Щодо виконання районного бюджету за 9 місяців 2017 року

І  Доходи

За 9 місяців 2017 року доходи по зведеному бюджету виконано на 125,5 %, при затвердженому плану доходів з урахуванням змін в сумі 27254821 грн., фактично надійшло 34204769 грн., що більше затверджених показників на 6949948 грн.

В складі зведеного бюджету Марківського району 10 бюджетів з них 1 районний, 1 селищний та 8 сільських.

Всі 10 бюджетів виконали затверджені показники. Районний бюджет 124,1 %, селище – 138,6 %, сільські ради: Бондарівська – 125,5 %, Гераськівська – 184,7 %, Кабичівська – 107,7 %, Краснопільська – 115,5 %, Кризька – 179,1 %, Ліснополянська  – 132,8 %, Просянська – 182,3 %, Сичанська – 104,9.

У порівнянні із відповідним періодом минулого року (22859717 грн.) надходження до зведеного бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів збільшились на 11345052 грн.

За 9 місяців 2017 року по спеціальному фонду надійшло доходів без урахування трансфертів в сумі 3797485 грн. при планових показниках 4005658 грн., що  на 1074415 грн. більше надходжень  відповідного періоду минулого року ( 2723070 грн. ).

 IІ. Видатки та заборгованість

 

Організація виконання бюджету району здійснювалась відповідно до вимог реформованих Бюджетного та податкового кодексів України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, положень Закону України „Про Державний бюджет України на 2017 рік”, рішення Марківської районної ради „Про районний бюджет на 2017 рік” , рішень сільських рад „Про сільський бюджет на 2017 рік” та селищної ради „ Про селищний бюджет на 2017 рік”,  а також  рішень  про  внесення  змін  до вищезазначених бюджетів на 2017 рік”.

Місцеві бюджети Марківського району мають достатній рівень забезпеченості фінансовими ресурсами з метою виконання  місцевими органами влади власних та делегованих повноважень, що визначені Законами України.

Забезпечено виконання ст.8 Закону України “Про державний бюджет України на 2017 рік ” щодо встановлення мінімальної заробітної плати на рівні 3200грн постанови № 974 від 14.12.2016р в частині підвищення посадових окладів педпрацівників загальноосвітніх та дошкільних закладів, збільшення надбавки за престижність педпрацівникам ( до 15 %). Крім того, наявний фінансовий ресурс дав змогу здійснювати диференціацію зарплати працівників, які отримують зарплату на рівні мінімальної у відповідності до постанови КМУ від 28.12.2016 №1037 по всіх галузях бюджетної сфери.

Наявні на рахунках бюджетні кошти в умовах реформування бюджетних відносин як на початок 2017 року ( вільний залишок - 21587750 грн. ), так і на сьогоднішній день ( обсяг перевиконання доходної частини станом на 01.10.2017 року – 6949948 грн. ) дали змогу місцевим органам влади забезпечити фінансування видатків в запланованих обсягах.

На видатки бюджетних установ районного бюджету, сільських та селищної рад, а також фінансування інших заходів спрямовано 121819511 грн., що в 1,4 рази більше  за  показник  відповідного періоду минулого року і складає 92 відсотки до  затвердженого з урахуванням змін  плану (132155307грн.).

У порівнянні з  минулим роком обсяг виконання видаткової частини бюджету району по касових видатках:

- по державному управлінню збільшився – в  1,9  рази, або на 4209032 грн;

- по освіті збільшився  – в 1,7 рази , або на  13613504  грн;

- по охороні здоров’я збільшився  в 1,7 рази, або  на 5607466 грн;

- по соціальному захисту  збільшився – в 1,2 рази, або на 10475463грн;

- по культурі і мистецтву збільшився – в 1,7 рази, або на 1497621грн;

Фінансування проводилось відповідно до затверджених показників на захищені статті, видатки, пов’язані із забезпеченням функціонування установ,  придбання товарно-матеріальних цінностей, оновлення матеріально-технічної бази та здійснення капітальних ремонтів.

Місцевими органами влади було враховано необхідні асигнування на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року та стовідсоткове фінансування видатків в звітному періоді.

В структурі видатків загального фонду значну питому вагу займають видатки на утримання бюджетних установ соціально-культурної сфери та соціального забезпечення – 90,2 відсотки. Так, частка видатків на заклади та заходи по освіті в сумі видатків загального фонду місцевих бюджетів за 9 місяців 2017 року склала 26,7 відсотки (32553985 грн.); по охороні здоров’я - 11 відсотків 13733841 грн); соцзахисту – 49,2 відсотки (59854646 грн); культури і мистецтва – 3,0 відсотка (3675567 грн); фізкультури і спорту – 0,8 відсотка (121756007 грн); засобів масової інформації – 0,03% (43979 грн).

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 40404984 грн. або 95 відсотків до уточненого плану та понад 33 відсотки до загального обсягу видатків. У порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшено обсяг фінансування на 12681167  грн. або 46 відсотків.

Фінансування поточного фонду оплати праці бюджетних установ забезпечено всіма місцевими бюджетами.

Наявні кошти на рахунках бюджетів як сільських та селищної рад , так і районного бюджету дали змогу забезпечувати і захищені і не захищені статті видатків без отримання короткотермінових позик.

В структурі видатків зведеного бюджету за економічною класифікацією за 9 місяців поточного року асигнування на фінансування захищених статей видатків та енергоносіїв складають 85,3 відсотки зведеного бюджету району, в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями та ін. соцвиплати – 98815516 грн., або 95,2 відсотки в загальному обсязі захищених видатків, придбання продуктів харчування – 528201 грн , або 0,5 відсотки, оплата спожитих енергоносіїв бюджетними установами – 4493833 грн , або 4,3 відсотки .  

Органи  місцевого  самоврядування  Марківського  району  налічують 10 установ,  із них : 1 районна рада, 1 селищна рада , 8 сільських рад. Загальний  обсяг видаткової частини бюджетів району на 2017 рік затверджений  рішенням районної ради № 12/2  від 22 грудня 2016 року „ Про районний бюджет на 2017 рік ” , рішенням Марківської селищної ради № 13-6/2016  « Про селищний бюджет на 2017 рік »  та рішеннями сільських рад в сумі 10772070грн., із них: по загальному фонду – 10755346 грн., спеціальному-16724 грн.

Затверджені показники загального фонду  не змогли задовольнити потребу  по всіх статтях головного розпорядника коштів районного бюджету, сільських та селищної рад.

  Протягом звітного періоду,  на підставі клопотань головних розпорядників коштів, рішеннями сесій рад району  вносились зміни до затверджених показників. Затверджений  план  по 9-ти місяцях  2017 року з урахуванням змін  складає  9557688 грн.. Збільшення здійснено на 1365995 грн., в тому числі:

   за рахунок  залишків коштів на початок року -  1293457 грн.;

   за рахунок  перевиконання доходної частини -  18932 грн.    

   за рахунок зменшення фінансування на інші функції – -  53606  грн.

Найбільшу питому вагу у збільшенні видаткової частини бюджету займають заробітна плата, нарахування на неї, придбання канцелярських та господарчих товарів,   паливо - мастильних матеріалів,оплата енергоносіїв. 

Виконано  умови  постанови КМУ від 24 травня 2017 р.№ 353 «Про внесення змін до постанови КМУ від 9 березня 2006 р. № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов КМУ» в частині  підвищення  посадових окладів та  забезпечення  стимулюючими  виплатами  працівників апарату управління , а також  оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань  які не мали  фінансової можливості  врахувати при формуванні бюджету. Загальний обсяг  збільшення показників по заробітній платі та нарахуваннях на неї складає  1003090 грн.

Обсяг видаткової  частини бюджету спеціального фонду на 2017рік затверджений в сумі  16724 грн. за рахунок здачі в оренду приміщень та комп’ютерної  техніки. Протягом  звітного періоду  за рахунок  передачі коштів із загального фонду до спеціального  збільшено планові асигнування  на  713683 грн Сільські та селищна  ради збільшили свої планові показники  по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ” (придбання   комп’ютерної техніки: моніторів, процесорів, принтерів, багатофункціонального  пристрою, ноутбука) на суму 1117222 грн., та по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших обє’ктів »

Видаткова   частина  бюджету   по галузі освіти на 9 місяців 2017 року  затверджена по загальному фонду в обсязі 32071756 грн. На підставі клопотань головних розпорядників коштів, згідно  рішень  районної  ради, службових розпоряджень управління фінансів затверджені показники з урахуванням змін на 9 місяців 2017 року  по освіті склали  34374563 грн., що на 2302807 грн. більше від затверджених  кошторисних призначень.

 Зміни кошторисних призначень за 9 місяців 2017 року  по галузі відбулися за рахунок: 

-  уточнення залишків коштів на початок року на  суму 681751 грн., в тому числі на підвищення посадових окладів на два розряди вище по тарифній сітці  згідно постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року № 974 „ Про внесення зміни у додаток 2 до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298”  та на  збільшення надбавки за престижність праці  в розмірі до 15 %  від посадового окладу педагогічним працівникам закладів освіти (дитячих дошкільних закладів, центру дитячої творчості, методкабінету), на  введення додаткових ставок, в тому числі 1 ставки водія шкільного автобусу у зв’язку з отриманням однієї одиниці шкільного автобусу, 2 ставок кухарів для організації самостійного харчування в Марківській гімназії та 4,7 ставок в зв’язку з відкриттям з 01.09.2017 року дошкільної групи Веселівського НВК, а також на погашення кредиторської заборгованості на початок року по оплаті за  електроенергію та пені за несвоєчасну сплату електроенергії в 2016 році,  на оплату природного газу та послуг за вивіз сміття, на придбання  матеріалів для поточного ремонту закладів освіти, посуду та іграшок для дитячих закладів, дитячих меблів, спортивного, господарського інвентарю, кухонного приладдя та постільної білизни   для  відкриття  дошкільної групи Веселівського НВК;

- внесення змін до доходів бюджету,  а саме  в результаті виділених субвенцій сільськими та селищною радами до районного бюджету на суму 566439 грн. - на  введення додаткових 0,5 ставки кухаря і  1 ставки підсобного робітника на період з березня по травень 2017 року з метою забезпечення гарячим харчуванням учнів Курячівської ЗОШ I-II ступеня, на придбання посуду, господарчих товарів, будівельних матеріалів для поточного ремонту,  вікон, дверей, спортивного інвентарю, світильників, столів та стільців для учнів загальноосвітніх закладів;  

- переміщення асигнувань з інших місяців на суму 1054617 грн.,  в тому числі  в результаті наближення асигнувань по природному газу, заробітній платі і нарахуваннях, згідно службових розпоряджень департаменту фінансів по освітній  субвенції та по субвенції з державного бюджету по виплаті допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  у прийомних сім’ях.

При затвердженому плані з урахуванням внесених змін на 9 місяців 2017 року  по галузі освіти  у сумі 34374563 грн. касові видатки склали 32553985 грн., що відповідає 94,7 відсоткам. Питома вага фінансування захищених статей  видатків  у загальному обсязі по галузі освіти складає 31209621 грн., або 95,9 %,  у тому числі заробітна плата з нарахуваннями -26197184 грн.  або 80,5 %, енергоносії – 3783499 грн. або 11,6 %.

Вартість харчування вихованців загальноосвітніх шкіл, які одержують безкоштовне харчування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 19.06.2002 р. № 856 „Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах ” та учнів  1-4 класів склала відповідно  7,04 грн. при середньорічному контингенті 132 учні та 7,0 грн.  при середньорічному контингенті 486 учень. Вартість харчування дітей в дитячих дошкільних закладах з урахуванням батьківської плати склала 20,23 грн., без врахування батьківської плати склала 9,17 грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату по галузі освіти  склала 4174 грн., що на рівні з початком року, в тому числі по: КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” в сумі 4000 грн. (прострочена) за інформаційно-консультативне обслуговування,  КЕКВ 2800 „Інші поточні видатки ” в сумі 174 грн. – по оплаті пені  за невчасну сплату електроенергії. Дані виплати були зареєстровані в управлінні Державної казначейської служби і неоплачені  з причини  не перереєстрації рахунків підприємств-постачальників на території підконтрольній українській владі.

  Дебіторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату склала 427412 грн. по продуктам харчування, яка відображена  в  2015 році на виконання вимог по акту ревізії державної фінансової інспекції по причині невірного укладення договорів із сторонніми організаціями за послуги по харчуванню  учнів, тому є простроченою. 

  Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на звітну дату  відсутня. Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду в частині доходів зменшилася в порівнянні з початком року на 5827 грн. і становить 9159 грн. – це  заборгованість по батьківській платі за відвідування дітьми дитячих дошкільних закладів.

По   галузі „Охорона  здоров’я”   на  протязі  звітного  періоду  з  районного бюджету  утримувалися  Марківське  районне територіальне медичне об’єднання, центри первинної медичної(медико-санітарної) допомоги.  

 Обсяг видатків  на звітний період при затвердженні бюджету визначено в сумі   10829108 грн. Впродовж  звітного періоду   планові показники уточнювалися  згідно рішень сесій  районної ради і склали  16162621 грн., що більше від затверджених на 5333513 грн. та більше минулорічних  показників на 7322350 грн. Згідно  п.п.3 пункту 5 розпорядження Кабінету Міністрів України  від 16.12.2015 р. № 1340-р „Про перерозподіл обсягу освітньої і медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році” та листа Департаменту охорони здоров’я від 14.06.2017 р.№1/07-1934 в звітному періоді  збільшуються видатки на забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет в сумі 178941 грн. 

В загальній  сумі  збільшення  планового обсягу видатків найбільшу питому  вагу  займають  затвердження  залишків на початок року - 4550546 грн., або 85,3 відсотка, внесення  змін  до доходів  бюджету 351760 грн., або 6,6 відсотка, трансферти з державного бюджету 431207 грн., або 8,1 відсотка.

Касові видатки загального  фонду  бюджету  виконані  на 85 відсотків і  становлять  13733841 грн., що  більше  звітного  періоду 2016  року на  5607466 грн.

Питома  вага  фінансування  захищених  статей  видатків  по  охороні  здоров’я  складає  92,6  відсотка   (  в порівняльному  періоді  2016  року –  вона  відповідала 94,2   відсоткам). 

По заробітній  платі   при затвердженому  плані  на  звітний період  2017  року  з  урахуванням  змін   9149254  грн. касові  видатки склали – 8362177 грн. та фактичні - 8977009 грн.  По заробітній платі та нарахуванню на неї утворилася   заборгованість( заробітна плата 614832 грн., нарахування–130965 грн.) термін оплати  якої не настав (  3 числа слідую чого за звітним місяцем). 

Вартість 1 ліжко-дня загального  фонду  по  медикаментах  у  стаціонарних  відділеннях  за планом  2,51  грн.,  тоді  як  фактичні  витрати  склали  4,06  грн.,  за  рахунок  позабюджетних  коштів  вартість  ліжко-дня  зросла  на 9,17 грн. при плані 21,45 грн. і  разом становить 13,23 грн., що менше минулорічного  на  19,60 грн.

Фактична вартість лікування стаціонару менша за планову за рахунок  наявності медикаментів у залишках на звітну дату та не освоєння додатково виділених асигнувань на придбання медичного інструментарію та медикаментів.

Фактична вартість одного лікарського відвідування по поліклінічному відділенню  відповідно до  порівнювального періоду минулого року  збільшилася  на  0,37 грн.  і складає  1,66 грн., що одночасно є   більше запланованого на 0,43 грн

Профінансовані видатки на безкоштовний відпуск медикаментів в сумі  168682 грн.

В структурі видатків по безкоштовному лікуванню:

- видатки  на лікування інвалідів Великої Вітчизняної війни – 4993 грн.;

- видатки  на лікування пацієнтів з психічними захворюваннями – 2289 грн.;

- видатки  на лікування онкологічних хворих  – 21867  грн.;

- видатки  на лікування інвалідів дитинства -  1123 грн.

- видатки на лікування  учасників ВВВ -          14055 грн.

- видатки  на лікування інших захворювань – 124355  грн.

При затвердженому плані  з урахуванням змін 21600 грн. на реалізацію Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” по зубопротезуванню касові витрати склали   21200 грн., що більше  ніж торік на 7800 грн., по забезпеченню медикаментами - 17800 грн. , що більше минулорічних  показників   на  2046 грн.

По  КЕКВ 2230  „Продукти  харчування”  використані    в  сумі  61504  грн.

Вартість харчування одного  ліжко - дня по загальному фонду за планом 2,51 грн., фактична – 1,87 грн ( за рахунок використання залишків продуктів початку року), що  більше  минулорічного  на 1,28 грн.  Фактичні  видатки спеціального фонду у звітному періоді відповідають 6,58 грн., при планових на 1 ліжко 2,80 грн. Таким чином, загальна  вартість харчування  відповідає   8,45 грн.,  що більше  минулорічного  на 3,40 грн.

Фактична  вартість  харчування  більша за  планову за  рахунок  використання  залишків продуктів  харчування  на початок  року .

На лікування та харчування ІВВВ у  стаціонарних відділеннях  було використано  коштів протягом 205 л/днів  відповідно у розмірі 12783 грн. та 11573 грн. Фактична вартість лікування на 1 л/день ІВВВ у відділеннях установи склала 62,36 грн., харчування 56,45 грн.

 На лікування та харчування ЧАЕС у відділеннях установи було  використано коштів протягом   70 л/днів  відповідно у розмірі 2427 грн. та 1429 грн. Фактична вартість  лікування 1 л/дня ЧАЕС у відділеннях склала 34,67 грн., харчування  19,79 грн.   

 Ліжковий  фонд  станом  на  1.10.2017  року  становить  90  ліжок . Робота  ліжка  протягом    звітного  періоду  склала  277,5 тис. л/днів  при  плані  251,7  тис. л/дні,  тобто  на  25,8  тис. л/днів  більше.

Лікарські  відвідування    по  амбулаторно-поліклінічному  відділенні  при  плані  на звітний  період 2017 року  92,4 тис. від. - склали 96,7 тис. від., що більше мину річних  на 1,8 .

На звітний  період 2017 року  штатна  чисельність  працівників  становить  237, 25 штатних  одиниць( 175,25 посад – РТМО , 62,0 шт. од. ЦПМСД  ).

Кількість фактично  зайнятих посад станом  на 01.10.2017  року  становить  219,5 шт. од., тобто вакантними є  17,75 шт. од ., а  саме лікарів – 8,0 шт. од. медичних  сестер – 4,25  шт. од., молодший  медичний  персонал -0,5 шт. од.,   інші  - 5,0  шт. од., що менше в порівнянні з показниками на кінець звітного періоду на 5,25 посад.                   

        Для придбання медичного обладнання  та предметів довгострокового користування здійснене уточнення показників із залишків медичної субвенції обласного бюджету  в  сумі 9131566 грн. ,за  рахунок поставки трансфузійних сред від Северодонецької, Старобільської та Новопсковської ОСП на суму 312328 грн.  надання підприємствами, підприємцями та  населенням  господарчих  товарів в сумі 21802 грн., продуктів харчування в сумі  1285 грн.,  паливно - мастильних  матеріалів  на  суму -3300 грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

ТКВКБМС 3104

Обсяг видатків по Марківському територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за 9 місяців 2017 року складає 1778905 грн. або 97 відсотків від уточненого обсягу видатків на вказаний період, в т.ч. на оплату праці і нарахування на заробітну плату направлено 1716110 грн. або 98 відсотків, енергоносії - 20847 грн. або 94 відсотка.

По Марківському територіальному центру соціального обслуговування кількість штатних одиниць на початок року склала 43,25 одиниці, на кінець звітного періоду 44,25 одиниць. Фактично зайняті посади на 01.10.2017 рік 43,75 штатних одиниць. Збільшення штатних одиниць пояснюється введенням 1 ставки  соціального робітника, згідно рішення сесії №16/10 від 21.07.2017 року.

Центр соціальної служби для дітей, сім’ї та молоді профінансовано у сумі 294622 грн. або 82 відсотка до уточнених планових показників звітного періоду. В загальному обсязі видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 281479 грн. або 83 відсотка, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7261 грн. або 62 відсотка до уточнених  планових показників звітного періоду. 

              Станом на 01.10.17р. кредиторська заборгованість відсутня.Штатна чисельність  складає на початок року 6,5 штатні одиниці, на кінець звітного періоду 7,75 одиниць. Фактично зайняті посади на 01.10.2017р. 6,75 штатних одиниць. Збільшення штатних одиниць пояснюється введенням 0,75 ставки  фахівця із соціальної роботи, який утримується за рахунок іншої субвенції Ліснополянської сільської ради, згідно рішення сесії №14/1 від 16.02.2017 року, та введенням 0,5 ставки  фахівця із соціальної роботи, який утримується за рахунок іншої субвенції Кризької сільської ради, згідно рішення сесії №21/2 від 11.07.2017 року

Центром заходи по районній цільовій програмі «Основні напрями соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю Марківського району на 2017-2019 роки» профінансовано в сумі 8545 грн., або на 100 відсотків уточненого обсягу видатків  на вказаний період.

«Інші виплати населенню» при затвердженому плані на звітний період з урахуванням змін 396800 грн., фактичні та касові видатки склали 394800 грн., на які придбано 141 путівку для пільгових категорій дітей. 

Середній розмір компенсації фізичним особам працездатного віку по догляду за хворими, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги у звітному періоді склав 104,39 грн.

Середній розмір компенсації фізичним особам працездатного віку по догляду за громадянами похилого віку у звітному періоді склав 154,01 грн.

Середній розмір компенсації фізичним особам працездатного віку по догляду за інвалідами І групи у звітному періоді склав 224,81 грн.

Середній розмір допомоги на дітей-інвалідів до 18 років.

    в січні місяці середній розмір допомоги становить 909,47 грн. ( 62 одержувачі отримують допомогу в розмірі 1247 грн. та 37 одержувачів отримує допомогу за неповний місяць 343,89 грн.);

     в лютому місяці середній розмір допомоги становить 992,30 грн. ( 49 одержувачів отримують допомогу в розмірі 1247 грн. та 19 одержувачів отримує допомогу за неповний місяць 335,42 грн.);

     в березні місяці середній розмір допомоги становить 1005,27 грн. ( 47 одержувачів отримують допомогу в розмірі 1247 грн. та 18 одержувачів отримує допомогу за неповний місяць 374,1 грн.).

    в квітні місяці середній розмір допомоги становить 972,67 грн. ( 48 одержувачів отримують допомогу в розмірі 1247 грн. та 22 одержувачів отримує допомогу за неповний місяць 374,15 грн.).

    в травні місяці середній розмір допомоги становить 1040,99 грн. ( 47 одержувачів отримують допомогу в розмірі 1312 грн. та 20 одержувачів отримує допомогу за неповний місяць 404,12 грн.).

    в червні місяці середній розмір допомоги становить 1039,47 грн. ( 46 одержувачів отримують допомогу в розмірі 1312 грн. та 20 одержувачів отримує допомогу за неповний місяць 412,64 грн.).

    в липні місяці середній розмір допомоги становить 1048,36 грн. ( 51 одержувач отримує допомогу в розмірі 1312 грн. та 21 одержувачів отримує допомогу за неповний місяць 408,07 грн.).

    в серпні місяці середній розмір допомоги становить 1058,31 грн. ( 49 одержувачів отримують допомогу в розмірі 1312 грн. та 19 одержувачів отримує допомогу за неповний місяць 404,09 грн.).

    в вересні місяці середній розмір допомоги становить 1054,17 грн. ( 48 одержувачів отримують допомогу в розмірі 1312 грн. та 19 одержувачів отримує допомогу за неповний місяць 413,25 грн.).

Видаткова   частина  бюджету  по галузі культури на 9 місяців 2017 року  затверджена по загальному фонду в обсязі 3455268 грн. На підставі клопотань головних розпорядників коштів, згідно  рішень  районної, селищної та сільських рад, службових розпоряджень управління фінансів затверджені показники з урахуванням змін на 9 місяців 2017 року по культурі склали 4110100 грн., що на 654832 грн. більше  від затверджених  кошторисних призначень.

Збільшення  видаткової  частини  бюджету протягом звітного періоду  відбулося за рахунок :

- уточнення залишків коштів на початок року  на суму 333354 грн., в тому числі на заробітну плату та нарахування з метою забезпечення диференціації заробітної плати працівників культури згідно постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року   № 1037 „Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, на  введення додаткових ставок до штатного розпису школи естетичного виховання (1 ставки заступника директора з навчально-виховної роботи та 0,5 завідуючого господарством), на  придбання інвентарних книг та матеріалів для ремонту приміщення музею, картриджів, монітору та  принтеру в бухгалтерію відділу культури та на проведення поточного ремонту будівлі школи естетичного виховання;

- внесення змін до доходів бюджету, а саме  в результаті виділених субвенцій сільськими та селищною радами до районного бюджету на суму 274479 грн., в тому числі для  введення додаткових 0,25 ставки бібліотекаря сільської філії та 2,75 ставки працівників клубів (1,75 ставки завідуючих, 0,25 ставки художнього керівника та 0,75 ставки прибиральників), на проектно-кошторисну документацію по ремонту електромережі селищних клубів та послуг по приєднанню до неї, на підписку періодичних видань по бібліотеці, на придбання господарчих товарів, костюмів, контейнера для сміття, монітору, ноутбуку для закладів культури;

- переміщення асигнувань з інших місяців на суму 46999 грн.  для оплати рахунків по енергоносіях, пені,  на  виплату відпускних та розрахункових.

При затвердженому плані з урахуванням внесених змін на 9 місяців 2017 року  по галузі  у сумі 4110100 грн.  касові видатки склали 3675567 грн., що відповідає  89,4 відсоткам. Питома вага фінансування захищених статей  видатків у загальному обсязі по культурі складає 3544413 грн., або 96,4 %, у тому числі заробітна плата з нарахуваннями – 3283573 грн., або 89,3 %, енергоносії –260840 грн., або 7,1 %.

Кредиторська заборгованість по галузі культури  по загальному  та спеціальному фондах на звітну дату відсутня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Видатки, передбачені  на програми і заходи з фізичної культури і спорту на 2017 рік по загальному фонду становлять 785500грн , уточнений план склав 1402104грн , по спеціальному фонду 578543грн ,в тому числі:

- по ТКВКБМС 5031 „Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл ” уточнений план склав 507271грн., в т.ч. на заробітну плату 370630грн, на нарахування на заробітну плату 81539грн, на придбання предметів , матеріалів ( для змагань учнів ДЮСШ) 15663грн, для оплати послуг (обслуговування котелень та проведення  спортивних змагань) 5300грн, на оплату водопостачання 707грн, на оплату електроенергії 5589грн, на оплату природного газу 27843грн. Касові видатки  за 9 місяців 2017 року склали 351695грн, що становить 93% до уточненого плану на звітний період. Фактичні  видатки склали 351695грн. Кредиторської заборгованості немає.

- по ТКВКБМС 5041 „Утримання комунальних спортивних споруд” видатки для МРКУ ФСК „Нива” розраховано в сумі 247875 грн. На початку року було заплановано фінансову підтримку установи по КЕКВ 2610, протягом звітного періоду установа перереєструвалася в бюджетну і видатки ведуться за повною економічною класифікацією. Уточнений план склав 784797грн. , в т.ч. на заробітну плату  307250грн., на нарахування 73708грн., на придбання матеріалів 191044грн ,на оплату послуг з проведення змагань 156600грн., на оплату електроенергії 17361тис.грн., на оплату  природного газу 38577грн., на оплату пені 257грн. Касові видатки склали 597845грн., що становить 92,5% до запланованого. В установі збільшилась штатна чисельність на 3,5 одиниці, введено 1 одиницю - посаду тренера , 1,5 одиниці охоронців, так як до цього часу в установі працювали два охоронця по 0,75 ставки та 1 одиницю робітника. По спеціальному фонду уточнений план становить 578543грн, з них для завершення ремонту покрівлі уточнено залишки обласної субвенції в сумі 160877грн, та для придбання борцівського килима і тренажерів 277943грн , для реконструкції стадіону 139723грн ( залишки субвенції 2016 року) .Касові видатки за звітний період становлять 428730грн, оплачено ремонт покрівлі адміністративної будівлі комплексу та придбано тренажери і борцівський килим. На звітну дату кредиторська заборгованість відсутня.

На  проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону заплановано видатки на 2017 рік в сумі 22517 грн . Касові видатки  склали 14118грн, що становить 65,8% до уточненого плану. Кошти були використані  на проведення спортивних змагань.

Марківською селищною радою заплановано кошти на фінансування  районної футбольної та волейбольної команди в сумі 87519грн для придбання спортивної форми та оплати видатків по проведенню змагань у селищі , касові видатки становлять 64610грн.

Рішенням сесії Марківської селищної ради № 13-6/2016 від 23.12.2016 на 2017 рік затверджено видатки по спеціальному фонду в сумі 10500 грн  для поточного ремонту житлового фонду, в сумі 2163грн по КЕКВ 3210 для оплати за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху будинку ОСББ «Верба». Касові видатки склали 5387грн.

Рішенням сесії Марківської селищної ради від 05 травня 2017 року № 17-4/2017  уточнений план по загальному фонду склав 208129грн для оплати робіт по благоустрою території ринку, касові видатки на звітну дату становлять 196400 грн, кредиторської заборгованості немає.

Місцевими бюджетами Марківського району на виконання робіт по благоустрою сіл та селища району у 2017 році затверджено видатки  по загальному фонду в сумі 2459654 грн. Уточнений план на звітну дату становить 3093918грн., з них  Марківською селищною радою по КЕКВ 2610 виділено 160000грн КП «Марківський комунальник» для проведення ямкового ремонту вулиць селища . Касові видатки  за звітний період склали 1505069грн. Кошти витрачено на  оплату праці робітникам , зайнятим на роботах з утримання територій населених пунктів в належному стані, оплата послуг по впорядкуванню вулиць та тротуарів, придбання насіння  квітів та саджанців дерев, оплату електроенергії для вуличного освітлення. Кредиторська заборгованість відсутня.

По спеціальному фонду уточнений план видатків на рік складає 934746грн. , з них  по Марківській селищній раді заплановано 529840грн по КЕКВ 3110 для придбання дитячих та спортивних майданчиків, по Кабичівській сільській раді уточнений план по КЕКВ 3110 склав 123250грн, з низ 32400грн –прийняття на баланс сільської ради пам`ятників, 49000грн – прийняття на баланс дитячого ігрового майданчика, 41850грн – придбання гранітних плит для ремонту пам`ячників у селі, по Краснопільській сільській раді по КЕКВ 3110 придбано дитячий майданчик на суму 27900грн, по Ліснополянській сільській раді уточнено видатки на суму 90000 для придбання дитячого майданчика , касові видатки становлять 89436грн. Всього касові видатки по спецфонду склали 824848грн, з них капітальні видатки становлять 601106грн.  Кредиторської заборгованості на звітну дату немає.

На 2017 рік по спеціальному фонду рішенням  сесії Марківської селищної ради затверджено видатки в сумі 761044 грн для капітального ремонту доріг та тротуарів та реконструкції вуличного освітлення  смт. Марківка. Уточнено видатки по Марківській селищній раді на суму 27344грн для оплати виготовлення проектної документації на ремонт нежитлового приміщення. По Бондарівській сільській раді уточнено видатки в сумі 336721грн для ремонту ДНЗ «Надія» та ремонту покрівлі даху сільського клубу. По Кабичівській сільській раді на суму 781252грн, з яких взято на баланс згідно рішення суду нежитлову будівлю колишньої Веселівської школи вартістю 90000грн., до залишку обласної субвенції по реконструкції фельдшерського пункту під фельдшерський пункт з житловим приміщенням для фельдшера в сумі 436420грн додано кошти місцевого бюджету для завершення ремонту в сумі 254832грн., кошти субвенції витрачені, ремонт проведено. По Краснопільській сільській раді уточнено видатки на суму 388823грн , з них 108524грн для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху фельдшерського пункту, 280299грн для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт нежитлової будівлі , по Ліснополянській сільській раді уточнений план становить 102250грн для капітального ремонту  фельдшерського пункту.  Касові видатки становлять 101634грн. Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

Рішенням сесії Марківської селищної ради уточнено видатки на суму 267015грн для придбання квартири працівнику СБУ, по Сичанській сільській раді уточнений план склав 20000грн для придбання житла багатодітній сім`ї. На звітну дату касові видатки відсутні, кредиторської заборгованості немає.

Рішенням сесії Кабичівської та Ліснополянської сільських рад на 2017 рік по спеціальному фонду уточнено видатки в сумі 99705грн на розробку документації по зонуванню територій населених пунктів.

Рішенням сесії Ліснополянської та Сичанської сільських рад  по загальному фонду затверджено видатки в сумі 590000грн для поточного ремонту доріг населених пунктів. Уточнений план становить 476277грн. Касових видатків немає, кредиторська заборгованість відсутня .

Згідно  „Районної Програми підтримки радіоінформаційної організації „Марківська районна редакція радіомовлення на 2017 рік”, затвердженої рішенням сесії Марківської районної ради, в бюджеті на 2017 рік передбачено фінансування вказаної установи  в сумі 58856 грн .

У Марківському районі діє одна комунальна установа – Марківська редакція радіомовлення. По ТКВКБМС 7211 „ Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення ”  профінансовано на звітну дату 43982грн. За 9 місяців 2017 року обсяг радіомовлення склав 30 годин. Собівартість 1 години становить 1466,03грн.  Видатки по установі склали  43980грн., з них за рахунок бюджету 43980грн. Власних доходів за звітний період не надійшло. Видатки на оплату праці склали 35785грн., інші видатки 48грн.  Середньомісячна кількість працівників 1,25 чол. Середньомісячна заробітна плата складає 3313грн. Кредиторської заборгованості на звітну дату немає.

Рішенням сесій Марківської селищної ради, Бондарівської, Кабичівської, Краснопільської, Кризької , Ліснополянської  та Сичанської сільських рад по загальному фонду на 2017 рік уточнено видатки в сумі 702170грн для виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки населених пунктів. Касові видатки за 9 місяців становлять 106304грн .Кредиторської заборгованості немає. По спеціальному фонду уточнено видатки по Марківській селищній раді та Ліснополянській сільській раді на суму 170741грн для оплати за проектну документацію , касові видатки за звітний період становлять19147грн

По спеціальному фонду рішенням Марківської селищної ради уточнено видатки для поповнення статутного фонду КП «Марківський комунальник» по КЕКВ 2610 в сумі 13750грн для придбання контейнерів для сміття, по КЕКВ 3210 сумі 201904грн для поповнення статутного фонду КП «Марківський комунальник» для придбання навантажувача універсального до трактора, щепорізу для подрібнення гілок, батуту. Касові видатки склали 215654грн, заборгованість відсутня.

Збільшено видатки по   Марківській селищній раді  на суму 75259грн. для утримання установи „Трудовий архів територіальних громад Марківського району”, створеної рішенням сесії Марківської селищної ради № 37-5/2013 від 25.10.2013р , по Гераськівській сільській раді в сумі 750грн для святкування річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні .Уточнений план на звітну дату склав 336423грн, касові видатки 69479грн.

 Рішеннями сесій сільських рад Марківського району затверджено видатки по спеціальному фонду на суму 425233 грн, в тому числі капітальні видатки по Марківській селищній раді  на виготовлення документів на паспортизацію ставу та проектної документації на реконструкцію склали 372563грн, поточні видатки в сумі 52670грн заплановані  сільськими радами на озеленення території та впорядкування територій сміттєзвалищ. Касові видатки за звітний період становлять 70000грн, кредиторської заборгованості немає.

Начальник управління                                                             І.І.Кравцова