, 282 тис.  грн.;
 Економічна діяльність 4 292 ,525  тис. грн.

 

„Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,селищної, сільської рад ”

Органи  місцевого  самоврядування  Марківського  району  налічують 10 установ,  із них : 1 районна рада, 1 селищна рада , 8 сільських рад.

Загальний  обсяг видаткової частини бюджетів району на 2018 рік затверджений  рішенням районної ради № 20/27 від 22 грудня 2017 року „ Про районний бюджет на 2018 рік ” , рішенням Марківської селищної ради № 26-7/2017  « Про селищний бюджет на 2018 рік »  та рішеннями сільських рад в сумі 14 369, 596 тис.  грн., із них: по загальному фонду – 14 325, 917 тис.  грн., спеціальному – 43 ,679 тис. грн.   Затверджені показники загального фонду  не змогли задовольнити потребу  по всіх статтях головного розпорядника коштів районного бюджету, сільських та селищної рад.

Протягом звітного періоду,  на підставі клопотань головних розпорядників коштів, рішеннями сесій рад району  вносились зміни до затверджених показників. Затверджений  план  на 9 місяців   2018  року з урахуванням змін  складає  13 115, 783 тис.  грн.. Збільшення здійснено на                2 379, 027 тис.  грн., в тому числі:

за рахунок  залишку коштів на початок року – 2 013, 559 тис.  грн.;

за рахунок  перевиконання доходної частини    -    279 739 тис. грн.    

за рахунок зменшення фінансування на інші функції – 85 729 тис.   грн.

 

Найбільшу питому вагу у збільшенні видаткової частини бюджету займають заробітна плата, нарахування на неї, придбання канцелярських та господарчих товарів,   паливо - мастильних матеріалів,оплата енергоносіїв. 

Виконано  умови  постанов КМУ від 09.03.2006 р. №268 «Про упорядкування  структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами, внесеними постановою КМУ від 10 травня 2018 року №363 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. №268» та наказу Міністерства праці України від 02.10.1996р. №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами.

Загальний обсяг  збільшення показників по заробітній платі та нарахуваннях на неї складає  3 249 ,444 тис. грн.

На  245, 636 тис.  грн.  збільшили свої показники  ради району за    КЕКВ 2210   „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування ” для придбання паперу, канцелярських та господарчих товарів, паливо - мастильних матеріалів  і запасних частин до автомобілів,  а також  підписки періодичних видань.

На 97, 184 тис. грн. збільшили свої показники районна, сільські  та селищна ради району за  КЕКВ 2240 « Оплата послуг( крім комунальних)» для оплати поточних витрат на оплату послуг.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями  по галузі виконано на  97,4 %, або 11 406 ,313 тис. грн. У порівнянні  з відповідним періодом  2017  року   дані видатки збільшено на 3 579, 307 тис. грн, або на 46 відсотків  (9 місяців 2017 року – 7 827 ,006 тис. грн.)

Просянською сільською радою допущена кредиторська заборгованість (термін оплати якої не настав) по заробітній платі з нарахуваннями в сумі         12, 417 тис. грн через відсутність фінансового ресурсу. До  управління Державної казначейської служби України  у Марківському районі Луганської області для оформлення короткотермінової позики  на покриття тимчасових касових розривів не звертались.

 

Обсяг видаткової  частини бюджету спеціального фонду на 2018 рік затверджений в сумі  43, 679 тис. грн за рахунок здачі в оренду приміщень та комп’ютерної  техніки. Протягом  звітного періоду  за рахунок використання  залишків коштів спеціального фонду місцевого бюджету , передачі коштів із загального фонду до спеціального  збільшено планові асигнування  на  46, 905 тис. грн.

Сільські ради збільшили свої планові показники  по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ” (придбання комп’ютерної техніки: моніторів, процесорів, багатофункціонального  пристрою) на суму 42 ,345 тис. грн.

 

„Інша діяльність у сфері державного управління”

 

По функції 0180 на 2018 рік затверджено видатки в сумі 154,341 тис. грн., збільшено видатки по  районному бюджету на суму 61,644 тис. грн - субвенція на відеоконференцзв`язок , 22,715 тис. грн на програму приписки та призову та по  Марківській селищній раді  на суму 7,564 тис. грн. для утримання установи „Трудовий архів територіальних громад Марківського району”.

На звітну дату  кредиторської заборгованості немає.

 

„ Освіта ”

 

Видаткова   частина  бюджету   по галузі освіти на 9 місяців 2018 року  затверджена по загальному фонду в обсязі 44669,507 тис.грн. На підставі клопотань головних розпорядників коштів, згідно  рішень  районної  ради, службових розпоряджень управління фінансів затверджені показники з урахуванням змін на 9 місяців 2018 року  по освіті склали  46911,190 тис. грн., що на 2241,683 тис. грн. більше від затверджених  кошторисних призначень.

 Зміни кошторисних призначень за 9 місяців 2018 року  по галузі відбулися за рахунок: 

           -  уточнення залишків коштів на початок року на  суму  1201,401 тис.  грн., в тому числі:     

- залишків освітньої субвенції на суму 530,110 тис. грн. – на придбання господарських та будівельних матеріалів для поточного ремонту, матеріалів для ремонту систем водопостачання  та  опалення, запасних частин для шкільних автобусів,  терезів для контролю постачання продуктів харчування, водонагрівачів, обмундирування для команди з метою участі їх у військово-патріотичній грі “Джура”, на оплату послуг по ремонту картриджів, відряджень та видатків по навчанню працівників  освіти з охорони праці та по експлуатації газового устаткування,

- залишків коштів районного бюджету на суму 671,291 тис.  грн. – на заробітну плату та нарахування  на додатково введених 0,25 ставки музичного працівника, на  підвищення надбавки за престижність на 5 % та виплату премії в розмірі 10 % від посадового окладу педпрацівникам закладів освіти, на  придбання обладнання для ремонту електропроводки та системи опалення, вогнегасників, господарчих товарів, будівельних матеріалів для поточного ремонту  дошкільних закладів, музичного обладнання для ЗОШ, меблів для НВК, носіїв інформації на електронно-цифрові підписи, монітора для методкабінету, ноутбука та багатофункціонального пристрою для бухгалтерії, запасних частин,  на оплату послуг по проведенню предрейсових медоглядів водіїв, грошової винагороди призерам і переможцям олімпіад та конкурсів, на енергоносії, оплату відряджень, на погашення кредиторської заборгованості на початок року по оплаті послуг за інформаційно-консультативне обслуговування  та пені за несвоєчасну сплату електроенергії в 2016 році, а також на закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання для учнів початкових класів “Нової української школи“;

         - внесення змін до доходів бюджету на суму 476,768 тис.  грн.,  в тому числі: за рахунок  виділеної іншої субвенції з обласного бюджету на проект освітнього обміну між Луганською та Львівською областями  в сумі 45,000 тис. грн. та виділених субвенцій селищною та  сільськими радами до районного бюджету на суму 431,768 тис. грн. -  на придбання господарчих товарів, будівельних та інших матеріалів для поточного ремонту закладів освіти,  матеріалів для роботи інтернету, радіаторів, вхідних дверей, учнівських меблів  для  закладів освіти;

- за рахунок трансфертів з державного бюджету, а саме надходження субвенції  на суму 324,212 тис. грн. на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа “ на закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання для учнів початкових класів;

         -  переміщення асигнувань з інших функцій – на суму 3,620 тис.  грн. для виплати допомоги  на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється  18 років;

        - переміщення асигнувань з інших місяців на суму 235,682 тис.  грн. на оплату енергоносіїв, нарахувань на оплату праці по виплаті лікарняних та на придбання паливо-мастильних матеріалів для шкільних автобусів.

При затвердженому плані з урахуванням внесених змін на 9 місяців 2018 року  по галузі освіти  у сумі 46911,190 тис. грн. касові видатки склали 41992,032 тис.  грн., що відповідає 89,5 відсоткам. Питома вага фінансування захищених статей  видатків  у загальному обсязі по галузі освіти складає 410034,484 тис.  грн., або 95,3 %, у тому числі заробітна плата з нарахуваннями -  34622,382 тис. грн.  або 82,4 %, енергоносії – 4666,343 тис. грн. або 11,1 %.

Касові та фактичні видатки за 9 місяців 2018 року по розділу не перевищують уточнених кошторисних призначень. Касові видатки в цілому по галузі  перевищили фактичні видатки в результаті придбаних, але не списаних в звітному періоді предметів та матеріалів.

Вартість харчування вихованців загальноосвітніх шкіл, які одержують безкоштовне харчування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 19.06.2002 р. № 856 „Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах ” та учнів  1-4 класів склала відповідно  12,05 грн. при середньорічному контингенті 98 учнів та 12,0 грн.  при середньорічному контингенті 502 учні. Вартість харчування дітей в дитячих дошкільних закладах з урахуванням батьківської плати склала 24,56 грн., без врахування батьківської плати склала 12,20  грн., дітей дошкільної групи Веселівського НВК склала відповідно 22,83 грн. і 17,26 грн.  

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату по галузі освіти  склала 4,174 тис.  грн., що на рівні з початком року (прострочена), в тому числі по: КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” в сумі 4,000 тис. грн. за інформаційно-консультативне обслуговування,  КЕКВ 2800 „Інші поточні видатки ” в сумі 0,174 тис.  грн. – по оплаті пені  за невчасну сплату електроенергії. Дані виплати були зареєстровані в управлінні Державної казначейської служби і неоплачені  з причини  неперереєстрації рахунків підприємств-постачальників на території підконтрольній українській владі.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату склала 427,412 тис.  грн. по продуктам харчування, яка відображена  в  2015 році на виконання вимог по акту ревізії державної фінансової інспекції по причині невірного укладення договорів із сторонніми організаціями за послуги по харчуванню  учнів, тому є простроченою. 

Кредиторська та дебіторська  заборгованість по спеціальному фонду на звітну дату  відсутня.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду в частині доходів збільшилася  з початку року на 23,257 тис. грн. і становить 34,248 тис.  грн. – це  заборгованість по батьківській платі за відвідування дітьми дитячих дошкільних закладів та школи естетичного виховання.

        

 

 

„Охорона   здоров’я”

По   галузі „Охорона  здоров’я   на  протязі  звітного  періоду  з  районного бюджету  утримувалися  Марківське  районне територіальне медичне об’єднання, центри первинної медичної(медико-санітарної) допомоги,фінансування інших заходів в галузі охорони здоров’я, а також забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.   

Установи галузі  на протязі  звітного періоду  працювали  по  прийнятих  рішеннями сесій Марківської районної  ради  обсягах  видатків,  які  в  ході  виконання бюджету    уточнювалися.

 

Обсяг видатків  на 2018 рік при затвердженні бюджету визначено в сумі   19001,627 тис. грн. в тому числі: кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -11253,200 тис. грн.,дотації з обласного бюджету  місцевим бюджетам на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок додаткової дотації з державного бюджету в сумі 2073,000 тис. грн., субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері  охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції(видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) в сумі 275,944 тис.  грн.,субвенції з обласного бюджету  на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 280,000 тис. грн. та коштів місцевого бюджету  в сумі 5119,483 тис.  грн. 

Згідно розпорядження голови обласної державної  військово-цивільної адміністрації-керівника обласної військово-цивільної адміністрації  від 15 червня 2018 року № 472 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від  21.12.2017 року № 929 та службового розпорядження Департаменту фінансів від 18 червня 2018 року № 359 за рахунок залишку коштів медичної субвенції,що утворилася на початок бюджетного періоду  в 1 півріччі   збільшуються видатки на забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет в сумі 500,000 тис.  грн.

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 року № 420-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету,передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік та розподіл медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам міст обласного значення,районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад» в 3 кварталі збільшуються видатки в сумі 1017,200 тис. грн. на утримання центрів первинної медичної допомоги  в 3 кварталі.

  Вартість 1 ліжко-дня загального  фонду  по  медикаментах  у  стаціонарних  відділеннях  за планом  17,97  грн.,  тоді  як  фактичні  витрати  склали  11,0  грн.,  за  рахунок  позабюджетних  коштів  вартість  ліжко-дня  зросла  на 10,23 грн. при плані 24,23 грн. і  разом становить 21,23 грн., у відповідному періоді минулого вона складала  13,23 грн.

Фактична вартість лікування у стаціонарі по загальному фонду менша планової за рахунок  наявності медикаментів у залишках на звітну дату та не освоєння додатково виділених асигнувань на придбання медичного інструментарію та медикаментів.

Фактична вартість одного лікарського відвідування по поліклінічному відділенню  відповідно до  порівнювального періоду минулого року  збільшилася  на  3,08 грн.  і складає  4,74 грн., що одночасно є більше запланованого на 2,64 грн.

Лікарські  відвідування    по  амбулаторно-поліклінічному  відділенні  при  плані  на звітний  період 2018 року  88,1 тис. від. - склали 101,3 тис. від., що більше минуло річних  на 4,6 тис. від .

 

Профінансовані видатки на безкоштовний відпуск медикаментів в сумі  659131 грн.

В структурі видатків по безкоштовному лікуванню:

- видатки  на лікування інвалідів Великої Вітчизняної війни – 40318 грн.;

- видатки  на лікування інвалідів дитинства -3872 грн.,                           

- видатки  на лікування пацієнтів з психічними захворюваннями – 1708 грн.;

- видатки  на лікування онкологічних хворих  – 7719  грн.;

- видатки  на лікування інших захворювань – 605514  грн.

 

При затвердженому плані  з урахуванням змін 55700 грн. на реалізацію Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ” по зубопротезуванню касові витрати склали  13400 грн., що менше  ніж торік на 7800 грн., по забезпеченню медикаментами -12300 грн. , що менше минулорічних  показників   на  5500 грн.

Видатки по продуктах харчування  становлять  145622  грн.

 

Вартість харчування одного  ліжко - дня по загальному фонду за планом 5,89 грн., фактична – 5,54 грн.( за рахунок використання залишків продуктів початку року), що  більше  минулорічного  на 3,67 грн.  Фактичні  видатки спеціального фонду у звітному періоді відповідають 2,43 грн., при планових на 1 ліжко 1,45 грн. Таким чином, загальна  вартість харчування  відповідає   7,97 грн.,  що менше  минулорічного  на 0,48 грн.

Фактична  вартість  харчування  більша за  планову за  рахунок  використання  залишків продуктів  харчування  на початок  року .

На лікування та харчування 23 осіб  ІВВВ у  стаціонарних відділеннях  було використано  коштів протягом 212 л/днів  відповідно у розмірі 12,289 тис. грн. та 11,716 тис.  грн. Фактична вартість лікування на 1 л/день ІВВВ у відділеннях установи склала 57,96 грн., харчування 55,26 грн.

На лікування та харчування 6 осіб  ЧАЕС у відділеннях установи було  використано коштів протягом   50 л/днів  відповідно у розмірі 1,380 тис.  грн. та 1,076 тис.  грн. Фактична вартість  лікування 1 л/дня ЧАЕС у відділеннях склала 27,6 грн., харчування  21,51 грн.

Кредиторська заборгованість по  харчуванню на звітну дату відсутня.

Здійснено оплату послуг зв’язку, страхування транспортних засобів,  послуг СЕС, технічне обслуговування котелень,автомобілів,регенерація та заправка картриджів, вивіз сміття,оплата банківських послуг на загальну суму 721,698 тис.  грн.  Кредиторська заборгованість  на звітну  дату  складає  3,414 тис. грн.( ремонт і обслуговування  медичної техніки ) по причині не перереєстрації фінансових зобов’язань, так як  постачальник не пройшов реєстрацію на контрольованій території.

Потреба установ охорони здоров’я у фінансуванні видатків по енергоносіях забезпечена стовідсотково в сумі 2341,217 тис. грн.

По виплаті пенсії і допомоги протягом року проводилися видатки,які склали 68,141 тис.  грн.

Профінансовані видатки на безкоштовний отпуск медикаментів в склали 672,522 тис. грн.,фактичні видатки – 681,241 тис.  грн. Станом на звітну дату виникла кредиторська заборгованість в сумі 8,719 тис.  грн. через численні звернення щодо відшкодування вартості лікарських засобів. До Департаменту охорони здоров”я було направлено листа від 20.07.2018 № 452 з проханням виділення додаткових коштів в сумі 110,000 тис.  грн.

Оплата екологічного податку за забруднення навколишнього середовища складає 7,918 тис.  грн.  

Затверджені  показники  видаткової  частини бюджету  по  спеціальному  фонду    склали 320,089 тис.  грн. Видатки  спеціального фонду  здійснювалися  згідно  уточнених      показників, які на звітний період становлять 10653,704 тис. грн.,  касові  видатки за звітний період  відповідно 4274,735 тис.  грн.,: в тому числі  придбання стільця стоматологічного та компресора безмасляного в сумі 22,210 тис. грн.; конденціонерів для хірургічного відділення в сумі 32,200 тис. грн.; реконструкції мережі гарантованого електропостачання в сумі 682,682 тис. грн.; придбання рентгенівського апарату в сумі 99,900 тис.  грн.;ліжка функціонального в сумі 72,000 тис.  грн.; рентген апарат палатний ( мобільний) 200,000 тис. грн.;центрифуга лабораторна в сумі 17,000 тис. грн.; інфузомат в сумі 27,000 тис. грн.;кушетка масажна-10,160 тис.грн.;машина пральна-214,200 тис. грн.;електровідсмоктувач-12,000 тис. грн.,передоплата за виготовлення робочого проекту на капітальний ремонт системи опалення будівлі поліклініки,виготовлення робочого проекту  на капітальний ремонт системи опалення будівлі хірургічного та пологового відділення,капітальний ремонт рентгенівського кабінету,капітальний ремонт покрівлі інфекційного відділення,адмінкорпусу лікарні та інші в сумі 2885,383 тис.  грн.

Станом на 01.10.2018 року по спеціальному фонду кредиторська заборгованість  складає 8,662 тис.  грн.(заробітна плата термін оплати якої не настав).

“Соціальний захист та соціальне забезпечення”

 

Обсяг видатків по Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) складає 2111,029 тис.  грн. або 98 відсотків уточненого обсягу видатків на вказаний період, в т.ч. на оплату праці і нарахування на заробітну плату направлено 2054885 грн. або 97 %, на комунальні послуги та енергоносії – 21,532 тис. грн. або 1%.

Центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді профінансовано у сумі 459,347 тис. грн. або 93 % до уточнених  планових показників звітного періоду. В загальному обсязі видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 429,595 тис.  грн. або 93 відсотка,  оплату комунальних послуг  та енергоносіїв  – 11,264 тис.  грн. або 2,5 відсотка.

На заходи по районній цільовій програмі «Основні напрями соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю Марківського району на 2017-2019 роки» направлено 9,017 тис.  грн.

Станом на 01.10.18 року кредиторська заборгованість відсутня.

 «Інші виплати населенню» при уточненому плані на звітний період 579,390 тис. грн. фактичні та касові видатки склали 579,330 тис.  грн., на які придбано 157 путівок для пільгових категорій дітей.

На здійснення в звітному періоді виплат по Постанові КМУ №558 «Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» направлено 103,7 тис. грн., що забезпечило виплату 366 фізичним особам. В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків збільшився на 12,8 тис. грн. або 14,1 відсотка.

Видатки на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям за рахунок субвенції з державного бюджету на 9 місяців поточного року передбачені в сумі 24 076,5 тис. грн. і визначені відповідно до Законів України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” та „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам”, „По догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу”.

Протягом звітного періоду 2018 року надійшло субвенції і проведено видатки в сумі 17 937,9 тис. грн., виходячи із контингенту одержувачів допомог, розрахованих управлінням соціального захисту населення та розмірів відповідно до зазначених Законів та рівня забезпечення прожиткового мінімуму, встановленого статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”.

Видатки на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" передбачені в сумі 913,5 тис. грн., надійшло субвенції з державного бюджету та проведено видатки в сумі 694,8 тис. грн., що становить 76,1 відсотка планових призначень.

Видатки на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які постраждали внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв, житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу на 9 місяців 2018 року передбачені в сумі  32 153,0 тис. грн. і визначені згідно Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про основні заходи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, „Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист”, „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”. За звітний період надходження субвенцій склало 30 783,1 тис. грн., та проведених видатків – 30 783,1 тис. грн.

Станом на звітну дату наявна кредиторська заборгованість по пільгах –

977,9 тис. грн., субсидіях – 2 235,8 тис. грн.

На виконання комплексної районної програми «Соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку» на 2017-2019 роки управлінням соціального захисту здійснено видатки: на санаторно-курортне лікування – 33,9 тис. грн., що є на рівні 27,2 відсотка до запланованого; на оплату послуг зв’язку – 35,6 тис. грн., або 64,7 відсотка до плану; на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 52,5 тис. грн., виконання стовідсоткове; поминальний обід ветеранам та заходи до дня виведення військ з Афганістану – 6,6 тис. грн., виконання стовідсоткове; поминальний обід Чорнобильцям – 8,3 тис. грн., виконання стовідсоткове.

Обсяг видатків по районній програмі підтримки соціально незахищених громадян склав 15,0 тис. грн. або 100 відсотків до запланованого на 9 місяців. До відповідного періоду минулого року обсяг видатків збільшився на 7,5 тис. грн. або у 2 рази.

 

                                                  

 

„ Культура ”

 

Видаткова   частина  бюджету  по галузі культури на 9 місяців 2018 року  затверджена по загальному фонду в обсязі 3133,392 тис.грн. На підставі клопотань головних розпорядників коштів, згідно  рішень  районної, селищної та сільських рад, службових розпоряджень управління фінансів затверджені показники з урахуванням змін на 9 місяців 2018 року по культурі склали 3963,924 тис. грн., що на 830,532 тис. грн. більше  від затверджених  кошторисних призначень.

Збільшення  видаткової  частини  бюджету протягом звітного періоду  відбулося за рахунок :

 -  уточнення залишків коштів на початок року на суму 400,851 грн., в тому числі на заробітну плату, нарахування та касове обслуговування для додатково введених 7,0 штатних одиниць клубних працівників та 0,5 штатної одиниці музею з метою переведення їх на повну ставку на виконання ст. 29 Закону України „ Про культуру ”, на придбання вогнегасників та їх технічне обслуговування, сценічних українських костюмів та взуття, музичного обладнання, носіїв інформації  та багатофункціонального пристрою, для оплати послуг зв’язку, послуг по вимірюванню та випробовуванню електротехнічного устаткування та з виготовлення технічних умов по заміні газового лічильника та на  оплату енергоносіїв;

- внесення змін до доходів бюджету, а саме в результаті виділених субвенцій сільськими та селищною радами до районного бюджету на суму 276,701 тис. грн., в тому числі для введення додаткових 0,25 ставки бібліотекаря сільської філії та 2,0 ставки працівників клубів,  на підписку періодичних видань, придбання господарських товарів та будівельних матеріалів для ремонту бібліотечних філій та клубів, музичного обладнання, сценічних костюмів, тенісних столів для клубів,  на послуги з технічного забезпечення та організацію святкових заходів;

-  переміщення асигнувань з інших функцій на суму 120,583 тис.грн. - на придбання комплектуючого обладнання для звукопідсилюючої апаратури, палатки з логотипом, прапора та плакатів для організації святкових заходів;

- переміщення асигнувань з інших місяців на суму 32,397 грн. - по нарахуваннях на оплату праці для виплати лікарняних, по електроенергії, водопостачанню та  оплаті послуг зв’язку в результаті  збільшення цін на послуги та в зв’язку з  проведенням ремонтів закладів культури.

При затвердженому плані з урахуванням внесених змін на 9 місяців 2018 року  по галузі  у сумі 3963,924 грн.  касові видатки склали 3614,568 грн., що відповідає 91,2 відсоткам. Питома вага фінансування захищених статей  видатків у загальному обсязі по культурі складає 3242,312 грн., або 89,7 %,  у тому числі заробітна плата з нарахуваннями– 2963,925 грн., або 82,0  %, енергоносії – 278,387 грн., або 7,7 %.

Кредиторська заборгованість по загальному  та спеціальному фондах на звітну дату по галузі культури  відсутня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Дебіторська заборгованість на звітну дату по спеціальному фонду складає 9,287 тис.грн. по КЕКВ 3142 „Реконструкція та реставрація  інших об´єктів ”, яка виникла в зв'язку з нарахуванням виплат до відшкодування підрядниками завищеної вартості виконаних робіт по реконструкції міні-котельні районного будинку культури за результатами перевірки КРУ та зареєстрована в управлінні державної казначейської служби в Марківському районі в січні 2011 року, тому вона є простроченою.

 

 Фізична культура і спорт

Видатки, передбачені  на програми і заходи з фізичної культури і спорту на 2018 рік по Марківському району по загальному фонду становлять 1528,787 тис.грн , уточнений план склав 1842,798 тис.грн , по спеціальному фонду 1609,757 тис.грн ,в тому числі:

- по ТКВКБМС 5031 „Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл ” уточнений план склав 688,038грн., в т.ч. на заробітну плату 439,197 тис.грн, на нарахування на заробітну плату 86,304 тис.грн, на придбання предметів , матеріалів ( для змагань учнів ДЮСШ) 89,774 тис.грн, для оплати послуг (обслуговування котелень та проведення  спортивних змагань) 27,661 тис.грн, на оплату водопостачання 0,709 тис.грн, на оплату електроенергії 6,418 тис.грн, на оплату природного газу 37,380 тис.грн. Касові видатки  за 9 місяців 2018 року склали 481,9 тис.грн, що становить 89,8% до уточненого плану на звітний період. Фактичні  видатки склали 425,270 тис.грн. По спеціальному фонду заплановано 1487,354 тис.грн на придбання матеріалів, касові видатки склали 3,1 тис.грн. Кредиторської заборгованості немає.

- по ТКВКБМС 5041 „Утримання та фінансова підтримка  спортивних споруд ” видатки для МРКУ ФСК „Нива” розраховано в сумі 808,672 тис. грн.  Уточнений план склав 951,039 тис.грн. , в т.ч. на заробітну плату  416,735 тис.грн., на нарахування 91,682 тис.грн., на придбання матеріалів 139,113 тис.грн ,на оплату послуг з проведення змагань 199,990 тис.грн., на оплату електроенергії 15,981тис.грн., на оплату  природного газу 87,438 тис.грн. Касові видатки склали 725,116 тис.грн., що становить 94,2% до запланованого. В установі 3 01.01.2018 збільшилась штатна чисельність на 0,25 одиниці фахівця , тому збільшився уточнений план по заробітній платі . Кредиторської заборгованості немає.

- по ТКВКБМС 5061 на  проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону заплановано видатки на 2018 рік в сумі 32,283 тис. грн . Касові видатки за звітний період склали 26,051 тис.грн, що становить 84,6% до уточненого плану. Кошти були використані  на проведення спортивних змагань.

- по ТКВКБМС 5062 Марківською селищною радою та Бондарівською сільською радою заплановано кошти на фінансування   футбольних та волейбольних  команд в сумі 171,438 тис.грн для придбання спортивної форми та оплати видатків по проведенню змагань , касові видатки становлять 123,892 тис.грн.

 

”Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду”

 

Рішенням Марківської селищної ради № 13-6/2017 від 23.12.2017 на 2018 рік затверджено видатки по спеціальному фонду в сумі 10,5 тис. грн  для поточного ремонту житлового фонду. На звітну дату касові видатки склали 3,753 тис.грн., кредиторської заборгованості немає.

 

”Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та /або надають житлово- комунальні послуги”

 

Рішенням Марківської селищної ради від 09.02.2018 №27-22/2018 уточнено видатки в сумі 28,1 тис.грн для надання коштів КП «Марківський комунальник» для оплати по виготовленню технічних умов на реконструкцію приміщення . Касові видатки на звітну дату склали 39,907 тис.грн., кредиторська заборгованість відсутня.

 

”Організація благоустрою населених пунктів ”

 

Місцевими бюджетами Марківського району на виконання робіт по благоустрою сіл та селища району у 2018 році затверджено видатки  по загальному фонду в сумі 3480,214 тис. грн. Протягом звітного періоду уточнено видатки на суму 202,517 тис.грн. За рахунок цих видатків  проводиться оплата праці робітникам , зайнятим на роботах з утримання територій населених пунктів в належному стані, оплата послуг по впорядкуванню вулиць та тротуарів, придбання насіння  квітів та саджанців дерев, оплата електроенергії для вуличного освітлення. Касові видатки становлять 2034,706 тис.грн, кредиторська заборгованість відсутня.

По спеціальному фонду затверджено видатки   Марківською селищною радою  в сумі 503,066 тис.грн для капітального ремонту тротуарів по вул.Центральній смт Марківка , Сичанською сільською радою в сумі 40,0 тис.грн для будівництва вуличного освітлення. Уточнений план становить 3816,320 тис.грн, касові видатки 3309,379 тис.грн, кредиторської заборгованості немає. Кабичівською та Кризькою сільськими радами проведено видатки по прийняттю на баланс мережі вуличного освітлення.

 

„Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства ”

 

На 2018 рік по спеціальному фонду рішенням  сесії Ліснополянської сільської ради затверджено видатки в сумі 100,0 тис. грн для придбання житла дітям, позбавленим батьківського піклування , Сичанською сільською радою в сумі 70,0 тис.грн для придбання житла багатодітній родині. Протягом 9 місяців уточнено видатки по Марківській селищній раді на суму 273,022 тис.грн . Касові видатки на звітну дату склали 74,563 тис.грн по Сичанській сільській раді, придбано будинок багатодітній родині та по Марківській селищній раді 273,022 тис.грн, придбано квартиру прокурору. Кредиторської заборгованості немає.

 

”Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства”

 

Марківською селищною радою уточнено видатки по загальному  фонду в сумі 57,722 тис.грн для надання підтримки КП «Марківський ринок» для виготовлення та встановлення торгових прилавків.  Касові видатки за звітний період становлять 56,357 тис.грн. Кредиторської заборгованості немає.

 

”Проведення заходів із землеустрою”

            

Рішенням сесій селищної та сільських рад по загальному фонду на 2018 рік затверджено видатки в сумі 1207,896 тис.грн ,уточнений план на звітну дату становить 1192,896 тис.грн для виготовлення документації щодо інвентаризації земель населених пунктів, касові видатки склали 52,923 тис.грн по Бондарівській та Ліснополянській сільських радах . По спеціальному фонду  уточнений план становить 1783,896 тис. грн., по Ліснополянській сільській раді взято на баланс землі відумерлої спадщини на суму 1783,896 тис.грн. Кредиторської заборгованості немає.

 

” Будівництво освітніх установ та закладів”

                

Уточнений план станом на звітну дату склав 90,855 тис.грн для оплати робіт по ремонту ганку Бондарівської гімназії. Касові видатки проведені в сумі 81,011 тис.грн, кредиторської заборгованості немає.

 

” Будівництво медичних установ та закладів”

           

Уточнено видатки по Марківському РТМО на суму 1315,418 тис.грн на реконструкцію мережі гарантованого електропостачання  . Касові видатки на звітну дату становлять 1315,417 тис.грн, кредиторська заборгованість відсутня.

 

” Будівництво  установ та закладів культури”

              

Уточнений план по Ліснополянській сільській раді на звітну дату становить 95,0 тис.грн на виготовлення проектної документації на реконструкцію даху сільського будинку культури, касові видатки склали 82,106 тис.грн, кредиторської заборгованості немає.

 

 

” Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту”

              

Уточнений план становить 139,723 тис. грн по МРКУ ФСК «Нива» - субвенція для реконструкції стадіону «Нива». Кошти субвенції на звітну дату не освоєні. По Бондарівській сільській раді взято на баланс за рішенням суду безхазяйну будівлю – спортивний зал вартістю 155,8 тис.грн.

 

”Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) ”

             

Рішеннями сесії Марківської селищної ради та Ліснополянської сільської ради затверджено видатки по спеціальному фонду на суму 240,0 тис. грн для виготовлення містобудівної документації (розроблення схем планування та забудови територій). Уточнений план становить 319,910 тис.грн. На звітну дату касові видатки відсутні, кредиторської заборгованості немає.

 

”Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури”

              

Рішенням сесій Кризької, Ліснополянської, Просянської та Сичанської сільських рад  затверджено по загальному фонду видатки на суму 947,887 тис.грн для поточного ремонту доріг. Уточнений план становить 5,180 тис.грн по Просянській сільській раді, касові видатки  склали 5,180 тис.грн.

 

”Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету”

 

По загальному фонду уточнено видатки на суму 567,011 тис.грн для поточного ремонту доріг по сільським радам Марківського району. Касові видатки за 9 місяців становлять 35,761 тис.грн.  По спеціальному фонду уточнено видатки Марківською селищною радою  на капітальний ремонт доріг по пров.Лермонтова , Южному смт Марківка  на суму 545,497 тис.грн. Касові видатки відсутні. Кредиторської заборгованості немає.

 

” Заходи з енергозбереження”

           

Уточнено видатки по загальному фонду на виконання «Програми відшкодування частини суми кредиту на енергозберігаючі заходи на 2018 рік», затвердженої 22.12.2017 №20/22 в сумі 300,000 тис. грн . Касові видатки на звітну дату становлять 12,156 тис.грн, кредиторської заборгованості немає.

 

”Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання”

 

Марківською селищною радою по спеціальному фонду на 2018 рік заплановано поповнення статутного фонду  КП «Марківський ринок» в сумі 239,877 тис.грн для придбання лабораторії, воріт та стелажів. Уточнений план на звітну дату становить  997,182 тис.грн. Касові видатки склали 874,295 тис. грн.Кредиторська заборгованість відсутня.

 

”Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування”

             

На звітну дату уточнений план становить 3,0 тис.грн по Кабичівській сільській раді . Касові видатки склали 3,0 тис.грн , оплачено внески до асоціації органів місцевого самоврядування.

 

”Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів”

 

Рішеннями сесій селищної та сільських рад Марківського району затверджено видатки по спеціальному фонду на суму 25,1 тис. грн на   озеленення території та  впорядкування територій сміттєзвалищ. Уточнений план на звітну дату становить 40,1 тис.грн.  Касові видатки  становлять 15,0 тис.грн по Марківській селищній раді, придбано контейнери для сміття. Ккредиторської заборгованості немає.

 

”Фінансова підтримка засобів масової інформації ”

 

 

Згідно „Районної Програми підтримки радіоінформаційної організації „Марківська районна редакція радіомовлення на 2018 рік”, затвердженою рішенням сесії Марківської районної ради, в бюджеті на 2018 рік передбачено фінансування вказаної установи  в сумі 74,365 тис.грн, уточнений план становить 94,639 тис.грн . Профінансовано на звітну дату 66,921 тис.грн. За   звітний період 2018 року обсяг радіомовлення склав 30 годин. Собівартість 1 години становить 2,230 тис. грн.  Видатки по установі склали  66,920 тис.грн., з них за рахунок бюджету 66,920 тис.грн.  Видатки на оплату праці склали 62,776 тис.грн., інші видатки 4,144 тис.грн.  Середньомісячна кількість працівників 1,25 чол. Середньомісячна заробітна плата складає 4,574 тис.грн. Кредиторської заборгованості на звітну дату немає.

    

Міжбюджетні трансферти

 

Бюджетом передбачена інша субвенція бюджету Об’єднаної територіальної громади смт. Біловодськ в сумі 429,730 тис.грн., в тому числі 9 місяців поточного року – 417,730 тис. грн. за надання спеціалізованої акушерської допомоги вагітним, роділлямта породіллямміжрайонним акушерсько-гінекологічним відділенням комунального закладу «Біловодська центральна районна лікарня».

Рішеннями сесійсільських рад затвердженоінші субвенції Марківській селищній раді на утриманнякомунальної установи „Трудовий архів територіальних громад»в сумі82,992 тис.грн., на оплату праці з нарахуваннями молодшого медичного персоналуцентру первинної медичної допомоги населенню, придбанняматеріалів для ремонтуелектромережіамбулаторії,в сумі 307,173 тис. грн.,на оплату праці з нарахуваннями фахівця із соціальної роботи центрусоціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 73,967 тис. грн., придбання будівельних матеріалів для дошкільнихта загальноосвітніх закладів– 456,768 тис. грн., утриманняобслуговуючого персоналу бібліотек та сільських клубів, а також проведення поточного ремонту приміщень закладів культури– 344,879 тис.грн.

Всього видаткипо інших субвенціях загального фонду затверджено в сумі 1695,509грн.

Касові видатки, які склали1584,198 тис.грн. виконані  на 93,4% до затвердженого на відповідний період  показника.

По спеціальному фонду передбачено інші субвенції з районного бюджету Бондарівській сільській раді, Марківській селищній раді та обласному бюджету на співфінансування загальноосвітніх закладів, поповнення статутного фонду, капітальний ремонт спортзалу в загальній сумі 4 538,7 тис. грн. За 9 місяців профінансовано 2 466,9 тис. грн., або 54,4 відсотка. Бондарівська, Кабичівська, Краснопільська, Кризька, Ліснополянська, Сичанська сільську та Марківська селищна рада передали до районного бюджету іншу субвенцію на термомодернізацію шкіл, придбання ноутбуку, виготовлення проектно-кошторисної документації на  проведення капітального ремонту Караван-Солодківської  та Ліснополянської шкіл, придбання музичного обладнання для сільського клубу «Мрія».

 

 

Станом на 1 жовтня 2018 року  прострочена дебіторська заборгованість по загальному фонду   становить 427,412 тис. грн.. в тому числі:

1000 „Освіта” в сумі 427,412 тис. грн. в тому числі:

КЕКВ 2230 „Продукти харчування” в сумі 427,412 тис.грн. Дебіторська заборгованість виникла  у зв'язку з нарахуванням виплати до відшкодування коштів по харчуванню за результатами перевірки фінансової інспекції. Дебіторська заборгованість в сумі 427,412 тис. грн. є простроченою. По даній заборгованості ведеться претензійно-позовна робота з фінансовою інспекцією, щодо незгоди з рішенням та висновком до акту.

Станом на 1 жовтня 2018 року по виплатах з місцевого бюджету утворилась   прострочена кредиторська заборгованість в сумі 10,210 тис. грн., у тому числі по наступним КЕКВ:

КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” в сумі 0,750 грн.;

КЕКВ 2240 „Оплата послуг(крім комунальних)” в сумі 7,414 тис. грн.;

КЕКВ 2800 „Інші поточні видатки” в сумі 0,295 тис. грн.

КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” в сумі 0,813 тис.грн.

По  КЕКВ 2210, КЕКВ 2240 непереєстровані фінансові зобов’язання, так як постачальник не пройшов реєстрацію на контрольованій території .

По КЕКВ 2800, 2282- дані виплати зареєстровані в управлінні Державної казначейської служби, повністю забезпечені плановими та касовими асигнуваннями і неоплачені управлінням державної казначейської служби в Марківському районі у зв’язку з відсутністю перереєстрації підприємства ТОВ «ЛЕО» на території  підконтрольній українській владі. Розрахунки за спожиту електроенергію будуть проводитися відповідно до Постанови КМУ від 07.11.2014 № 595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат  населенню та надання  фінансової підтримки окремим  підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей» за умови  перереєстрації підприємства ТОВ «ЛЕО» на територію підконтрольну українській владі.

 

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01 жовтня 2018 року  становить 9,287 грн., у тому числі по наступним КТКВ:

4000 „Культура і мистецтво” в сумі 9,287 тис.грн., в т.ч. по КЕКВ 2143 „Реконструкція інших об´єктів” в сумі 9,287 тис. грн. Дебіторська заборгованість виникла  у зв'язку з нарахуванням виплати до відшкодування підрядниками завищеної вартості виконаних робіт по реконструкції міні котельні районного будинку культури за результатами перевірки КРУ. Дебіторська заборгованість в сумі 9,287 тис. грн. є простроченою, так як вона зареєстрована в управлінні державної казначейської служби в Марківському районі в січні 2011року.

Станом на 1 жовтня 2018 р.   прострочена кредиторська заборгованість  по спеціальному фонду  відсутня.

 

 

Начальник управління                                                     І. І. Кравцова

 

Пояснювальна записка

До звіту по  виконанню зведеного

бюджету Марківського району

за 2017 рік

І. Загальна характеристика виконання бюджету   Організація виконання бюджету району здійснювалась відповідно до вимог реформованих Бюджетного та податкового кодексів України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, положень Закону України „Про Державний бюджет України на 2017 рік”, рішення Марківської районної ради „Про районний бюджет на 2017 рік” , рішень сільських рад „Про сільський бюджет на 2017 рік” та селищної ради „ Про селищний бюджет на 2017 рік”,  а також  рішень  про  внесення  змін  до вищезазначених бюджетів на 2017 рік”.

Місцеві бюджети Марківського району мають достатній рівень забезпеченості фінансовими ресурсами з метою виконання  місцевими органами влади власних та делегованих повноважень, що визначені Законами України.

Забезпечено виконання ст.8 Закону України “Про державний бюджет України на 2017 рік ” щодо встановлення мінімальної заробітної плати на рівні 3200грн постанови № 974 від 14.12.2016р в частині підвищення посадових окладів педпрацівників загальноосвітніх та дошкільних закладів, збільшення надбавки за престижність педпрацівникам ( до 15 %). Крім того, наявний фінансовий ресурс дав змогу здійснювати диференціацію зарплати працівників, які отримують зарплату на рівні мінімальної у відповідності до постанови КМУ від 28.12.2016 №1037 по всіх галузях бюджетної сфери.

Наявні на рахунках бюджетні кошти в умовах реформування бюджетних відносин як на початок 2017 року ( вільний залишок - 21587750 грн. ), так і на сьогоднішній день ( обсяг перевиконання доходної частини станом на 01.01.2018 року – 13050389 грн. ) дали змогу місцевим органам влади забезпечити фінансування видатків в запланованих обсягах. Видатки бюджетних установ районного бюджету, сільських та селищної рад, а також фінансування інших заходів спрямовано 165719958 грн., що в 1,4 рази більше  за  показник  відповідного періоду минулого року і складає 96 відсотків до  затвердженого з урахуванням змін  плану (172202263грн.). В порівнянні з  минулим роком обсяг виконання видаткової частини бюджету району по касових видатках:

- по- державному управлінню збільшився – в  1,9  рази, або на 5971175 грн;

- по освіті збільшився  – в 1,6 рази , або на  16307324  грн;

- по охороні здоров’я збільшився  в 1,4 рази, або  на 6609623 грн;

- по соціальному захисту  збільшився – в 1,3 рази, або на 17789362грн;

- по культурі і мистецтву збільшився – в 1,5 рази, або на 1803515грн;

Фінансування проводилось відповідно до затверджених показників на захищені статті, видатки, пов’язані із забезпеченням функціонування установ,  придбання товарно-матеріальних цінностей, оновлення матеріально-технічної бази та здійснення капітальних ремонтів.

Місцевими органами влади було враховано необхідні асигнування на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року та стовідсоткове фінансування видатків в звітному періоді.

В структурі видатків загального фонду за програмною класифікацією значну питому вагу займають видатки на утримання бюджетних установ соціально-культурної сфери та соціального забезпечення – 90,1 відсотки. Так, частка видатків на заклади та заходи по освіті в сумі видатків загального фонду місцевих бюджетів за 2017 рік  склала 26,8 відсотки (44399866 грн.); по охороні здоров’я - 13 відсотків 21514833 грн); соцзахисту – 46,3 відсотки (76795345 грн); культури і мистецтва – 3,0 відсотки (5174119 грн); фізкультури і спорту – 0,9 відсотка (1438505 грн); засобів масової інформації – 0,04% (62714 грн).

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 55557583 грн. або 98 відсотків до уточненого плану та понад 33,5 відсотки до загального обсягу видатків. У порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшено обсяг фінансування на 14193432  грн. або 1,3 рази.

Фінансування поточного фонду оплати праці бюджетних установ забезпечено всіма місцевими бюджетами.

Наявні кошти на рахунках бюджетів як сільських та селищної рад , так і районного бюджету дали змогу забезпечувати і захищені і не захищені статті видатків без отримання короткотермінових позик.

В структурі видатків зведеного бюджету за економічною класифікацією за звітний  рік асигнування на фінансування захищених статей видатків складають 95 відсотків зведеного бюджету району, в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями та ін. соцвиплати – 146689860 грн., або 95,2 відсотки в загальному обсязі захищених видатків, медикаменти та перев’язувальні матеріали -778642 грн., або 0,5 відсотка, придбання продуктів харчування – 1024588 грн , або 0,6 відсотка, оплата спожитих енергоносіїв бюджетними установами – 9061716 грн , або 5,7 відсотка .    

На фінансування видатків спеціального фонду місцевих бюджетів району направлено 24796128 грн, по галузях:

●   Державне управління 843988 грн.;

 • Освіта 6821351 грн.;
 • Охорона здоров’я –  9939248 грн.;
 • Соцзахист –47226грн.;
 • ЖКГ – 1822553 грн;
 • Культура – 665889 грн.;
 • ФК і спорт – 428731грн;
 • Будівництво( капремонти, реконстр і реставр) – 3231061 грн.

               ●   Цільові фонди – 196000 грн.

ІІ  Показники економічного розвитку регіону

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ

 

Фактично за звітний період звітного року

                Темпи зростання, у %

Звітний місяць звітного року до

Звітний період звітного року до відповідного періоду минулого року

Попереднього місяця звітного року

Звітного місяця минулого року

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), т.грн.

 

                     3                  142451,9

 

Х

 

Х

 

Х

Виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах

Реалізація худоби та

 Птиці на забій (у живій вазі), т

Молоко, т

Яйця, тис.шт.

 

 

 

 

Обсяг будівельних ро-біт,виконаних власними силами буді-вельних підприємств, тис.грн.

        Х

           Х                                                                                                                           

 

Х

 

 

Х

 

Введення в експлу-атацію загальної площі житла, кв.м

                     

        0

X

X

0

Освоєно інвестицій в основний капітал, тис.грн.

                                            

       Х

 

X

 

X

 

Х

Оборот роздрібної торгівлі та ресторан-ного господарства

                    1    

9416,3  

 

X

 

X

 

 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн.

           2       

5167

Х

Х

Х

Заборгованість із виплати заробітної плати, тис. грн.

     3           

0,0

        

Х

        

Х

X

У тому числі: економічно активні

0,0

 Х

Х

Х

Підприємства банкрути

0,0

0,0

0,0

Х

 

Економічно неактивні

0,0

0,0

0,0

Х

1 -  дані за січень- червень  2017 р.

2 -  дані за липень –вересень 2017 р.

3 – дані за січень- вересень 2017р.

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

За повідомленням прокуратури  Луганської області, протягом січня– вересня 2017р. у Марківському районі  обліковано 161  кримінальне правопорушення, 1,8% до загальної кількості по Луганській області та  97,0% до  минулого року. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 35,4% – тяжкі та особливо тяжкі, в порівнянні з минулим роком їх кількість зросла на 54,1%.

Загальна кількість виявлених осіб, які вчинили кримінальні правопорушення у січні – вересні 2017 року  по Марківському району склала 77 осіб (2,7% до загальної кількості по Луганській області ), та на 2,7% більше минулого року.  Із зальної кількості правопорушень  26,1% скоєні особами, які раніше вже ставали на злочинний шлях, 16,1% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 3,7% - правопорушення скоєні групою осіб. В порівнянні з минулим роком  зменшились на  13,3% правопорушення  - скоєні особами в стані алкогольного сп’яніння, на 14,3% - правопорушення скоєні групою осіб, а правопорушення скоєні особами, які раніше вчиняли злочини, збільшились  на 16,7%.

У загальній кількості злочинів  13,0% злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 5,0 %  злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 3,1% злочини у сфері господарської діяльності. Спостерігається  зростання кількості кримінальних правопорушень скоєних у сфері  обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення на 23,5%,   кількість правопорушень скоєних у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг залишилась на рівні минулого року.                                                                                                                                                                                 

П Р О М И С Л О В I С Т Ь

 За січень – вересень  2017 року промисловими підприємствами району  реалізовано продукції (робіт, послуг)  на 142451,9 тис. грн.  Питома вага регіону в загальних обсягах реалізованої продукції становить 0,8% від обласного показника. 

СІЛЬСЬКЕ     ГОСПОДАРСТВО                          

РОСЛИННИЦТВО

Аграрними підприємствами Марківського району, крім малих  підприємств   станом на 1 листопада 2017 року вироблено зернових і зернобобових культур 643,5 тис. ц., що складає 6,1% до загального виробництва зерна  по Луганській області  та на 21,7% більше   виробництва минулого року. З одного гектара зібрано у  початково оприбуткованій вазі 45,4 ц зерна, що   на 4,0 ц/ га більше ніж у минулому році та на 9,1 ц/ га більше ніж у середньому по Луганській області. Урожайність зернових культур по Марківському району найвища по Луганській області.  Для порівняння у Міловському районі урожайність зернових та зернобобових культур склала 32,6 ц/ га, у Біловодськом районі 30,0 ц/ га, у Новопсковському районі 38,0 ц/ га. Соняшника зібрано 243 тис. ц, що складає 5,2 %до загального виробництва по Луганській області та на 42,6 % менше виробництва минулого року. З одного гектара зібрано 18,1 ц насіння соняшника, що на 6,4 ц/ га менше ніж у минулому році та на 0,7 ц/ га більше ніж у середньому по Луганській області.   

   ОБСЯГИ ТА СТРУКТУРА РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  ПРОДУКЦІЇ     

 

Реалізовано – всього, т.

                                          2017р

у %

до

2016р

2017

2016р

Зернові  та зернобобові

культури                    – всього

48913,0

50643,4

96,6

Олійні культури

21932,8

19443,1

112,8

 

Худоба та птиця

113,5

147,9

76,7

 

Молоко

1095,9

1486,5

73,7

 

Загальний обсяг реалізації продукції аграрними підприємствами за січень –жовтень 2017 року порівняно з  минулим роком збільшився на 12,3%  (рослинництва - на 12,7%(за рахунок збільшення кількості реалізованої продукції, та ціни реалізації),  тваринництва - зменшився   на 2,3 % ( за рахунок  зменшення обсягів реалізації  ). За 10 місяців  аграрними підприємствами району продано по всiх каналах реалiзацiї зернових культур 48913,0 т, що на 3,4%  менше минулого року, середня ціна реалізації 3630,7 грн/т.  Олійних культур продано 21932,8 т  (на 12,8% більше минулого року), середня ціна реалізації склала 8394,9  грн/т.

Всього продано худоби та птицi 113,5 т.  Цей показник на 23,3% менший, ніж за минулий рік(середня ціна 26636,4 грн./т.).  Продаж молока по всiх каналах реалiзацiї становить 1095,9 т, що на  26,3% менше  показника минулого року (середня ціна 4276,5 грн/т.).

Станом на 1 листопада 2017 року  у аграрних підприємствах району є в наявності 30923,8 т зерна, що на 19,5% більше минулого року. Запаси насіння соняшнику по аграрних підприємствах району склали 24518,3 т, що на 30,9%  більше минулорічних.

П О С Л У Г И

У I-III кварталі 2017 р. 16 пiдприємств та органiзацiй району надавали послуги. Доходу вiд реалiзацiї послуг (в ринкових цiнах, включаючи ПДВ) одержано на 2994,5 тис грн. 

Населенням  оплачено 2472,4 тис  грн. (82,6% від загального обсягу доходiв). 

Т О В А Р Н I   Р И Н К И

У жовтні місяці 2017 року пiдприємствами Маркiвського району, якi звiтують по ф.4-мтп, використано бензину моторного – 3,9 т, що менше минулого місяця на 2,4 т,  палива дизельного використано – 40,8 т, менше ніж в минулому місяці на  76 т.

Мазут топковий не  використовувався.

На 1 листопада 2017 року було в наявності  бензину моторного 8,7 т, палива дизельного – 122,4 т, та вугілля кам’яного –0,3 т.

РОЗДРІБНА    ТОРГІВЛЯ    ТА      РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

Роздрібний товарооборот торгової мережі  з урахуванням міжрайонного обміну  за січень - червень 2017  року склав 9416,3 тис. грн., що становить  0,6% до загального товарообороту по Луганській області. Для порівняння:  роздрібний товарооборот по Міловському району склав – 7700,9 тис.грн., Новопсковському району – 17033,3 тис. грн.,  Біловодському району – 15418,2 тис. грн.

КАПІТАЛЬНІ   ІНВЕСТИЦІЇ

Підприємствами та організаціями району за січень – вересень 2017 року освоєно капітальних інвестицій на суму 46294 тис. грн., що складає 2,6% до загального обсягу по Луганській області, для порівняння в Міловському районі освоєно 40282 тис. грн.., в  Новопсковському районі - 72136 тис. грн., в Біловодськом районі – 52523 тис. грн. На одну особу по Марківському району освоєно 3069,7 грн капітальних інвестицій, в середньому по області 811,9 грн .  За січень – вересень  2017 року прийнято  в  експлуатацію житла 548 кв.м, у тому числі 548 кв. м у міському поселенні.  Для порівнянні у Луганській області прийнято в експлуатацію у  січні – вересні 2017 року 12879 м. кв житла (290,6% до минулого року), у  Міловському районі  - 229 кв. м, у  Новопсковському районі – 674 кв. м, у Біловодськом районі - 925 м. кв .  

НАВКОЛИШНЕ  СЕРЕДОВИЩЕ

Витрати на охорону навколишнього природного середовища  у 2016 році   підприємствами та організаціями Марківського району склали 890,1 тис. грн., що складає 0,01 % до загальної суми витрат по Луганській області. Для порівняння: у Міловському районі витрати на охорону навколишнього середовища склали 437,4 тис. грн., у Біловодському районі – 890,1 тис. грн.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у  III кварталі 2017 р. становила 5167 грн., що на 61,5% більше рівня мінімальної заробітної плати  та складає 86,7 % до середнього рівня по Луганській області. Серед районів області найвища заробітна плата у Новоайдарському – 6618 грн., Попаснянському – 6250 грн., найнижча – в Міловському – 4637 грн.

Заборгованості із виплати заробітної плати по підприємствах Марківського району  станом на 1 листопада  2017 року немає.

У січні - жовтні  2017 р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 13994,4 тис. грн. (77,9 % нарахованих сум), що порівняно з аналогічним періодом 2016 р. менше на  23,9%, або на  4395,6 тис. грн.

Крім того, за електроенергію населення сплатило 9195,8 тис. грн. (у минулому році – 3907,5  тис. грн.).

Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг по району у жовтні склав 34,6%.

Станом на 1 листопада 2017 р. переплата за житлово-комунальні послуги  становить 598,8  тис. грн.,  борги за електроенергію – 80,4 тис. грн.

У жовтні п. р. за видами платежів найбільший рівень сплати по району припадає на централізоване водопостачання  та водовідведення (135,5%),  найменший – на газопостачання(31,1%).

Боржниками за 3 і більше місяців були: по  електроенергії – 27,0% власників особових рахунків,  квартплаті – 32,9%, вивезенню побутових відходів – 58,3%,  газопостачанню – 7,5%, водопостачанню – 5,7%.

ДЕМОГРАФІЧНА    СИТУАЦІЯ

На 1 січня 2017 р. на  Марківщині, за попередніми даними ГУС, проживало 14980 осіб, упродовж січня – жовтня 2017 року кількість населення зменшилась на 267 осіб.                                                                                                                                            

У загальному скороченні населення частка природного скорочення становить  159 осіб, а міграційного - 108 осіб.

В січні - жовтні 2017 року зареєстровано 89 народжених  немовлят, померлих зареєстровано 248 осіб.       

На чисельність населення та формування його складу впливає також характер міграційних процесів. Кількість вибулих по району становила 139 осіб, прибулих  – 31 особу.ІІІ  Доходи

За 2017 рік доходи по зведеному бюджету виконано на 132,7 %, при затвердженому плану доходів з урахуванням змін в сумі 39959975 грн., фактично надійшло 53010364 грн., що більше затверджених показників на 13050389 грн. В складі зведеного бюджету Марківського району 10 бюджетів з них 1 районний, 1 селищний та 8 сільських. Всі 10 бюджетів виконали затверджені показники. Районний бюджет 140,2 %, селище – 116,4 %, сільські ради: Бондарівська – 112,9 %, Гераськівська – 153,3 %, Кабичівська – 108,4 %, Краснопільська – 148,7 %, Кризька – 142,8 %, Ліснополянська  – 123,3 %, Просянська – 142,5 %, Сичанська – 110,6 %.

У порівнянні із відповідним періодом минулого року (37182699 грн.) надходження до зведеного бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів збільшились на 15827665 грн.

Основним видом надходжень загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, який у структурі уточненого плану по доходах за звітний період займає  60,6 відсотка. На звітну дату  надійшло вищевказаного податку 33866467 грн., що більше запланованого (24199976 грн.) на 9666491 грн. Затверджений план виконано на 139,9 відсотка У порівнянні з відповідним періодом минулого року (22330072 грн.) надходження податку збільшилось на 11536395 грн.

Перевиконання та збільшення у порівнянні з відповідним періодом минулого року податку на доходи фізичних осіб пояснюється збільшенням у поточному році надходжень податку на доходи фізичних осіб за рахунок:

 • збільшення розміру середньомясячної заробітної плати ( ККД 11010100, 11010200);
 • перегляду укладених угод на оренду землі та розміру орендної плати ( ККД 11010400);
 • збільшення доходу, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (ККД 11010500);
 • збільшенням надходжень податку на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат (ККД 11010900) за рахунок реєстрації переселенців в Марківському Пенсійному фонді.

„Податок на прибуток підприємств” при плані 4300 грн. надійшло 24188 грн., додатково надійшло 19888 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (4316 грн.) доходи збільшилися на 19872 грн. Перевиконання планових показників пояснюється збільшенням об’ємів реалізованих послуг.

„Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів” (ККД 13010200) при  затвердженому плані 8644 грн. надійшло 8656 грн., планові показники виконані на 100,1 відсотка.

„Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення”  (ККД 13030200) надійшло 251 грн. при планових показниках 1100 грн., невиконання планових показників пояснюється зменшенням обсягу видобування корисних копалин до прогнозних показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (998 грн.) доходи зменшилися на 747 грн.

По (ККД 14021900) „Пальне” надійшло  незапланованих доходів, за рахунок спрямування 13.44 % до бюджету селищної ради акцизного податку з виробленого пального в сумі 95770 грн.

По (ККД 14031900) „Пальне” надійшло  незапланованих доходів, за рахунок спрямування 13.44 % до бюджету селищної ради акцизного податку з ввезеного пального в сумі 367972 грн.

По (ККД 14040000) „Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів” надійшло  499800 грн. при планових показниках 892200 грн., доходи виконано на 56,0 відсотка. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (895861 грн.) доходи зменшилися на 396061 грн. Невиконання планових показників пояснюється зменшенням бази оподаткування, на підставі внесених змін до Податкового кодексу.

„Податок на майно” (ККД 18010000) при планових показниках 4912667 грн. фактично надійшло 5605527 грн., планові показники виконано на 114,1 відсотка.

„Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості” (ККД 18010100) при планових показниках 5600 грн. фактично надійшло 5031 грн., планові показники виконано на 89,8 відсотка. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (6197 грн.) доходи зменшилися на 1166 грн. Невиконання планових показників пояснюється зменшенням бази оподаткування.

„Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості” (ККД 18010200) при планових показниках 4410 грн. доходів надійшло  в сумі 5174 грн. Планові показники виконано на 117,3 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (5193 грн.) доходи зменшилися на 19 грн. Перевиконання планових показників пояснюється збільшенням бази оподаткування.

„Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості” (ККД 18010300) при планових показниках 179968 грн. доходів надійшло  в сумі 224479 грн. Планові показники виконано на 124,7 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (189549 грн.) доходи збільшилися на 34930 грн. Перевиконання планових показників пояснюється збільшенням бази оподаткування.

 „Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості” (ККД 18010400) надійшло  доходів в сумі 214293 грн. при планових показниках 177901 грн., планові показники виконано на 120,5 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року ( 174877 грн.) доходи збільшилися на 39416 грн. Перевиконання планових показників пояснюється збільшенням бази оподаткування.

В порівнянні з попереднім роком податку на нерухоме майно надійшло більше на 73160 грн. або 119,5 відсотків. Збільшення надходжень пояснюється збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та збільшенням бази оподаткування по Бондарівській сільській раді – Прат „Агротон” відділення Маяк, Краснопільській сільській раді – ТОВ „Айдар”.

„Земельний податок з юридичних осіб” (ККД  18010500) при планових показниках 133084 грн. надійшло доходів 198166 грн., планові показники виконано на 148,9 відсотка. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (143115 грн.) доходи збільшилися на 55051 грн. Збільшення надходжень у звітному періоді пояснюється внесеними змінами до Податкового кодексу України в частині збільшенням ставки земельного податку.

 „Орендна плата з юридичних осіб” (ККД  18010600) при планових показниках 3158560 грн. фактично надійшло 3605529 грн., планові показники виконано на 114,1 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (3240468 грн.) доходи збільшилися на 365061 грн. Збільшення надходжень у звітному періоді пояснюється внесеними змінами до Податкового кодексу України в частині збільшенням ставки земельного податку.

„Земельний податок з фізичних осіб” (ККД 18010700) при планових показниках 906144 грн. фактично надійшло 1019732 грн., планові показники виконано на 112,5 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року ( 825370 грн.) доходи збільшилися на 194362 грн. Збільшення надходжень у звітному періоді пояснюється внесеними змінами до Податкового кодексу України в частині збільшенням ставки земельного податку.

„Орендна плата з фізичних осіб” (ККД 18010900) при планових показниках 347000 надійшло доходів в сумі 328957 грн., виконано доходів на 94,8 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (355077 грн.) доходи зменшилися на 26120 грн. Невиконання планових показників пояснюється зменшенням бази оподаткування.

В порівнянні з попереднім роком земельного податку надійшло більше на 588354 грн. або 112,9 відсотків. Збільшення надходжень пояснюється збільшенням розміру ставки земельного податку для сільськогосподарських угідь  з 0,15 на 0,3.

„Транспортний податок з фізичних осіб” (ККД 18011000) надійшло по Краснопільській сільській раді незапланованих доходів в сумі 4167 грн.

„Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року” (ККД 18040100) зняті доходи в сумі 864 грн. по Бондарівській сільській раді.

 „Єдиний податок” (ККД 18050000) при затвердженому плані 9294587 грн. доходів надійшло 11659900 грн., виконано доходів на 125,4 відсотків, додатково надійшло 2365313 грн. У порівнянні з минулим роком (8644056 грн.) доходи збільшилися на 3015844 грн.

„Єдиний податок з юридичних осіб” (ККД 18050300) при затвердженому плані 417185 грн. доходів надійшло 502608 грн., виконано доходів на 120,5 відсотків, у порівнянні з минулим роком (380938 грн.) доходи збільшилися на 121670 грн. Перевиконання планових показників пояснюється збільшенням бази оподаткування по Сичанській сільській раді.

„Єдиний податок з фізичних осіб” (ККД 18050400) при затвердженому плані 1910850 грн. доходів надійшло 2264046 грн., виконано доходів на 118,5 відсотків, у порівнянні з відповідним періодом минулого року (1337424 грн.) доходи збільшилися на 926622 грн. Перевиконання планових показників пояснюється збільшенням мінімальної заробітної плати та ставки податку.

„Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків” (ККД 18050500) при затвердженому плані 6966552 грн. доходів надійшло 8893246 грн., виконано доходів на 127,7 відсотків, у порівнянні з минулим роком (6925642 грн.) доходи збільшилися на 1967604 грн. Перевиконання планових показників пояснюється збільшенням бази оподаткування (переходом з 1 січня 2017 року до IV групи таких платників податків як ТОВ „Айдар” та ПАТ Бондарівське).

В порівнянні з попереднім роком земельного податку надійшло більше на 3015844 грн. або 134,9 відсотки. Збільшення доходів пояснюється збільшенням розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму  та збільшенням бази оподаткування (переходом з 1 січня 2017 року до IV групи таких платників податків як ТОВ „Айдар” та ПАТ Бондарівське).

„Кошти, що передаються (отримуються), як компенсація із загального фонду державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування відповідно до вимог пункту 43 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 96 "Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування" ККД 19090100 отримано   по селищу незапланованих доходів в сумі 68791 грн.

„Адміністративні штрафи та інші санкції” ККД 21081100 отримано   незапланованих доходів в сумі 204 грн.

„Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” ККД 22010300 при планових показниках 10800 грн. фактично надійшло доходів в сумі 12040 грн., доходи виконано на 111,5 відсотків. Перевиконання планових показників пояснюється збільшенням в звітному періоді кількості осіб по сплаті збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. У порівнянні з відповідним періодом минулого року ( 14480 грн.) доходи зменшилися на 2440 грн.

„Плата за надання інших адміністративних послуг” ККД 22012500 при планових показниках 274540 грн. надійшло доходів в сумі 364528 грн., доходи виконано на 132,8 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (116865 грн.) доходів надійшло більше на 247663 грн. Перевиконання планових показників пояснюється збільшенням в звітному періоді платників за надання інших адміністративних послуг.

„Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” ККД 22012600 при планових показниках 64270 грн. надійшло доходів в сумі 117840 грн., додатково до бюджету надійшло 53570 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (47852 грн.) доходів надійшло більше на 69988 грн. Перевиконання планових показників пояснюється збільшенням в звітному періоді платників збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Затверджені показники надходжень „Державного мита” ККД 22090000 виконано на 67,1 відсотки, надійшло доходів в сумі 98178 недоотримано 48222 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (150679 грн.) доходів надійшло менше на 52501 грн. Невиконання плану по доходах пояснюється зменшенням звернень по сплаті державного мита за оформлення документів на спадщину і дарування, а також за оформлення закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України.

„Інші надходження” ККД 24060300 при планових показниках 150491 грн. надійшло доходів в сумі 173193 грн., планові показники виконано на 115,1 відсотків. В структурі цих надходжень найбільшу питому вагу  84,9 відсотків, або 150491 грн. займають надходження по селищу Марківка невикористаних коштів у минулому році від підрядника по капремонту дитячого садка "Колосочок".

„Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу” ККД 24062200 надійшло по Гераськівській сільській раді незапланованих доходів в сумі 4075 грн. за шкоду, заподіяну внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки.

„Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі ” ККД 31010200 надійшло по селищу Марківка незапланованих доходів в сумі 43847 грн.

За 2017 рік по спеціальному фонду надійшло доходів без урахування трансфертів в сумі 4728822 грн. при планових показниках 4621618 грн., що  на  491054 грн. менше надходжень  відповідного періоду минулого року ( 5219876 грн. )

„Екологічний податок” ККД 19010000 при планових показниках 52670 грн. надійшло 42007 грн., планові показники виконано на 79,8 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (52387 грн.) доходи зменшилися на 10380 грн. Невиконання планових показників пояснюється зменшенням надходжень від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях.

„Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища  ” ККД 24061600 надійшло по селищу незапланованих доходів в сумі 2125 грн. 

„Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності” ККД 24062100 надійшло незапланованих доходів в сумі 838 грн. 

„Власні надходження бюджетних установ” ККД 25000000 за звітний період отримано 4653218 грн., що складає 101,8 відсотка до уточненого плану (4568948 грн.) Порівняно із аналогічним періодом минулого року (5135327 грн.) надійшло менше  на 482109 грн.

„Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством” ККД 25010000 за звітний період отримано доходів в сумі 821728 грн., що складає 110,9 відсотка до уточненого річного плану (740640 грн.) Порівняно із аналогічним періодом минулого року (645245 грн.) доходів надійшло більше  на 176483 грн. за рахунок збільшення обсягу  платних послуг по відділу освіти та Марківському РТМО та збільшення плати за оренду майна бюджетних установ.

„Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  ” ККД 25020000 за звітний період отримано доходів в сумі 3831489 грн., що складає 100,1 відсотка до уточненого річного плану (3828308 грн.) Порівняно із аналогічним періодом минулого року (4490081 грн.) доходів надійшло менше  на 658592 грн. за рахунок зменшення у 2017 році благодійних внесків, грантів та дарунків.

„Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим” ККД 33010100 надійшло по Кабичівській сільській раді незапланованих доходів в сумі 30634 грн. 

За даними Головного управління ДФСУ у Луганській області розмір податкового боргу до місцевого бюджету станом на 01.10.2017 становить 652900 грн. в порівнянні станом на 01.01.2017 року 852120 грн. цей розмір зменшився на 199220 грн.

Органами місцевого самоврядування та державною податковою інспекцією Марківського відділення для виконання доходної частини бюджету Марківського району з початку року станом на 01.01.2018 було проведено 3 засідання  тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. На засіданні цієї комісії керівникам підприємств надані протокольні доручення щодо упередження утворення нової заборгованості із заробітної плати та соціальних виплат працівникам підприємств протягом 2017 року.

В 2017 році по селищному та всіма сільським бюджетам були надані пільги по платі за землю за земельні ділянки, які перебувають у власності органів місцевого самоврядування, а також організацій які є неприбутковими.

IV. Видатки та заборгованість

Органи  місцевого  самоврядування  Марківського  району  налічують 10 установ,  із них : 1 районна рада, 1 селищна рада , 8 сільських рад.

Загальний  обсяг видаткової частини бюджетів району на 2017 рік затверджений  рішенням районної ради № 12/2  від 22 грудня 2016 року „ Про районний бюджет на 2017 рік ” , рішенням Марківської селищної ради № 13-6/2016  « Про селищний бюджет на 2017 рік »  та рішеннями сільських рад в сумі 10772070грн., із них: по загальному фонду – 10755346 грн., спеціальному-16724 грн.

 Затверджені показники загального фонду  не змогли задовольнити потребу  по всіх статтях головного розпорядника коштів районного бюджету, сільських та селищної рад. Протягом звітного періоду,  на підставі клопотань головних розпорядників коштів, рішеннями сесій рад району  вносились зміни до затверджених показників. Затверджений  план  на  2017 рік з урахуванням змін  складає  13341574 грн.. Збільшення здійснено на 2586228 грн., в тому числі:

    за рахунок  залишків коштів на початок року -  1597531 грн.;

   за рахунок  перевиконання доходної частини -  801377 грн.    

   за рахунок зменшення фінансування на інші функції – 187320 грн.

Найбільшу питому вагу у збільшенні видаткової частини бюджету займають заробітна плата, нарахування на неї, придбання канцелярських та господарчих товарів,   паливо - мастильних матеріалів,оплата енергоносіїв. 

 Виконано  умови  постанов КМУ від 27 вересня 2017 р.№730 «Про внесення змін до постанови КМУ від 9 березня 2006 р. № 268 і від 18 січня 2017 р. №15 та визнання такою, що втратила чинність, постанови КМУ від 27 травня 2009 р.№ 504»,  та від 24 травня 2017 р. №353 «Про внесення змін до постанови КМУ від 9 березня 2006 р. № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов КМУ» в частині  підвищення  посадових окладів та  забезпечення  стимулюючими  виплатами  працівників апарату управління , а саме: надбавкою за високу досягнення у праці , премією, а також  матеріальною допомогою для вирішення соціально-побутових питань,  які не мали  фінансової можливості  врахувати при формуванні бюджету. Загальний обсяг  збільшення показників по заробітній платі та нарахуваннях на неї складає  2006209 грн.

На  398990 грн.  збільшили свої показники  ради району за    КЕКВ 2210   „ Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування для придбання паперу, канцелярських та господарчих товарів, паливо - мастильних матеріалів  і запасних частин до автомобілів,  а також  підписки періодичних видань.

На 55567 грн. збільшили свої показники районна, сільські  та селищна ради району за  КЕКВ 2240 « Оплата послуг( крім комунальних)» для оплати поточних витрат на оплату послуг.

 На  118817 грн. збільшили свої планові показники    сільські   та селищна ради за  КЕКВ 2270 „Оплата комунальних послуг та енергоносіїв ” у зв’язку із підвищенням  тарифів на електроенергію та збільшенням  натуральних показників по оплаті природного газу в другому півріччі . 

 Загальний обсяг уточнених показників  видатків загального фонду у 2017 році  по органах місцевого самоврядування , який  склав  13341574 грн., що більше показника 2016 року на 6187593 грн, або  в 1,9 рази  (  2016 рік – 7153981 грн.) виконано на 97 %, або 12922867 грн. (2016 рік – 6951692 грн.) .     

Обсяг видаткової  частини бюджету спеціального фонду на 2017рік затверджений в сумі  16724 грн. за рахунок здачі в оренду приміщень та комп’ютерної  техніки. Протягом  звітного періоду  за рахунок використання  залишків коштів спеціального фонду місцевого бюджету , зменшення  обсягу фінансування на інші функції передачі коштів із загального фонду до спеціального  збільшено планові асигнування  на  847800 грн.

 Сільські та селищна  ради збільшили свої планові показники  по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ” (придбання   комп’ютерної техніки: моніторів, процесорів, принтерів, багатофункціонального  пристрою, ноутбука) на суму 245839 грн., та по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших обє’ктів » на 601961 грн.(капітальний ремонт приміщення сільської ради.

Видаткова   частина  бюджету  по  галузі освіти на 2017 рік затверджена по загальному фонду в обсязі 42226132 грн. Впродовж року планові показники уточнювалися згідно рішень районної ради, службових розпоряджень управління фінансів та склали 46131266 грн., що більше від затверджених  показників на 3905134  грн.

Збільшення кошторисних призначень в 2017 році  по галузі відбулися за рахунок: 

-  уточнення залишків коштів на початок року на  суму 2488800 грн., в тому числі залишків освітньої субвенції на суму 160857 грн. - на придбання предметів та матеріалів  для ремонту систем опалення та водопостачання, будівельних матеріалів, господарчих товарів, запасних частин, для оплати послуг за підвіз учнів  та за встановлення енергозберігаючих дверей та  залишків коштів районного бюджету на суму 2327943 грн. - на підвищення посадових окладів на два розряди вище по тарифній на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року № 974 „Про внесення зміни у додаток 2 до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298”  та на  збільшення надбавки за престижність праці  в розмірі до 15 %  від посадового окладу педагогічним працівникам закладів освіти (дитячих дошкільних закладів, центру дитячої творчості, методкабінету), на  введення додаткових ставок, в тому числі 1 ставки водія шкільного автобусу у зв’язку з отриманням однієї одиниці шкільного автобусу, 2 ставок кухарів для організації самостійного харчування в Марківській гімназії та 4,7 ставок в зв’язку з відкриттям з 01.09.2017 року дошкільної групи Веселівського НВК, а також на погашення кредиторської заборгованості на початок року по оплаті за  електроенергію та пені за несвоєчасну сплату електроенергії в 2016 році,  на оплату природного газу та послуг за вивіз сміття, на придбання  матеріалів для поточного ремонту закладів освіти, посуду та іграшок для дитячих закладів, дитячих меблів, спортивного, господарського інвентарю, кухонного приладдя та постільної білизни  для  відкриття  дошкільної групи Веселівського НВК;  

- внесення змін до доходів бюджету на суму 1590850 грн., в тому числі  в результаті виділених субвенцій сільськими та селищною радами до районного бюджету на суму 595346 грн. та  за рахунок перевиконання доходної частини районного бюджету на суму 995504 грн.  - на  введення додаткових 0,5 ставки кухаря і  1 ставки підсобного робітника на період з березня по травень 2017 року з метою забезпечення гарячим харчуванням учнів Курячівської ЗОШ I-II ступеня, на придбання посуду, господарчих товарів, будівельних матеріалів для поточного ремонту закладів освіти,  енергозберігаючих вікон, дверей, спортивного інвентарю, світильників, столів та стільців для учнів загальноосвітніх закладів та  на  оплату природного газу по загальноосвітніх закладах освіти;

 - зменшення обсягу трансфертів з державного бюджету на суму 174,516 грн., а саме по субвенції з державного бюджету виплату допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування  у прийомних сім’ях.

При затвердженому плані з урахуванням внесених змін на 2017 рік по галузі освіти у сумі 46131266 грн. касові видатки склали 44399866 грн., що відповідає 96,2 відсоткам. Питома вага фінансування захищених статей  видатків  у загальному обсязі по галузі освіти складає 42127857 грн. або 94,9 %,  у тому числі заробітна плата з нарахуваннями -  35381871 грн.  або 79,7 %., енергоносії – 4890378 грн. або 11,0 %.

Касові та фактичні видатки за 2017 рік по розділу не перевищують уточнених кошторисних призначень. Фактичні видатки в цілому по галузі  перевищили касові видатки в результаті списання предметів, матеріалів, продуктів харчування, придбаних в минулому році.

У фактичних видатках фонду оплати праці в 2017 році враховані всі надбавки та доплати обов’язкового характеру,  допомога на оздоровлення при наданні чергової відпустки педагогічним працівникам згідно ст. 57 Закону України „Про освіту”, грошова винагорода за сумлінну працю педагогічним працівникам та премії і матеріальна допомога іншим працівникам освіти  в розмірі до посадового окладу.

 Вартість харчування вихованців загальноосвітніх шкіл, які одержують безкоштовне харчування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 19.06.2002 р. № 856 „Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах” та учнів  1-4 класів склала відповідно 8,86 грн. при середньорічному контингенті 126 учнів та 8,85 грн.  при середньорічному контингенті 495 учнів. Вартість харчування дітей в дитячих дошкільних закладах з урахуванням батьківської плати склала 20,25 грн., без врахування батьківської плати склала 9,5 грн., дітей дошкільної групи Веселівського НВК склала відповідно 23,0 грн. і 18,95 грн.  Фактичні видатки на харчування  по галузі склали 952227 грн., касові 929561 грн., що становить 83,6 % до плану з урахуванням змін.

Виплати по субвенції з державного бюджету на  виплату допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг  у  дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять за дитиною ”  в 2017 році  склали в сумі 910817 грн., що становить 99,3 %  до плану з урахуванням змін. Виплата допомоги  дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років (3 чол.) склала 5430 грн.., виплата премій переможцям  обласних олімпіад і конкурсів (16 учнів) – 9800 грн. Видатки по оплаті  екологічного податку за забруднення навколишнього середовища та адміністративного збору склали  в  сумі  3452 грн.

По   галузі „Охорона  здоров’я”   на  протязі  звітного  періоду  з  районного бюджету  утримувалися  Марківське  районне територіальне медичне об’єднання, центри первинної медичної(медико-санітарної) допомоги,фінансування інших заходів в галузі охорони здоров’я, а також забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.

Установи галузі  на протязі  2017 року  працювали  по  прийнятих  рішеннями сесій Марківської районної  ради  обсягах  видатків,  які  в  ході  виконання бюджету    уточнювалися.

Обсяг видатків  на звітний період при затвердженні бюджету визначено в сумі   13766817 грн. в тому числі: кошти медичної субвенції -11599700 грн.,місцевого бюджету-849317 грн. та додаткової дотації -1317800 грн. Впродовж  року   планові показники уточнювалися за рахунок : медичної субвенції з державного бюджету в сумі 1216944 грн., залишків коштів медичної субвенції державного бюджету-1079547 грн. та залишків обласного бюджету-3353664 грн.,асигнувань місцевого бюджету в сумі 1844899 грн.,надходження субвенції з обласного бюджету  (видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)-180102 грн.,субвенції з державного бюджету на відшкодування  вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань -252266 грн. та субвенцій сільських рад -371604 грн.  і склали  22065843 грн., що більше від затверджених на 8299026 грн. та менше минулорічних  показників на 3006117 грн.

Згідно  п.п.3 пункту 5 розпорядження Кабінету Міністрів України  від 16.12.2015 р. № 1340-р «Про перерозподіл обсягу освітньої і медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році та листа Департаменту охорони здоров’я від 14.06.2017 р.№1/07-1934 в звітному періоді  збільшуються видатки на забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет в сумі 178941 грн. та  внесені зміни до субвенції службовим розпорядженням № 914 від 09 жовтня 2017 року в сумі 1161 грн.

Згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06.04.2017 р.№ 214  “ Про внесення змін до обласного бюджету ” збільшуються видатки по лікарських засобах для лікування окремих захворювань на 2017 рік в сумі 180190 грн. та згідно Закону України про внесення змін до Закону України “ Про Державний бюджет України на 2017 рік ” від 13.07.2017 року № 2137- VIII внесені зміни в сумі 72076 грн. 

При затвердженому плані з урахуванням внесених змін на 2017 рік по галузі охорони здоров’я в сумі  22065843 грн. касові видатки склали 21514833 грн.,що відповідає 97,5 відсоткам та  більше звітного періоду 2016 року на 6609623 грн.

Питома  вага  фінансування  захищених  статей  видатків  у загальному обсязі по охороні здоров’я складає  18394545 грн.,або 97,9 %, в тому числі заробітна плата з нарахуваннями 15457890 грн.,або 71,8%  (  в порівняльному  періоді  2016  року –  вона  відповідала  70,1 відсоткам). 

Видатки  на  медикаменти  та  перев’язувальні  матеріали в звітному  періоді  використані в  сумі  778642 грн.  Вартість 1 ліжко-дня загального  фонду  по  медикаментах  у  стаціонарних  відділеннях  за планом  22,11  грн.,  тоді  як  фактичні  витрати  склали  18,45  грн.,  за  рахунок  позабюджетних  коштів  вартість  ліжко-дня  зросла  на 11,45 грн. при плані 21,31 грн. і  разом становить 29,90 грн., у відповідному періоді минулого вона складала  20,92 грн. Фактична вартість лікування стаціонару по загальному фонду менша за планову за рахунок  наявності медикаментів у залишках на звітну дату та не освоєння додатково виділених асигнувань на придбання медичного інструментарію та медикаментів.

Фактична вартість одного лікарського відвідування по поліклінічному відділенню  відповідно до  порівнювального періоду минулого року  зменшилася  на  0,10 грн.  і складає  1,48 грн., що одночасно є   більше запланованого на 0,19 грн.  Профінансовані видатки на безкоштовний відпуск медикаментів в сумі  557011 грн.

В структурі видатків по безкоштовному лікуванню:

- видатки  на лікування інвалідів Великої Вітчизняної війни – 11724 грн.;

- видатки  на лікування пацієнтів з психічними захворюваннями – 5727 грн.;

- видатки  на лікування онкологічних хворих  – 24547  грн.;

- видатки  на лікування інвалідів дитинства -  3802 грн.;

- видатки на лікування  учасників ВВВ -          54368 грн.;

- видатки  на лікування інших захворювань – 456843  грн.

При затвердженому плані  з урахуванням змін 28800 грн. на реалізацію Закону України „ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ” по зубопротезуванню касові витрати склали   28782 грн., що більше  ніж торік на 10878 грн., по забезпеченню медикаментами - 18000 грн. , що менше минулорічних  показників   на  8621 грн Видатки по продуктах харчування  склали    в  сумі  95027  грн.

Вартість харчування одного  ліжко - дня по загальному фонду за планом 2,56 грн., фактична – 2,10 грн.( за рахунок використання залишків продуктів початку року), що  менше  минулорічного  на 0,35 грн.  Фактичні  видатки спеціального фонду у звітному періоді відповідають 5,63 грн., при планових на 1 ліжко 3,47 грн. Таким чином, загальна  вартість харчування  відповідає   7,73 грн.,  що більше  минулорічного  на 2,34 грн. Фактична  вартість  харчування  більша за  планову за  рахунок  використання  залишків продуктів  харчування  на початок  року.

На лікування та харчування ІВВВ у  стаціонарних відділеннях  було використано  коштів протягом 268 л/днів  відповідно у розмірі 16721 грн. та 15100 грн. Фактична вартість лікування на 1 л/день ІВВВ у відділеннях установи склала 62,39 грн., харчування 56,35 грн.

На лікування та харчування ЧАЕС у відділеннях установи було  використано коштів протягом   70 л/днів  відповідно у розмірі 2427 грн. та 1429 грн. Фактична вартість  лікування 1 л/дня ЧАЕС у відділеннях склала 34,67 грн., харчування  20,42 грн.  

Потреба установ охорони здоров’я у фінансуванні видатків по енергоносіях забезпечена стовідсотково в сумі 3026173 грн.

По виплаті пенсії і допомоги протягом року проводилися видатки,які склали 104398 грн.

Профінансовані видатки на безкоштовний от пуск медикаментів в сумі 557011 грн.

Ліжковий  фонд  станом  на  1.01.2018  року  становить  90  ліжок . Робота  ліжка  протягом    звітного  періоду  склала  378,2 тис. л/днів  при  плані  340  тис. л/дні,  тобто  на  38,2  тис. л/днів  більше.

Лікарські  відвідування    по  амбулаторно-поліклінічному  відділенні  при  плані  на звітний  період 2017 року  117,2 тис. від. - склали 136,4 тис. від., що більше минуло річних  на 6,6 Затверджені  показники  видаткової  частини бюджету  по  спеціальному  фонду склали 295042 грн. Видатки  спеціального фонду  здійснювалися  згідно  уточнених      показників, які на звітний період склали 11262619  грн. , касові  видатки за звітний період  відповідно 9939248 грн., в тому числі заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці – 139232 грн., предмети і матеріали – 166843 грн., медикаменти –669308 грн., продукти        харчування – 106158 грн., оплата  послуг - 12758 грн.,придбання рентгенологічного апарату - 4495000 грн.,утилізатора -199900 грн.,апарат штучної вентиляції легенів-565000грн.,фібро гастроскоп-650000 грн., лапароскопічне обладнання -1197850 грн.,кардіомонітори-95720 грн.,гідравлічний стіл операційний-248000грн.,стерилізатор паровий-105000 грн.,електрокардіограф портативний-45520 грн.,фетальний монітор для вагіних-45276 грн.,апарат хірургічного ЕХЕВЧ-41734 грн.. та придбання інших предметів довгострокового користування  на загальну суму 1155949 грн.

Обсяг видатків по Марківському територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за 2017 року складає 2391645 грн. або 100 відсотків від уточненого обсягу видатків на вказаний період, в т.ч. на оплату праці і нарахування на заробітну плату направлено 2299029 грн. або 96 відсотків, енергоносіїв- 34556грн. або 1,4 відсотка.

Центр соціальної служби для дітей, сім’ї та молоді профінансовано у сумі 410088 грн. або 93,4 відсотка до уточнених  планових показників звітного періоду. В загальному обсязі видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 383134 грн. або 93,4 відсотка,  оплату комунальних послуг  та енергоносіїв  – 18446 грн. або 4,5 відсотка.

Центром заходи по районній цільовій програмі «Основні напрями соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю Марківського району на 2017-2019 роки» профінансовано в сумі 11269 грн., або на 100 відсотків уточненого обсягу видатків  на вказаний період.

Середній розмір компенсації фізичним особам працездатного віку по догляду за хворими, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги у звітному періоді склав 106,94 грн.

Середній розмір компенсації фізичним особам працездатного віку по догляду за громадянами похилого віку у звітному періоді склав 155,90 грн

Середній розмір компенсації фізичним особам працездатного віку по догляду за інвалідами І групи у звітному періоді склав 225,45 грн

Середній розмір допомоги на дітей-інвалідів до 18 років.

    в січні місяці середній розмір допомоги становить 909,47 грн. ( 62 одержувачі отримують допомогу в розмірі 1247 грн. та 37 одержувачів отримує допомогу за неповний місяць 343,89 грн.);

     в лютому місяці середній розмір допомоги становить 992,30 грн. ( 49 одержувачів отримують допомогу в розмірі 1247 грн. та 19 одержувачів отримує допомогу за неповний місяць 335,42 грн.);

     в березні місяці середній розмір допомоги становить 1005,27 грн. ( 47 одержувачів отримують допомогу в розмірі 1247 грн. та 18 одержувачів отримує допомогу за неповний місяць 374,1 грн.).

    в квітні місяці середній розмір допомоги становить 972,67 грн. ( 48 одержувачів отримують допомогу в розмірі 1247 грн. та 22 одержувачів отримує допомогу за неповний місяць 374,15 грн.).

    в травні місяці середній розмір допомоги становить 1040,99 грн. ( 47 одержувачів отримують допомогу в розмірі 1312 грн. та 20 одержувачів отримує допомогу за неповний місяць 404,12 грн.).

    в червні місяці середній розмір допомоги становить 1039,47 грн. ( 46 одержувачів отримують допомогу в розмірі 1312 грн. та 20 одержувачів отримує допомогу за неповний місяць 412,64 грн.).

    в липні місяці середній розмір допомоги становить 1048,36 грн. ( 51 одержувач отримує допомогу в розмірі 1312 грн. та 21 одержувачів отримує допомогу за неповний місяць 408,07 грн.).

    в серпні місяці середній розмір допомоги становить 1058,31 грн. ( 49 одержувачів отримують допомогу в розмірі 1312 грн. та 19 одержувачів отримує допомогу за неповний місяць 404,09 грн.).

    в вересні місяці середній розмір допомоги становить 1054,17 грн. ( 48 одержувачів отримують допомогу в розмірі 1312 грн. та 19 одержувачів отримує допомогу за неповний місяць 413,25 грн.).

    в жовтні місяці середній розмір допомоги становить 1050,15 грн. ( 48 одержувачів отримують допомогу в розмірі 1312 грн. та 21 одержувач отримує допомогу за неповний місяць 451,64 грн.).

    в листопаді місяці середній розмір допомоги становить 1234,36 грн. ( 60 одержувачів отримують допомогу в розмірі 1312 грн. та 7 одержувачів отримує допомогу за неповний місяць 568,85 грн.).

   в грудні місяці середній розмір допомоги становить 1084,47 грн. ( 57 одержувачів отримують допомогу в розмірі 1373 грн. та 24 одержувачів отримує допомогу за неповний місяць 409,35 грн.).

Видаткова   частина  бюджету  по галузі культури на 2017 рік затверджена по загальному фонду в обсязі 4420050 грн. На підставі клопотань головних розпорядників коштів, згідно  рішень  районної ради, службових розпоряджень управління фінансів затверджені показники з урахуванням змін 2016 рік по культурі склали 5328485 грн., що на 908435 грн. більше  від затверджених  кошторисних призначень.

Збільшення кошторисних призначень протягом року відбулося:

- за  рахунок уточнення залишків коштів на початок року  на суму 456153 грн., в тому числі на заробітну плату та нарахування з метою забезпечення диференціації заробітної плати працівників культури згідно постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року   № 1037 „Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, на  введення до штатного розпису школи естетичного виховання  додаткових 1,5 ставок (1 ставки заступника директора з навчально-виховної роботи та 0,5 завідуючого господарством), на  придбання інвентарних книг та матеріалів для ремонту приміщення музею, картриджів, монітору та  принтеру в бухгалтерію відділу культури та на проведення поточного ремонту будівлі школи естетичного виховання;

- внесення змін до доходів бюджету на  суму 452282 грн., в тому числі  в результаті виділених субвенцій сільськими та селищною радами до районного бюджету на суму 333571 грн. та  за рахунок перевиконання доходної частини районного бюджету на суму 118711 грн. - для  введення додаткових 0,25 ставки бібліотекаря сільської філії та 2,75 ставки працівників клубів (1,75 ставки завідуючих, 0,25 ставки художнього керівника та 0,75 ставки прибиральників), на проектно-кошторисну документацію по ремонту електромережі селищних клубів та послуг по приєднанню до неї, на підписку періодичних видань по бібліотеці, на придбання господарчих товарів, костюмів, новорічних іграшок, контейнера для сміття, монітору, ноутбуку, музичного обладнання, енергозберігаючих  дверей для закладів культури, а також на виплату  індексації та премії в кінці року працівникам культури, придбання матеріалів для ремонту електромережі музею, меблів в школу естетичного виховання та на проведення поточного ремонту Марківського районного будинку культури.

При затвердженому плані з урахуванням внесених змін на рік по галузі  у сумі 5328485 грн.  касові видатки склали 5174119 грн., що відповідає  97,1 відсоткам.

Питома вага фінансування захищених статей  видатків у загальному обсязі видатків по культурі складає 4906593 грн, або 94,8 %, у тому числі заробітна плата з нарахуваннями – 4536972 грн або 87,7 %, енергоносії – 369621 грн. або 12,3 %.

 У фактичних видатках фонду оплати праці в 2017 році враховані всі обов’язкові виплати, в тому числі здійснено виплату допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу всім працівникам культури: бібліотеки, музею, районного будинку культури, школи естетичного виховання та премії, надані  в кінці року в розмірі  до посадового окладу.

В 2017 році проведені видатки на забезпечення закладів культури канцелярськими та господарчими товарами, паливо, матеріалами для поточного ремонту клубів, придбані енергозберігаючі вікна та двері, проведена підписка періодичних видань та інше на загальну суму 155574 грн., здійснено оплату послуг по вивозу сміття, перевірку сигналізаторів і димоходів, за технічне обслуговування газових об’єктів, послуг зв’язку та інтернету, банківських послуг,  за поточний ремонт школи естетичного виховання та районного будинку культури та інше  на загальну суму 111895 грн.

Потреба установ культури у фінансуванні видатків по енергоносіях забезпечена  стовідсотково, виконання видатків становить 99,9 %, або 369621 грн.

Видатки, передбачені  на програми і заходи з фізичної культури і спорту на 2017 рік по загальному фонду становлять 785500грн , уточнений план склав 1473932грн , по спеціальному фонду 700946грн ,в тому числі:

- по ТКВКБМС 5031 „У тримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл ” уточнений план склав 507271грн., в т.ч. на заробітну плату 370630грн, на нарахування на заробітну плату 81539грн, на придбання предметів , матеріалів ( для змагань учнів ДЮСШ) 15663грн, для оплати послуг (обслуговування котелень та проведення  спортивних змагань) 5300грн, на оплату водопостачання 707грн, на оплату електроенергії 5589грн, на оплату природного газу 27843грн. Касові видатки  за  2017 рік склали 501781грн, що становить 98,9% до уточненого плану на звітний період. Фактичні  видатки склали 501781грн. Кредиторської заборгованості немає.

- по ТКВКБМС 5041 „ Утримання комунальних спортивних споруд ” видатки для МРКУ ФСК „ Нива ” розраховано в сумі 247875 грн. На початку року було заплановано фінансову підтримку установи по КЕКВ 2610, протягом звітного періоду установа перереєструвалася в бюджетну і видатки ведуться за повною економічною класифікацією. Уточнений план склав 835506грн. , в т.ч. на заробітну плату  311630грн., на нарахування 69286грн., на придбання матеріалів 251626грн ,на оплату послуг з проведення змагань 121962грн., на оплату електроенергії 13861тис.грн., на оплату  природного газу 67140грн., на оплату пені 1грн. Касові видатки склали 835425грн., що становить 99% до запланованого. В установі збільшилась штатна чисельність на 3,5 одиниці, введено 1 одиницю - посаду тренера , 1,5 одиниці охоронців, так як до цього часу в установі працювали два охоронця по 0,75 ставки та 1 одиницю робітника. По спеціальному фонду уточнений план становить 700946грн, з них для завершення ремонту покрівлі уточнено залишки обласної субвенції в сумі 160877грн,  для придбання борцівського килима і тренажерів 277943грн , субвенція для капітального ремонту благоустрою стадіону 122403грн., субвенція для реконструкції стадіону 139723грн ( залишки субвенції 2016 року) .Касові видатки за звітний період становлять 428730грн, оплачено ремонт покрівлі адміністративної будівлі комплексу та придбано тренажери і борцівський килим. Кошти субвенції в сумі 122403грн та 139723грн на звітну дату не освоєні, планується їх використати в 2018 році.

Марківською селищною радою заплановано кошти в сумі 108638грн для придбання спортивної форми та оплати видатків по проведенню змагань у селищі , касові видатки становлять 80936грн. Кошти витрачені на  фінансування участі селищної футбольної та волейбольної команд в спортивних турнірах району та області.

 Місцевими бюджетами Марківського району на виконання робіт по благоустрою сіл та селища району у 2017 році затверджено видатки  по загальному фонду в сумі 2459654 грн. Уточнений план на звітну дату становить 2747551грн., з них  Марківською селищною радою по КЕКВ 2610 виділено 218300грн КП «Марківський комунальник» для проведення ямкового ремонту вулиць селища . Касові видатки  за звітний період склали 2166964грн. Кошти витрачено на  оплату праці робітникам , зайнятим на роботах з утримання територій населених пунктів в належному стані, оплата послуг по впорядкуванню вулиць та тротуарів, придбання насіння  квітів та саджанців дерев, оплату електроенергії для вуличного освітлення. Кредиторська заборгованість відсутня.

 По спеціальному фонду уточнений план видатків на рік складає 1849251грн. , з них  по Марківській селищній раді заплановано 529840грн по КЕКВ 3110 для придбання дитячих та спортивних май            данчиків, по 3210 передано кошти КП «Марківський комунальник» для оплати робіт по капітальному ремонту мережі вуличного освітлення. По Кабичівській сільській раді уточнений план по КЕКВ 3110 склав 123250грн, з них 32400грн –прийняття на баланс сільської ради пам`ятників, 49000грн – прийняття на баланс дитячого ігрового майданчика, 41850грн – придбання гранітних плит для ремонту пам`ятників у селі, по Краснопільській сільській раді по КЕКВ 3110 придбано дитячі майданчики на суму 27900грн, по Ліснополянській сільській раді уточнено видатки по КЕКВ 3110 на суму 170000 для придбання дитячого майданчика , касові видатки становлять 169436грн. , по КЕКВ 3132 на суму 354000грн для встановлення систем освітлення за інноваційними технологіями на ділянках комунальних доріг, касові видатки склали 345185грн., по Сичанській сільській раді уточнено видатки по КЕКВ 3122 на суму 352190грн. для встановлення систем освітлення з використанням ВДЕ(енергії сонця), касові видатки становлять 345185грн.

 На 2017 рік по спеціальному фонду рішенням  сесії Марківської селищної ради затверджено видатки в сумі 761044 грн для капітального ремонту доріг та тротуарів та реконструкції вуличного освітлення  смт Марківка. Уточнений план на звітну дату склав 1301311грн. Касові видатки по КЕКВ 3132 становлять 704114грн за проектно-кошторисну документацію на ремонт нежитлового приміщення та капітальний ремонт систем водопостачання і водовідведення в ДНЗ «Теремок».По Бондарівській сільській раді уточнено видатки в сумі 399721грн для ремонту ДНЗ «Надія»(яслі-садок) та ремонту покрівлі даху сільського клубу , касові видатки становлять 380749грн.По Кабичівській сільській раді на суму 781252грн, з яких по КЕКВ 3110 взято на баланс згідно рішення суду нежитлову будівлю колишньої Веселівської школи вартістю 90000грн., по КЕКВ 3142 до залишку обласної субвенції по « Реконструкції фельдшерського пункту під фельдшерський пункт з житловим приміщенням для фельдшера» в сумі 436420грн додано кошти місцевого бюджету для завершення ремонту в сумі 254832грн., кошти субвенції витрачені, ремонт проведено. По Краснопільській сільській раді уточнено видатки на суму 388823грн , з них 108524грн для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху фельдшерського пункту, 280299грн для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт нежитлової будівлі , касові видатки склали 352089грн. По Ліснополянській сільській раді уточнений план становить 102250грн для капітального ремонту  фельдшерського пункту.  Касові видатки становлять 101634грн.

Рішенням сесії Марківської районної ради уточнено видатки в сумі 609679грн для придбання двох квартир лікарям КЗ «Марківський центр первинної медико-санітарної допомоги», касові видатки на звітну дату склали 609679грн.

 Рішенням сесії Марківської селищної ради уточнено видатки на суму 267015грн для придбання квартири працівникам СБУ, касові видатки становлять 267015грн.

 По Сичанській сільській раді уточнений план склав 20000грн для придбання житла багатодітній сім`ї. На звітну дату касові видатки відсутні, кредиторської заборгованості немає.

 Рішенням сесії Кабичівської та Ліснополянської сільських рад на 2017 рік по спеціальному фонду уточнено видатки в сумі 89705грн на розробку документації по зонуванню територій населених пунктів. Оплачено видатки за виготовлену документацію по Кабичівській сільській раді, заборгованості немає.

 Рішенням сесії Ліснополянської та Сичанської сільських рад  по загальному фонду затверджено видатки в сумі 590000грн для поточного ремонту доріг населених пунктів. Уточнений план становить 302616грн. Касових видатків немає, кредиторська заборгованість відсутня .

Згідно  „Районної Програми підтримки радіоінформаційної організації „Марківська районна редакція радіомовлення на 2017 рік”, затвердженої рішенням сесії Марківської районної ради, в бюджеті на 2017 рік передбачено фінансування вказаної установи  в сумі 58856 грн  , уточнений план на звітну дату становить 62715грн.

 У Марківському районі діє одна комунальна установа – Марківська редакція радіомовлення. По ТКВКБМС 7211 „ Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення ”  профінансовано на звітну дату 62714грн. За    2017 рік обсяг радіомовлення склав 40 годин. Собівартість 1 години становить 1567,85грн.  Видатки по установі склали  62714грн., з них за рахунок бюджету 62714грн. Власних доходів за звітний період не надійшло. Видатки на оплату праці склали 62669грн., інші видатки 45грн.  Середньомісячна кількість працівників 1,25 чол. Середньомісячна заробітна плата складає 3419грн.

Рішенням сесій Марківської селищної ради, Бондарівської , Кабичівської, Краснопільської, Кризької , Ліснополянської  та Сичанської сільських рад по загальному фонду на 2017 рік уточнено видатки в сумі 771936грн для виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки населених пунктів. Касові видатки на звітну дату  становлять 281252грн .Кредиторської заборгованості немає. По спеціальному фонду уточнено видатки по Марківській селищній раді та Ліснополянській сільській раді на суму 298067грн , касові видатки за звітний період становлять по Ліснополянській сільській раді по КЕКВ 2281- 29240грн за топографо-геодезичні роботи з метою інвентаризації земель комунальної власності під зеленими насадженнями, 246612грн по КЕКВ 3160 – оприбуткування земельної ділянки (відумерла спадщина).

По спеціальному фонду рішенням Марківської селищної ради уточнено видатки для поповнення статутного фонду КП «Марківський комунальник» в сумі 430728грн. ,в тому числі по КЕКВ 2610 в сумі 31720грн для придбання контейнерів для сміття, по КЕКВ 3210 сумі 399008грн для  придбання навантажувача універсального до трактора, щепорізу для подрібнення гілок, батуту та розкидувача доріжних сумішей РДС-3. Касові видатки склали 430728грн, заборгованість відсутня.

Рішеннями сесій сільських рад Марківського району затверджено видатки по спеціальному фонду на суму 425233 грн, в тому числі капітальні видатки по Марківській селищній раді  на виготовлення документів на паспортизацію ставу та проектної документації на реконструкцію склали 372563грн, поточні видатки в сумі 52670грн заплановані  сільськими радами на озеленення території та впорядкування територій сміттєзвалищ.  Касові видатки за звітний період становлять 196000грн по Марківській селищній раді , з них по КЕКВ 2210 придбання саджанців та насіння квітів на суму 6000грн, по 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів” оплачено виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції ставу та паспорта водного об`єкта” в сумі 190000грн.

Кредиторська заборгованість по пільгах та житлових субсидіях за надані енергоносії та житлово-комунальні послуги, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу та за надані пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги за компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян станом на  01 січня 2018 року складає 13255031,23 грн. з неї  прострочена кредиторська заборгованість становить 7231715,06 грн., в тому числі по:

 • КТКВМБ 3012 КЕКВ 2730 в сумі  11157,67  грн., з неї прострочена  8337,84 грн.
 • КТКВМБ 3013 КЕКВ 2730 в сумі  6247,48  грн., з неї  прострочена  2708,71 грн.
 • КТКВМБ 3014 КЕКВ 2730 в сумі 192832,40 грн., з неї прострочена 63317,48 грн. 
 • КТКВМБ 3015 КЕКВ 2730 в сумі 47586,17  грн., з неї прострочена   22963,81 грн.
 • КТКВМБ 3016 КЕКВ 2730 в сумі 11917853,14 грн., з неї прострочена 6665887,39 грн.

-  КТКВМБ 3011 КЕКВ 2730 в сумі 1072369,96 грн., з неї прострочена 461515,42 грн. 

 • КТКВМБ 3026 КЕКВ 2730 в сумі 6984,41 грн., з неї прострочена 6984,41 грн
 • Утворилась вищезазначена заборгованість внаслідок недофінансування  субвенцій з державного бюджету на виплату державної  допомоги пільговій категорії  населення за поточний  рік.  

До звіту про виконання районного бюджету за 2017 рік

 До загального фонду районного бюджету за звітними даними надійшло 33 млн. 948,5 тис.грн. власних доходів, що становить 140,2 відсотка до уточненого річного плану та 152,8 відсотка до затвердженого обсягу доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) на рік. В порівнянні з 2016 роком обсяг надходжень загального фонду збільшився на 11 млн. 579,9 тис.грн., або на 51,8 відсотка, що пов’язане із змінами, внесеними до Бюджетного та Податкового кодексів.

Перевиконання затверджених зі змінами показників склало 9 млн. 666,5 тис. грн. у відповідності до: збільшення розміру середньомісячної заробітної плати; перегляду укладених угод на оренду землі та розміру орендної плати; збільшення доходу, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування та із сум пенсійних виплат за рахунок реєстрації переселенців в Пенсійному фонді.

На протязі року здійснено уточнення доходної частини на суму 2,0 млн. грн. в бік збільшення, план з урахуванням внесених змін склав 24 млн.221,9 тис.грн. В структурі фактичних надходжень 99,8 відсотків становить податок та збір на доходи фізичних осіб, в тому числі: біля 61,1 відсотка займає податок на доходи фізичних осіб із працюючих громадян, біля 29 відсотків - податок на доходи фізичних осіб що сплачується із доходів, інших ніж заробітна плата та понад 7 відсотків – податок на доходи фізичних осіб із грошового забезпечення військовослужбовців. За звітний період надійшло 33 млн.866,5 тис. грн, що на 11 млн.536,4 тис. грн. (51,7 відсотка) більше у порівнянні з 2016 роком. Затверджені зі змінами показники перевиконані на 39,9 відсотка, або більше на 9 млн.666,5 тис. грн.

Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності становить 22,1 тис.грн., або більше ніж у 6 разів до плану та минулорічного показника; плати за надання адміністративних послуг – 38,7 тис.грн., що є більше у 2 рази до плану та на 65 відсотків до минулого року; інші надходження – 21,3тис.грн., що більше минулого року у 1,9 рази.

В структурі доходів загального фонду районного бюджету офіційні трансферти за 2017 рік складають 77,2 відсотка, або 120 млн. 86,9 тис.грн.

Дотацій надійшло 9 млн. 326,8 тис.грн., тоді як в попередньому році їх обсяг становив 2 млн. 419,4 тис.грн., це більше на 6 млн. 907,4 тис.грн. або у 3,9 рази. В структурі дотацій додаткова дотація на здійснення переданих із державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 8 млн.457,4 тис.грн. та стабілізаційна дотація – 869,4 тис.грн.

Нарахування субвенцій з державного бюджету перевищило обсяг у 2016 році (104 млн. 161,9 тис.грн.) на 6 відсотків і склало у звітному періоді           110 млн.760,1 тис.грн в тому числі:

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 22 млн. 794,3 тис.грн., ( до 2016 року зменшилась на 435,6 тис.грн.);

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 12 млн. 816,6 тис.грн. (зменшення до минулорічного майже на 44 відсотка, або на        10 млн.грн.);

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 25 млн. 640,5 тис.грн  (що більше на 677,3 тис.грн., або 2,7 відсотка   в порівнянні з 2016 роком);

- субвенція з державного бюджету  на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло,- водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 47 млн. 282,7 тис.грн. (що більше на 15 млн.573 тис.грн., або 49,1 відсотка в порівнянні з 2016 роком);

- субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу 62,9 тис. грн (що більше на 3,8 тис грн., або на 6,4 відсотка  в порівнянні з 2016 роком);

 - субвенція  з державного бюджету на виплату соціальної допомоги на   дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у  дитячих будинках сімейного типу та  прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять за дитиною” – 910,8 тис.грн. (що більше на 72,2 тис.грн., або 8,6 відсотка в порівнянні з 2016 роком);

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на  здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1,0 млн.грн. (більше на 456,2 тис.грн., або у 1,8 рази);

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на  відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 252,2 тис.грн.

В складі трансфертів з інших місцевих бюджетів інші субвенції –              1 млн. 329,4 тис.грн. та субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 180,1 тис.грн.

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 11 млн. 666,5 тис.грн, що більше минулого року на 1 млн.318,9 тис.грн, або на 12,7 відсотка.

В структурі спецфонду власні надходження в сумі 3 млн.986,4 тис.грн., які включають в себе:

1. Надходження від плати за послуги, що надаються бюджету згідно з законодавством – 747,0 тис.грн., що відповідає 18,7 відсотка від загальної суми надходжень, з них:

- плата за послуги, що надаються бюджету згідно з їх основною діяльністю – 652,3 тис.грн;

- плата за оренду майна бюджетних установ – 89,4 тис.грн;

- надходження коштів від реалізації майна – 5,3тис.грн.

2. Інші джерела власних надходжень бюджету склали 3 млн. 239,4 тис.грн., що становить 81,3 відсотка в сумі власних доходів спеціальному фонду, в тому числі це благодійні внески, гранти та дарунки.

Фінансування видатків у 2017 році здійснювалось відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2017 рік” (зі змінами), рішення Марківської районної ради від 22 грудня 2016 року № 12/2 „Про районний бюджет на 2017 рік” та внесених на протязі року змін до нього.

На фінансування видатків загального фонду районного бюджету за 2017 рік спрямовано 152 млн. 963,4 тис.грн, що більше видатків 2016 року на           45 млн.742,4 тис.грн., або на 42,7 відсотка; інша субвенція (Біловодському району) склала 234,0 тис.грн., що більше минулорічного показника у 2,4 рази або на 135,2 тис.грн., субвенція Марківській селищній раді – 100,0 тис.грн.

Разом видаткова частина склала 153 млн. 297,4 тис.грн., що більше попереднього року на 45 млн. 977,6 тис.грн., або на 42,8 відсотка.

Виконання касових видатків загального фонду районного бюджету за 2017 рік становить 120,2 відсотка до обсягу передбаченого у затвердженому бюджеті та 98 відсотків до уточненого плану.

У порівнянні з 2016 роком збільшені обсяги фінансування по: освіті – на 58,1 відсотка, або 16 млн.307,3 тис.грн.; охороні здоров'я – 44,3 відсотка, або 6 млн. 609,6 тис.грн; соціальному захисту та соціальному забезпеченню – 30,0 відсотків, або 17 млн.706,9 тис.грн.; культурі та мистецтву – 53,5 відсотка, або 1 млн.803,5 тис.грн.; фізичній культурі і спорту – в 1,9 рази, або 629,9 тис.грн. та ін. Зменшення по галузі засобів масової інформації в сумі 153,5 тис.грн., чому сприяло реформування районної газети.

В структурі видатків районного бюджету за економічною класифікацією в 2017 році асигнування  на фінансування захищених статей видатків та енергоносіїв складають 126 млн.458,6 тис.грн., або 83,6 відсотка загального обсягу видатків районного бюджету, що є менше ніж у минулому році на 11,6 відсотка (частково пов’язано із фінансуванням видатків по охороні здоров’я за двома кодами). На заробітну плату, нарахування на оплату праці та інші  соціальні виплати спрямовано 95 відсотків, або 120 млн.125,4 тис.грн, на придбання продуктів харчування – 0,7 відсотка, або 929,6 тис.грн.; оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 4,3 відсотка, або 5 млн. 483,7 тис.грн.

При затвердженому плані з урахуванням внесених змін на 2017 рік по видатках на освіту в сумі 46 млн. 131,3 тис.грн. касові видатки склали 44 млн. 399,9 тис.грн, або 96,2 відсотка до плану. На протязі року загальне збільшення кошторисних призначень склало 3 млн.905,1 тис.грн., в тому числі по видатках з місцевого бюджету збільшення на 3 млн. 440,8 тис.грн., за рахунок інших субвенцій з бюджетів місцевого самоврядування – 638,8 тис.грн. при одночасному зменшенні трансфертів з державного бюджету по субвенції прийомним сім'ям – на 174,5 тис.грн.

Питома вага фінансування захищених статей видатків та енергоносіїв  у загальному обсязі по галузі  освіти складає 94,9 відсотка, тоді як у 2016 році цей показник відповідав 90,2 відсотка.

У 2017 році з районного бюджету здійснювалося фінансування 4-х діючих дитячих дошкільних закладів освіти та Веселівського НВК. В 14-ти групах ДНЗ виховувалося 267 дітей. Середня наповнюваність дитячих груп дошкільних закладів освіти по району складала 20 дітей на групу. Видатки на утримання однієї дитини в дошкільному закладі склали 21 тис.грн. Вартість харчування однієї дитини склала 20,24 грн., (більше ніж минулого року на 3,58грн або на 21 відсоток), без урахування батьківської плати - 9,49 грн. У Веселівському НВК виховувалось 19 дітей, вартість харчування яких 22,98 грн., без батьківської плати 18,95 грн.

Фактична вартість харчування 126 вихованців загальноосвітніх шкіл, які одержують безкоштовне харчування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 р. № 856 „Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах” склала 8,86 грн., що є майже 100 відсотків до плану та більше минулорічного на 65,3 відсотка.

Вартість харчування 495 учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл фактично склала 8,85 грн., що є більше минулого року на 3,55 грн. або 67 відсотків та на рівні запланованого.

У 2017 році на утримання закладів охорони здоров'я Марківського району витрачено 21 млн. 514,8 тис.грн., що складає 97,5 відсотка до затвердженого плану з урахуванням змін.

Протягом року обсяг кошторисних призначень збільшено на 8 млн.299 тис.грн., з них за рахунок: медичної субвенції з державного бюджету – 1 млн. 216,9 тис.грн., місцевого (районного) бюджету - 3 млн.81,5 тис.грн., залишку медичної субвенції на початок року – 3 млн.196,6 тис.грн., інших субвенцій з місцевих бюджетів - 371,6 тис.грн., трансфертів із обласного бюджету (на цукровий діабет та доступні ліки) – 432,4 тис.грн.

Видатки на одного мешканця склали 1436 грн., що порівняно із 2016 роком більше на 454 грн. або 46 відсотків, та до затвердженого на 517 грн. або 56 відсотків.

У 2017році фактична вартість 1 ліжко - дня по медикаментах у стаціонарах склала 18,45 грн. при плані 22,11 грн. За рахунок позабюджетних коштів вартість ліжко-дня зросла до 29,90 грн, проти 2016 року збільшилась на 8,98 грн. або 42,9 відсотка.

Планова вартість медикаментів одного лікарського відвідування по поліклінічному відділенню склала 1,29 грн., фактична - 1,48 грн. Для порівняння цей показник в минулому році становив 1,58 грн.

Вартість харчування одного ліжко - дня за рік по загальному фонду склала 2,10 грн, по спеціальному фонду 5,63 грн. Загальна вартість 7,73 грн., що більше минулого року на 1,83 грн.

При плані роботи ліжка 340 днів, фактично воно відпрацювало 378, що більше на 11 відсотків.

На безкоштовний відпуск медикаментів спрямовано 557,0 тис.грн, це більше попереднього року на 478,2 тис.грн, або майже у 4,6 рази. Із загальної суми видатків направлено на лікування інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни – 66,1 тис.грн, онкохворим – 24,5 тис.грн, інвалідам дитинства – 3,8 тис.грн., з психічними захворюваннями - 5,7 тис.грн, зубопротезування – 28,8 тис.грн., інші категорії – 428,1 тис.грн.

На утримання установ культури і мистецтва у 2017 році затверджено з урахуванням внесених змін 5 млн. 328,5 тис.грн., касові видатки склали 5 млн.174,1 тис.грн., або 97,1 відсотка до уточненого плану. На протязі року відбулось збільшення  кошторисних призначень на 908,4 тис.грн., в тому числі за рахунок виділених субвенцій сільськими та селищною радами – 333,6 тис. грн., коштів районного бюджету – 574,8 тис.грн.

На захищені статті (заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці та енергоносії) у 2017 році спрямовано 4 млн. 906,6 тис.грн., або 94,8 відсотка від загального обсягу видатків.

За даними звіту на 2017 рік на  фінансування видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення, без урахування субвенцій з державного бюджету, по загальному фонду спрямовано 3 млн. 597,2 тис.грн., що складає 98,4 відсотка до плану з урахуванням внесених змін на рік. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатків проведено більше на 1 млн. 465,8 тис.грн., або на 68,8 відсотка.

Сума видатків утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді склала 410,1 тис.грн., що більше у порівнянні з минулим роком на 242,1 тис.грн., або у 2,4 рази. Територіальному центру на його утримання направлено 2 млн. 391,6 тис. грн., це більше порівняно з 2016 роком на 909,6 тис.грн. або на 61,4 відсотка. Обсяг фінансової підтримки ветеранської організації склав 104,7 тис.грн., що більше в порівнянні з минулим роком на 52,4 тис.грн., або у 2 рази. На матеріальну допомогу 20-ти малозабезпеченим громадянам розпорядженнями райдержадміністрації направлено 10,0 тис.грн. Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року № 558 за 2017 рік одержали 39 чол., загальна сума склала 116,3 тис.грн., що більше до минулорічного на 19,4 тис.грн., або 20 відсотків.

Отримано коштів за рахунок субвенції з державного бюджету на пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України „Про статус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, пільги ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам поліції, пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги за звітний рік  4 млн. 672,5 тис.грн, що більше минулорічного на 153,1 тис.грн, пільги громадянам за професійною ознакою 967,2 тис.грн, це менше на 490,7 тис.грн., пільги багатодітним сім’ям склали 175,5 тис.грн, що менше на 119,4 тис.грн, допомога сім'ям з дітьми – 25 млн. 640,5 тис.грн, проти 24 млн. 963,2 тис.грн. в 2016 році, субвенції населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 47 млн. 345,6 тис.грн, тоді як в попередньому році 25 млн. 496,7 тис.грн.

З метою утримання установ фізичної культури і спорту в звітному році передбачено з урахуванням змін 1 млн. 365,3 тис.грн., виконання видатків становить 1 млн. 357,6 тис.грн. або 99,4 відсотка. Загальна сума збільшення кошторисних призначень склала 620,0 тис.грн., джерелом яких є кошти районного бюджету. На захищені статті спрямовано 942,7 тис.грн. або 69,4 відсотка.

На фінансову підтримку редакції радіомовлення направлено 62,7 тис.грн., що становить 100 відсотків до запланованого та більше минулорічного показника на 28,4 тис.грн. або у 2,2 рази.

Використано на оплату енергоносіїв установами районного бюджету за рік 5 млн. 483,7 тис.грн., що менше попереднього року на 1 млн. 373,9 тис.грн., в тому числі зменшення видатків на оплату по: природному газу на 708,7 тис.грн.(13,4 відсотка); електроенергії – 531,1 тис.грн., (39,7 відсотка); водопостачанню та водовідведенню – 134,1 тис.грн., (55,5 відсотка).

Зрозуміло, що найбільшу питому вагу в структурі за видами енергоносіїв займає природний газ – 83,3 відсотка і становить 4 млн. 567,9 тис.грн., електроенергія – 14,7 відсотка, або 808,1 тис.грн., водопостачання та водовідведення – 2 відсотка, або 107,7 тис.грн.

Станом на 1 січня 2018 року заборгованість по бюджетних установах районного бюджету відсутня.

Інші видатки районного бюджету склали 178,8 тис.грн; з них: на проведення заходів пов’язаних із загальнодержавними святами та загально районними заходами – 65,8 тис.грн; виконання Програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 26,2 тис.грн., видатки на функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області – 11,5 тис.грн; виконання Програми  приписки та призову громадян та строкову службу до лав збройних сил України – 15,8 тис.грн., оплата вступного та річного членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування – 20,0 тис.грн., оплата за впровадження відеоконференцзв`язку – 39,5 тис.грн.

Сума інших субвенцій з районного бюджету склала 334,0 тис.грн., з яких 234,0 тис.грн. - оплата Біловодській ЦРЛ за надання спеціалізованої акушерської допомоги роділям та породілям Марківського району та 100,0 тис.грн. – Марківській селищній раді на виконання Програми боротьби та профілактики боротьби зі злочинністю.

За рахунок коштів спеціального фонду на фінансування видатків районного бюджету спрямовано 18 млн. 533,0 тис.грн., що більше минулорічного показника на 8 млн.899,5 тис.грн., або у 1,9 рази. По установах освіти видатки склали 6 млн. 821,4 тис.грн., охорони здоров'я – 9 млн.939,2 тис.грн., соціального захисту населення – 47,2 тис.грн., культури і мистецтва – 665,9 тис.грн., фізкультури і спорту – 428,7 тис.грн., державному управлінню – 20,9 тис.грн. , придбанню житла медпрацівникам – 609,7 тис.грн.

Крім того, з метою забезпечення Управління соціального захисту населення комп’ютерною технікою направлено 199,8 тис.грн., та виділено інших субвенцій 1 млн. 199,6 тис.грн. (Марківській селищній раді – 429,9, Бондарівській сільській раді - 119,0 тис.грн. та Кабичівській – 650,7 тис.грн.).

Наявна прострочена дебіторська заборгованість загального фонду станом на 1 січня 2018 року в сумі 427,4 тис.грн по загальноосвітніх закладах за продукти харчування, яка відображена на виконання вимог по акту ревізії держфінінспекції та пов’язана із невірним укладенням договорів зі сторонніми організаціями за послуги по харчуванню учнів.

По спеціальному фонду також наявна прострочена дебіторська заборгованість в сумі 9,3 тис.грн в зв’язку із нарахуванням до відшкодування підрядниками завищеної вартості виконаних робіт по реконструкції міні-котельні районного будинку культури, виявленої перевіркою КРУ.

Кредиторська заборгованість загального фонду по бюджетних установах районного бюджету становить 13 млн. 256,6 тис.грн., із неї 13 млн. 255,0 тис.грн., що майже стовідсотково є заборгованість по міжбюджетних трансфертах, що виникла внаслідок недофінансування субвенцій з державного бюджету на пільги та субсидії. По виплатах з місцевого бюджету утворилась заборгованість в сумі 10,0 тис.грн. в тому числі 9,2 тис.грн. є простроченою і яку неможливо оплатити в зв’язку із реєстрацією виконавців послуг на непідконтрольній території та 0,8 тис.грн. заборгованість термін оплати якої не настав.

Кредиторська заборгованість спеціального фонду на 1 січня 2018 року складає 1,1 тис.грн. по оплаті послуг РТМО,  яка є також простроченою і відсутня можливість її оплати у відповідності до реєстрації виконавця робіт на непідконтрольній території.

Начальник управління                                                               І.І.Кравцова       

 

Про районний бюджет на 2018 рік

Обсяг фінансового ресурсу районного бюджету на 2018 рік сформовано з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018–2020 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 411-р та поданого на розгляд до Верховної Ради України, Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», а також змін до законодавчих актів, пов’язаних з подальшою реалізацією реформи міжбюджетних відносин у контексті децентралізації.

При визначенні обсягу ресурсу місцевого бюджету на 2018 рік враховано:

макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2018–2020 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411;

підвищення розміру прожиткового мінімуму до 1700 грн., мінімальної заробітної плати до 3723 грн. та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки до 1762 грн.;

зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;

покращення умов оплати праці педагогічних працівників шкіл;

передачу на фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів видатків на оплату житлово-комунальних послуг;

інші зміни до законодавства, що впливають на показники місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів.

Доходи

Формування доходів районного бюджету здійснено на основі норм чинного та запропонованих змін до Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів. При прогнозуванні дохідної частини районного бюджету було враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2016 рік, очікувані макропоказники Мінекономрозвитку на 2017 рік та прогнозні на 2018 рік за I сценарієм, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 р. № 411, зміни податкового законодавства щодо індексації ставок, виражених у абсолютних значеннях, а також фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2014 - 2016 років та очікуване виконання в 2017 році.

Прогнозний показник доходів районного бюджету на 2018 рік, (без врахування трансфертів) становить 37 741,707  тис.грн, в тому числі:

по загальному фонду -  36 790,4 тис.грн.;

по спеціального фонду – 951,307 тис.грн.

Прогнозні показники доходів районного бюджету на 2018 рік, порівняно із затвердженими показниками 2017 року, збільшуються на 11 579,279 тис.грн або на 44,3 відсотка, у тому числі: по загальному фонду більше на 14 568,5 тис.грн. або 65,6 відсотків, по спеціальному фонду менше на 2 989,221 тис.грн. або 75,9 відсотка.

Динаміка надходжень до районного бюджету у 2016-2018 роках.

тис.грн

 

2016 факт

2017 план

2017 план зі змінами

2018 прогноз

Відхилення прогнозу

 2018 року від плану зі змінами 2017 року

+/-

%

Районний бюджет- разом, в  тому числі:

27 087,117

22 989,427

26 162,428

37 741,707

+11 579,279

44,3

загальний фонд

22 368,622

22 221,9

22 221,9

36 790,4

+14 568,5

65,6

спеціальний фонд

4718,495

767,527

3 940,528

951,307

-2 989,221

-75,9

Основним платежем надходжень загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, що складає 99,8 % від прогнозного показника доходів
загального фонду 2018 року. Прогнозний показник податку на доходи фізичних осіб становить 36 723,7 тис.грн. Ріст надходжень 2018 року – 165,4 % до затвердженого плану з урахуванням внесених змін на 2017 рік.

Ріст надходжень 2018 року становить 107,0 % до очікуваного показника  2017 року (34 321,2 тис. грн.).

Крім того, передбачено отримання податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності  в сумі 2,1 тис.грн.

Також у 2018 році передбачені адміністративні збори та платежі в сумі 44,6 тис. грн.

Прогнозний показник надходжень до спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік визначено у сумі 951,307 тис.грн. Розрахунок прогнозного обсягу власних надходжень здійснювався в розрізі кожного виду окремо, з врахуванням факторів, які безпосередньо впливають на їх надходження та у відповідності до розрахунків бюджетних установ. Зокрема надходження плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю заплановано  в сумі 886,747 тис.грн. та плати за оренду майна бюджетних установ – 64,560 тис.грн.

Міжбюджетні трансферти

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету районному бюджету передбачено в сумі 148 953,227 тис.грн. в т.ч.:

 • базова дотація – 23 678,0 тис.грн.;
 • дотація з  місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок додаткової дотації з державного бюджету – 9 218,6 тис. грн.;
 • освітня субвенція – 31 119,3 тис. грн.;
 • медична субвенція – 11 253,2 тис. грн.;
 • субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (видатки на лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет)- 275,944 тис.грн.;
 • субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 280,0 тис.грн.;
 • субвенції на здійснення програм соціального захисту населення –      73 115,663 тис. грн., з яких на:

- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної  плати (утримання будинків і споруд та при будинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 38 681,072 тис. грн.;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 58,801  тис.грн;

- виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку у сумі      32 994,956 тис. грн.;

- субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 1 380,834 тис. грн.

Збережено минулорічний підхід з метою розмежування сфери відповідальності державних та місцевих органів влади щодо утримання загальноосвітніх та медичних закладів, а також для забезпечення більш ефективного управління майном цих закладів передбачено передачу на фінансування місцевих бюджетів:

- усіх видатків (крім видатків на оплату праці педагогічних працівників) по загальноосвітніх закладах;

- видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для закладів охорони здоров’я. 

Для забезпечення фінансування переданих районному бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у державному бюджеті передбачено додаткову дотацію у сумі 9 218,6 тис.грн.

В складі субвенцій передбачено іншу субвенцію на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області в сумі 12,520 тис.грн.

Сума субвенцій по загальному фонду встановлена в обсязі 116 056,627 тис.грн, що в порівнянні з затвердженими показниками 2017 року (109 475,403 тис.грн) збільшена на 6 581,224 тис.грн.

 

Видатки

Фінансовий ресурс районного бюджету на виконання повноважень районної державної адміністрації сформовано на основі Бюджетного кодексу України зі змінами, Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», Закону України „Про Державний бюджет на 2018 рік”.

При формуванні видаткової частини районного бюджету, спрямованої на утримання бюджетної сфери у 2018 році враховані обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у законі «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та власні ресурси районного бюджету.

Фонд заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 2018 рік обраховано на існуючу штатну чисельність по тарифних розрядах згідно чинного законодавства та з урахуванням:

- запровадження розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня – 3 237 грн. та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 1 762 грн.;

- оздоровлення педагогічним, медичним працівникам, працівникам соціального захисту, працівникам культури комунальних закладів у розмірі одного посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки;

- встановлення розміру єдиного соціального внеску на рівні 22 %.

Відповідно фонд заробітної плати по установах бюджетної сфери районного бюджету у порівнянні із 2017 роком зросте на 28,4 % або 15 957,120 тис. грн.

Розрахунок видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв здійснено з урахуванням діючих тарифів та коефіцієнтів росту в наступному році по оплаті природного газу - 1,09, по електроенергії - з урахуванням коефіцієнта росту 1,1, по водопостачанню та водовідведенню -1,09, а також очікуваного їх використання у поточному році. У порівнянні із 2017 роком видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збільшені на 30,4 % або 2 634,367 тис. грн.

З урахуванням зазначеного проект загального обсягу видатків районного  бюджету на 2018 рік прогнозується в сумі 186 694,934 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду – 185 743,627 тис.грн., спеціального – 951,307 тис.грн. Одним із основних пріоритетів формування видаткової частини районного бюджету залишається збереження соціальної спрямованості бюджету.

Органи місцевого самоврядування

Проект видатків районного бюджету на утримання органів місцевого самоврядування у 2018 році за функцією «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради»  визначено в сумі 2 051,775  тис. грн.  Захищені статті видатків в загальному обсязі бюджету займають 92,0 відсотка.

При формуванні фонду оплати праці враховані видатки по оплаті праці відповідно до постанови КМУ від 09.03.2006 р. №268 «Про упорядкування  структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами, внесеними постановою КМУ від 24 травня 2017 року №353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. №268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов кабінету Міністрів України» та наказу Міністерства праці України від 02.10.1996р. №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами.

По предметах і матеріалах загальна сума 87,526 тис. грн. За кодом по оплаті послуг передбачені видатки в сумі 66,525 тис. грн. Для оплати комунальних послуг  та енергоносіїв передбачаються асигнування в сумі 69,230 тис.грн.

 Затвердити видатки по функції «Інша дільність у сфері державного управління» в сумі 12,520 тис.грн. на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів.

Освіта

Загальний обсяг розрахованих видатків по галузі освіти на 2018 рік разом із трансфертами з державного бюджету становить 58 548,136 тис.грн., що більше у порівнянні з 2017 роком на 12 398,577 тис. грн. або на 78,8 відсотка. В загальних видатках по галузі освіти в 2018 році згідно наказу Міністерства фінансів від 20.09.2017 року № 793 враховано видатки на утримання школи естетичного виховання дітей в сумі 1 706,454 тис. грн., розпорядником якої є відділ культури.

Фінансування галузі освіти в 2018 році здійснюватиметься за рахунок слідуючих джерел:

- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі  31 119,3 тис.грн., які розподілені на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх закладів;

- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в сумі 7 145,6 тис. грн., які розподілені на оплату праці з нарахуваннями спеціалістів, робітників та оплату природного газу загальноосвітніх шкіл;

- коштів районного бюджету в сумі 20 283,236 тис. грн.

За рахунок передбачених на галузь коштів в 2018 році будуть утримуватися заклади освіти, головним розпорядником яких є відділ освіти: 17 загальноосвітніх шкіл, в 12 з яких здійснюється навчально-виховний процес, із загальним контингентом 1377 учнів та 120 класів-комплектів, 7 дошкільних навчальних заклади освіти, чотири з яких діючі, із загальною кількістю 268 вихованців, центр дитячої творчості із контингентом 426 дітей, методичний кабінет, централізована бухгалтерія, група централізованого господарського обслуговування, а також школа естетичного виховання дітей з кількістю 210 учнів.

Розрахований обсяг видатків по заробітній платі по закладах освіти склав 39 791,072 тис.грн, по нарахуваннях на оплату праці – 8 754,037 тис.грн.

По предметах і матеріалах обсяг видатків складає 966,318 тис. грн., в тому числі на придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин для легкових автомобілів дошкільного закладу, методкабінету, шкільних автобусів, які здійснюють підвіз учнів і вчителів до шкіл та на спортивні змагання, придбання канцелярських та господарських товарів, класних журналів, дезінфікуючих засобів, підписку періодичних видань, тощо.

По продуктах харчування заплановані видатки для здійснення безкоштовного харчування учнів 1- 4 класів загальноосвітніх шкіл (502 дітей), малозабезпеченої категорії дітей згідно постанови КМУ від 19.06.2002 р. № 856 „Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах” (116 дітей) та вартості 12,0 грн. в день та дітей-сиріт (3 чол.) - 14,0 грн. За рахунок районного бюджету також передбачено видатки на харчування 248 дітей дитячих дошкільних закладів та 20 дітей Веселівського НВК (для селища в розмірі 40 %, для сільської місцевості - 60%  від вартості харчування в день, яка становить 25 грн.). Загальна сума розрахованих видатків на харчування дітей по закладах освіти складає 1 517,430 тис. грн.

В розрахунок по оплаті послуг на 2018 рік враховані видатки на техобслуговування систем газопостачання та газового обладнання, систем обліку споживання природного газу, повірку газових лічильників, послуги по вимірюванню опору розтікання контуру заземлення, перезарядку вогнегасників, страхування та обов’язковий технічний контроль легкових автомобілів і шкільних автобусів, техобслуговування котелень, вивіз сміття, викачку нечистот, обслуговування димових і вентиляційних каналів, дератизацію шкільних їдалень, касове обслуговування, оплату за послуги зв’язку, заправку картриджів, за опублікування статей в районній газеті, підвіз підручників, оплату транспортних послуг за підвіз учнів до Височинівської ЗОШ в I півріччі та інше на загальну суму 495,105 тис. грн.

Передбачено оплату видатків на відрядження для педагогічних працівників, методистів району на загальну суму 13,980 тис. грн.,  оплату комунальних послуг та енергоносіїв -  6 992,229 тис. грн.По окремих заходах по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку на підставі затвердженої програми по оздоровленню та відпочинку дітей на 2018 рік передбачено видатки  в сумі 14,0 тис. грн. на харчування 100 учнів в пришкільних таборах, створених при загальноосвітніх навчальних закладах на термін 14 днів ( із розрахунку вартості харчування однієї дитини 10,0 грн. на день).

Охорона здоров’я

За результатами доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України» до другого читання передбачено здійснення видатків на надання первинної медичної допомоги лише до 1липня 2018 року.

Загальний обсяг видатків по галузі охорони здоров’я на 2018 рік становить 19 001,627 тис.грн., що на 2 692,798 тис.грн., або на 12,2 відсотка менше в порівнянні до затверджених з урахуванням змін показників 2017 року.

Фінансування закладів охорони здоров’я в 2018 році здійснюватиметься за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 11 253,200тис.грн., дотації з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок додаткової дотації з державного бюджету в сумі   2 073,0 тис.грн, субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (видатки на лікування  хворих на цукровий та нецукровий  діабет) в сумі 275,944 тис.грн., субвенції з обласного бюджету на відшкодування  вартості лікарських засобів  для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 280,0 тис.грн., та коштів районного бюджету в сумі 5 119,483 тис.грн.

Розрахований обсяг видатків по заробітній платі закладів охорони здоров’я становить 11 768,632 тис. грн.

По предметах, матеріалах, обладнанню та інвентарю обсяг видатків складає 99,019 тис. грн, які будуть спрямовані на придбання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, канцелярських та господарчих товарів, дезінфікуючих засобів, підписку періодичних видань що забезпечить потребу в першому кварталі планового року.

Видатки по медикаментах та перев’язувальних матеріалах розраховані в сумі 100,0 тис. грн., що складає 10,0 грн. на один ліжко-день по загальному фонду. А також передбачено 6,0 тис. грн. з вартістю ліжко-дня 0,25грн. по спеціальному фонду. При розрахунку медикаментів враховувалося 1 ліжко учасника Великої Вітчизняної війни,  вартість якого складає 65,00 грн. та 2 ліжка учасників ЧАЕС вартістю 25,00 грн. Розрахована сума дасть змогу забезпечити установу медикаментами в 1 кварталі 2018 року.

По продуктах харчування розраховано видатки на 1 квартал в сумі 50,0 тис.грн. по загальному фонду з вартістю 6,0 грн. на один ліжко-день. По спеціальному фонду при затверджених видатках в сумі 9,792 тис. грн. та вартості 1 ліжко-дня - 0,32 грн.

По оплаті послуг (крім комунальних) враховано видатки для оплати послуг СЕС, обслуговування котельні, технічне обслуговування газових приладів, ремонт  медичного обладнання, послуг зв’язку, страхування та техогляд автомобілів, а також послуг банку відповідно до  укладених угод на суму 69,2 тис.грн.

Загальна сума розрахованих видатків по енергоносіях на 2018 рік по закладах охорони здоров’я становить 3 682,633 тис. грн, що повністю забезпечує потребу РТМО на рік, ЦПМСД на I-ше півріччя.

По виплаті пенсії і допомоги враховані видатки на виплату пільгових пенсій на суму 19,5 тис.грн., що забезпечує потребу установи на перші три місяці. Розрахована сума не дасть змоги забезпечити установу повністю виплатами. 

По інших поточних трансфертах населенню передбачено асигнування на зубопротезування пільгових категорій населення в сумі 4,5 тис.грн. та безкоштовні рецепти (ветеранам ВВВ, психічно хворим, інвалідам дитинства до 16 років, дітям віком до 18 років з багатодітних сімей, онкохворим) в сумі 24,0 тис.грн.

За кодами видатків з оплати за медикаменти, продукти харчування, предмети і матеріали, оплати послуг, виплати пільгових пенсій, зубопротезування, безкоштовних рецептів та екологічного податку потреба в асигнуваннях до кінця 2018 року по РТМО та на I-ше півріччя по ЦПМСД буде забезпечена за рахунок залишку медичної субвенції за результатами здачі річного звіту.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

По галузі соціального захисту та соціального забезпечення передбачено видатки в обсязі 77 346,144 тис.грн.

На надання соціальних послуг та соціальне обслуговування територіальними центрами соціального обслуговування затвердити 2 779,590 тис.грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями розраховані згідно діючої штатної чисельності на суму 2 679,670 тис.грн., енергоносії  40,993 тис.грн.

На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і програмні заходи передбачено 437,186 тис. грн., в структурі яких видатки на заробітну плату з нарахуваннями - 393,838 тис.грн., оплату енергоносіїв -  21,578 тис.грн. Видатки на здійснення заходів по центру соціальних служб для  сім'ї, молоді та дітей становлять 11,891 тис.грн.

Для здійснення в 2018 році виплат грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування  і потребують сторонньої допомоги  обраховані видатки в сумі 130,168 тис.грн. Ця сума забезпечить виплату 57 фізичним особам, що надають соціальні послуги.

По районній програмі підтримки соціально незахищених громадян передбачено 20,0 тис.грн., районній програмі підтримки сім'ї  - 8,0 тис.грн., комплексній програмі соцзахисту і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями - 4,560 тис.грн., районній цільовій програмі соцзахисту громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС - 9,210 тис.грн., комплексній районній програмі соцзахисту ветеранів війни, праці, військової служби, воїнів інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похолого віку - 6,612 тис.грн., районній цільовій програмі „Національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини” - 9,852 тис. грн.; програмі по соціальному захисту дітей-сиріт та дітей ,позбавлених батьківського піклування  - 19,194 тис. грн., програмі з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві - 1,019 тис.грн.

Обсяг видатків на районну програму допризовної підготовки та національно- патріотичного виховання молоді передбачено в сумі 10,210 тис. грн. та районну цільову програму “Молодь Марківщини”  - 30,371 тис.грн.

 У 2018 році в районному бюджеті передбачені видатки на оздоровлення та відпочинок дітей в сумі 395,620 тис.грн., на які планується придбати 131 путівку для пільгових категорій дітей.

 Розрахунковий обсяг видатків на фінансову підтримку громадської організації інвалідів та ветеранів визначено у сумі 123,422 тис.грн.

  У 2018 році в районному бюджеті передбачено видатки на надання допомоги дітям- сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років в сумі 3,620 тис.грн.

  Крім того, затвердити бюджетні асигнування на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 251,147 тис. грн.

На фінансування програм соціального захисту населення передбачені наступні субвенції з державного бюджету районному бюджету:

- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної  плати (утримання будинків і споруд та при будинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 38 681,072 тис. грн.;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 58,801  тис.грн;

- виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку у сумі      32 994,956 тис.грн.;

- субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 1380,834 тис.грн.

Культура і мистецтво

Обсяг розрахованих видатків на культуру і мистецтво на 2018 рік складає 4 015,333 тис. грн., що менше у порівнянні з 2017 роком на 1 313,152 тис. грн. або на 25 % в зв’язку з віднесенням видатків на утримання школи естетичного виховання дітей до розділу „Освіта”.

За рахунок районного бюджету в 2018 році утримуватиметься 24 установи: дві бібліотеки, музей, дев’ять будинків культури, одинадцять сільських клубів та централізована бухгалтерія.

 По заробітній платі обраховані видатки склали 2 787,391 тис.грн.  нарахуваннях на оплату праці -  777,3 тис. грн.

 По предметах і матеріалах видатки становлять 65,842 тис. грн., з них: на придбання господарчих, канцелярських товарів, запчастин на комп’ютерне обладнання та інше - 22,014 тис. грн., видатки на проведення районних культурно - масових заходів згідно програми розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян на території Марківського району - 43,828 тис. грн.

По оплаті послуг розраховано видатки на суму 33,566 тис. грн. за послуги зв’язку, касове обслуговування та інші комунальні послуги, зокрема: за вивіз сміття, а також послуг за обслуговування газового обладнання, техогляд газифікованих об'єктів, повірку димоходів, регенерацію, заправку картриджів, програмне забезпечення та розміщення статей по висвітленню діяльності відділу культури в районній газеті "Вісті Марківщини ".

Видатки по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв по закладах культури на 2018 рік розраховані в сумі 351,234 тис. грн.

 Засоби масової інформації

Згідно «Програми підтримки та розвитку Радіоінформаційної організації «Марківська районна редакція радіомовлення» на 2018 рік» проектом бюджету передбачена фінансова підтримка в сумі 74,365 тис.грн. Видатки розраховані на заробітну плату та придбання канцтоварів.

Фізична культура і спорт

Видатки, передбачені по галузі фізичної культури і спорту становлять   1 459,759 тис.грн, в тому числі:

- по Марківській дитячо-юнацькій спортивній школі - 618,804 тис.грн. В структурі видатки на заробітну плату з нарахуваннями - 513,492 тис.грн, на споживання  енергоносіїв - 44,507 тис.грн.;

- по комунальній установі Фізкультурно-спортивний комплекс „Нива” - 808,672 тис.грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 492,742 тис.грн., оплату енергоносіїв -103,419тис.грн, організацію та проведення змагань - 208,779 тис.грн.;

- на заходи по „Районній цільовій програмі розвитку фізичної культури і спорту та футболу у Марківському районі на 2017-2021 роки ” передбачено 32,283 тис.грн.

Затвердити резервний фонд у сумі 1 100,0 тис.грн.  В проекті бюджету передбачена інша субвенція бюджету Об’єднаної територіальної громади смт. Біловодськ в сумі 429,730 тис.грн. за надання спеціалізованої акушерської допомоги вагітним, роділлям  та породіллям  міжрайонним акушерсько-гінекологічним відділенням комунального закладу «Біловодська центральна районна лікарня» із розрахунку вартості 1 ліжко-дня 646,21 грн, що більше минулорічного на 40 відсотків, або 183,83 грн.

 

Начальник управління                                                             І.І.Кравцова