Щодо виконання районного бюджету за І півріччя 2017 року

Доходи

Протягом 6 місяців 2017 року до загального фонду районного бюджету надійшло всього 76919,5 тис. грн., із них:

         - власні надходження                             -  13009,0 тис. грн., або 16,9 відсотка;

         - додаткова дотація з

         Державного бюджету на

         здійснення переданих з

         державного бюджету видатків

         з утримання закладів освіти та

         охорони здоров’я                                    - 4228,8 тис. грн., або 5,5 відсотка;

         - освітня субвенція                                  - 14039,4 тис. грн., або 18,3 відсотка;

         - медична субвенція                                - 5798,9 тис. грн., або 7,5 відсотка;

         - субвенції з Державного бюджету

         по соціальному захисту                          - 38662,5 тис. грн., або 50,3 відсотка;

         - інші субвенції                                        - 941,9 тис. грн., або 1,2 відсотка;

         - субвенція за рахунок залишку

         коштів медичної субвенції

         з державного бюджету місцевим

         бюджетам, що утворився на

           початок бюджетного періоду                -178,9 тис. грн.. , або 0,2 відсотка;

         - субвенція з державного бюджету

          місцевим бюджетам на

          відшкодування вартості лікарських

          засобів для лікування окремих

          захворювань                                               -60,1 тис. грн., або 0,1 відсотка.

 

Надходження власних податків та зборів (13009,0 тис. грн.) перевищує на 61,4 відсотка план звітного періоду, та складає 160,7 відсотка до показника аналогічного періоду 2016 року, чому сприяло підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки; збільшення орендної плати за земельні ділянки (паї); зростання доходів з яких сплачується податок фізособами за результатами річного декларування.

Податкові надходження в структурі складаються з податку та збору на доходи фізичних осіб – 99,8 відсотка та податку на прибуток підприємств комунальної власності – 0,2 відсотка. Неоподатковані надходження – 0,2 відсотка. Податку та збору на доходи фізичних осіб мобілізовано до бюджету в обсязі 12959,6 тис. грн., перевиконання на 61 відсоток або на 4912,0 тис. грн. До відповідного показника минулого року, надійшло більше на 4881,2 тис. грн., або на 60,4 відсотка.

Відбулось перевиконання по податку на прибуток підприємств комунальної власності на 18,5 тис. грн., або більше у 6 разів до запланованого, відповідно до збільшення об’ємів реалізованих послуг.

Інші надходження складають 16,3 тис. грн., які планом не передбачено, плата за надання адміністративних послуг – 11,1 тис. грн.

Трансферти з державного бюджету України та інших місцевих бюджетів за звітний період профінансовані в обсязі 63910,5 тис. грн., що відповідає 98,6 відсотка до плану з урахуванням внесених змін. Додаткова дотація, освітня та медична субвенції з державного бюджету, субвенція на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого палива, профінансовані стовідсотково. В розрізі трансфертів надходження:

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 12858,8 тис. грн., у відповідному періоді минулого року - 12924,0 тис. грн.;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 25332,1 тис. грн., у минулому році – 220,4 тис. грн.;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною ” - 459,5 тис. грн., у відповідному періоді минулого року – 443,0 тис. грн.;

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 14039,4 тис. грн., у минулому році – 12774,4 тис. грн.;

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 5798,9 тис. грн., у відповідному періоді минулого року – 4489,5тис.грн.;

- інші субвенції – 941,9 тис. грн., у минулому році – 313,3 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 12,1 тис. грн., у відповідному періоді минулого року – 8,6  тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 60,1 тис. грн.;

- субвенція за  рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду – 178,9 тис. грн..

Обсяг надходжень до спеціального фонду складає 3185,7 тис. грн. при уточненому плані на рік 8074,7 тис. грн., що відповідає 39,5 відсотка. В структурі надходжень до спеціального фонду це власні надходження бюджетних установ районного бюджету - 2755,4 тис. грн. та інші субвенції - 430,3 тис. грн.

За звітний період власні надходження бюджетних установ районного бюджету збільшилися порівняно з відповідним періодом минулого року на 1159,6 тис. грн. та у складі їх першої і другої груп надходжень розподілені таким чином:

336,9 тис. грн. – плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональною класифікацією;

39,2 тис. грн. – плата за оренду майна бюджетних установ;

1,3 тис. грн. – надходження бюджетних установ від реалізації майна;

2378,1 тис. грн. - благодійні внески, гранти та дарунки;

 

Видатки

Організація виконання районного бюджету здійснювалась відповідно до вимог Бюджетного та податкового кодексів України, Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” , положень Закону України „ Про Державний бюджет України на 2017 рік ” , рішення Марківської районної ради № 12/2 від 22 грудня 2016 року „Про районний бюджет на 2017 рік ” та рішень № 13/10 від 17.02.2017 року, №14/8 від 05.05.2017, №15/6 від 24.05.2017 „Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік ”.

Наявні ресурси місцевого бюджету дали змогу забезпечити як першочергові видатки - заробітну плату з нарахуваннями, енергоносії, інші соціальні виплати, віднесені до захищених видатків бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, так і видатки на оновлення матеріально-технічної бази бюджетних установ та інші капітальні видатки.

Протягом звітного періоду 2017 року заробітна плата працівникам установ соціально-культурної сфери виплачена з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати 3200 грн. та розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду 1600 грн.

Установлено ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених головним розпорядникам бюджетних коштів у рішенні про районний бюджет на 2017 рік.

Видаткова частина районного бюджету на 2017 рік затверджена з урахуванням змін в обсязі 148693,7 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 134217,7 тис. грн., по спеціальному фонду – 14476,0 тис. грн.

Видатки районного бюджету за звітний період 2017 року склали 81321,9 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду 77572,2 тис. грн. або 57,9 відсотка до річних призначень та по спеціальному фонду 3649,7 тис. грн. або 27,2 відсотка до річних призначень.

На фінансування захищених статей спрямовано 67747,9 тис. грн. коштів загального фонду районного бюджету, що становить 87,2 відсотка від загального обсягу фінансування та на 32977,7 тис. грн., або у 1,9 рази більше в порівнянні з минулим роком за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати, зростання цін на оплату енергоносіїв та обсягу видатків на оплату пільг і субсидій населенню.

Заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2017 року склала всього 21257,2 тис. грн. Із неї по установах охорони здоров’я заборгованість по оплаті праці з нарахуваннями термін оплати якої не настав – 1080,0 тис. грн.

Крім того наявна значна заборгованість по трансфертах з державного бюджету для пільгової категорії громадян становить 20159,1 тис. грн. В структурі заборгованості по видах: пільги – 2877, 5 тис. грн.; субсидії – 17281,6 тис. грн. А в розрізі послуг заборгованість по водопостачанню і водовідведенню – 100,2 тис. грн., електроенергії – 109,5 тис. грн., газу – 19909,8 тис. грн., квартплаті – 4,7 тис. грн., скрапленому газу – 0,2 тис. грн., твердому паливу – 25,5 тис. грн., послугах зв’язку – 5,7 тис. грн., пільговому проїзду – 3,5 тис. грн..

По спеціальному фонду наявна заборгованість 16,2 тис. грн. по поточних видатках РТМО.

Районна рада

Видатки на утримання районної ради за звітний період профінансовано у сумі 630,5 тис. грн., що становить лише 79,9 відсотка до плану звітного періоду, в т.ч. в загальному обсязі видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 536,1 тис. грн. виконання  84,8 відсотка, на оплату за енергоносії – 31,4 тис. грн. виконання 100 відсотків.

Кредиторська заборгованість загального фонду за звітний період відсутня.

На реалізацію «Комплексної районної програми соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку на 2017-2019 роки» з метою фінансової підтримки районної організації ветеранів України ім. А.І.Єременка із загального фонду місцевого бюджету направлено 52,2 тис. грн., що на рівні 49,9 відсотка річного плану та є більше минулорічного показника відповідного періоду у 2,1 рази.

В 2017 році на фінансування районної програми підтримки радіо інформаційної організації «Марківська районна редакція радіомовлення» передбачено 58,9 тис. грн., обсяг виконання видатків в 1 півріччі склав 29,3 тис. грн., що становить 49,7 відсотка річної суми та на 26,8 тис. грн., або у 2,1 рази  більше відповідного показника минулого року.

Районна державна адміністрація

Скоригований бюджет галузі «Охорона здоров’я» на 2017 рік в частині загального фонду становить 17429,2 тис. грн., що більше затвердженого на 3662,4 тис. грн. Виконання кошторису загального фонду галузі складає 8593,3 тис. грн. або 49,3 відсотка від плану року.

З 1 січня Урядом прийнято рішення, яке спрощує порядок перерозподілу бюджетних коштів закладами охорони здоров’я. Передбачено фінансування видатків на охорону здоров’я за двома кодами економічної класифікації видатків. Зокрема на поточні та капітальні потреби. Рішення дозволило прискорити оплату платіжних доручень в Казначействі, підвищити оперативність внесення змін до розпису, спростити порядок внесення змін до планів використання та самостійно визначити першочерговість платежів.

Кількість ліжок становить 90, що є на рівні минулорічного показника. При плані роботи ліжка 170 днів, фактично ліжко відпрацювало 185 днів, що відповідає 109 відсоткам.

Вартість 1 ліжко - дня по медикаментах по районному бюджету при плані 26,88 грн., по загальному фонду та 30,99 грн. по спеціальному, фактично склала 2,85 грн., та 10,15 грн. відповідно. На один ліжко-день, загальна вартість становить 13 грн., що менше минулорічного на 18,11 грн. або в 2,4 рази в зв’язку з тим, що з травня 2017року було припинено оплату на банківські реквізити Аптеки №75.

Фактична вартість одного лікарського відвідування по поліклінічному відділенню відповідно до порівнювального періоду минулого року зменшилась на 0,10 грн. і складає 0,99 грн., що одночасно є менше запланованого на 0,11 грн.

Профінансовані видатки на безкоштовний відпуск медикаментів в сумі 15,4 тис. грн., в структурі яких видатки на лікування:

- інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни – 3,1 тис. грн.;

- онкологічних хворих  – 7,6 тис. грн.;

- інвалідів дитинства – 0,6 тис. грн. ;

- психічних захворювань – 1,2 тис. грн.;

- Інших захворювань – 2,9 тис. грн..

При затвердженому плані 14,4 тис. грн. на реалізацію Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ” по зубопротезуванню касові витрати склали 14,1 тис. грн. або більше ніж торік на 5,1 тис. грн., по забезпеченню медикаментами – 6,1 тис. грн. або більше минулорічного на 1,4 тис. грн.

Фактична вартість харчування одного ліжко - дня по загальному фонду склала 1,27 грн., що більше відповідного періоду минулого року на 0,18 грн. Касові видатки позабюджетних коштів у звітному періоді відповідають 1,04 грн., при планових на 1 ліжко 1,61 грн., фактичні видатки склали 7,96 грн. на 1 ліжко-день. Таким чином, загальна вартість харчування відповідає 9,23 грн., що більше минулорічного на 4,65 грн., або у 2 рази.

В частині спеціального фонду кошторисні призначення при уточненому плані 9470,3 тис. грн. виконано в сумі 695,1 тис. грн. або на 7,3 відсотка.

Станом на 01.07.17р. кредиторська заборгованість по галузі «Охорона здоров’я» загального фонду склала 1098,1 тис. грн., в структурі якої оплата праці і нарахування на заробітну плату ( термін якої не настав ) – 1080,0 тис. грн., прострочена заборгованість по реактивній електроенергії – 7,8 тис. грн., яку не можливо оплатити так як надавач послуг зареєстрований на території не підконтрольній українській владі. По спеціальному фонду заборгованість 16,2 тис. грн. по поточних видатках, з яких 15,6 тис. грн., також заробітна плата та нарахування.

Центр соціальної служби для дітей, сім’ї та молоді профінансовано у сумі 177,4 тис. грн. або 43,1 відсотка до планових показників року. Це більше порівняно із минулим роком на 110,6 тис. грн. або у 2,7 рази. В загальному обсязі видатків на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 166,1 тис. грн. або 93,6 відсотка, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6,6 тис. грн. або 3,7 відсотка.

Центром заходи по районній цільовій програмі «Основні напрями соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю Марківського району на 2017-2019 роки» профінансовано на 44,2 відсотка або 5,0 тис. грн.

Видатки на програми і заходи з фізичної культури і спорту за 1 півріччя 2017 року склали 388,8 тис. грн. або 51,6 відсотка до річного плану, що більше минулого року на 268, 4 тис. грн. або у 3,2 рази .

В структурі це видатки на фінансування:

 - програми розвитку фізичної культури і спорту та футболу у Марківському районі на 2017-2019 роки – 10,9 тис. грн. або 48,4 відсотка до плану на рік;

 - утримання Марківської КУ ФСК «Нива» - 377,9 тис. грн. або 51,7 відсотка до уточненого річного плану.

Крім того, райдержадміністрацією здійснено фінансування:

- По Програмі соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на 2016-2018 роки видатки склали 4,0 тис. грн..

- Програми проведення у 2017 році загально - районних заходів – 12,9 тис. грн. або 14,7 відсотка до плану року (87,8 тис. грн.);

- Національний план дій, щодо реалізації конвенції ООН про права дитини на 2016 - 2020 роки – 5,2 тис. грн., або 60,5 відсотка до річного плану;

- Програма приписки та призову громадян на строкову службу до лав збройних сил України на 2015-2017 роки – 9,3 тис. грн., або 44,7 відсотка.

Відділ освіти райдержадміністрації

За звітний період відділом освіти райдержадміністрації здійснено видатків за рахунок загального фонду на утримання установ та виконання регіональних програм на загальну суму 25029,8 тис. грн. або 56,9 відсотка до уточненого річного плану. Порівняно із минулорічним обсяг видатків збільшився на 10650,4 тис. грн. або у 1,7 рази що пов’язане із підвищенням заробітної плати та цін на енергоносії, зокрема на електроенергію та природний газ, зростанням вартості харчування дітей дошкільного віку і учнів шкіл.

Питома вага захищених статей видатків по галузі освіти склала 96,9 відсотка, в I півріччі минулого року цей показник відповідав 96 відсоткам.

Структура проведених видатків на утримання установ освіти наступна: - заробітна плата з нарахуваннями – 19722,7 тис. грн. або 81 відсоток в загальному обсязі видатків;

        -  продукти харчування – 451,6 тис. грн. або 1,9 відсотка;

        -  комунальні послуги та енергоносії – 3707,6 тис. грн. або 15,2 відсотка;

        - трансферти населенню (дитячі будинки в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї) – 463,1 тис. грн. або 1,9 відсотка.

Фактична вартість харчування 133 вихованців загальноосвітніх шкіл, які одержують безкоштовне харчування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 р. № 856 „Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах ” в звітному періоді склала 7,08 грн. що більше минулорічного на 33 відсотки або на 1,74 грн. Вартість харчування 491 учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл в день складала 7,0 грн., що більше минулого року також на 33 відсотки або на 1,7грн. Вартість харчування дітей в дитячих дошкільних закладах з урахуванням батьківської плати склала 20,32 грн., без врахування батьківської плати – 8,32 грн.

Здійснено дві виплати одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування за умови працевлаштування у розмірі 1810 грн. відповідно до Постанови КМУ від 25.08.2005 № 823.

В частині спеціального фонду кошторисні призначення при річному плані 3017,2 тис. грн. виконано у сумі 2176,6 тис. грн. або 72,1 відсотка та направлено на продукти харчування – 134 тис. грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 121,9 тис. грн., капітальні видатки – 1920,7 тис. грн.

Напрямом капітальних видатків спеціального фонду є заміна вікон в Марківській гімназії, ремонт вхідної групи Краснопільської ЗОШ, придбання газового лічильника, двох ноутбуків по Краснопільській ЗОШ та проектора для Бондарівської гімназії, виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту Марківської гімназії.

На утримання ДЮСШ передбачено річним планом 507,3 тис. грн., касове виконання становить 275,4 тис. грн., або 54,3 відсотка. В структурі видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату, касове обслуговування та енергоносії. Обсяг видатків до відповідного періоду минулого року збільшився на 79,1 тис. грн. або 40,3 відсотка.

Управління соціального захисту населення

райдержадміністрації

За рахунок коштів, передбачених на соціальний захист та соціальне забезпечення, у звітному періоді проводилося фінансування Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), районних програм соціального захисту, пільг, соціальних допомог та субсидій окремим категоріям громадян.

Обсяг видатків по Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) складає 1093,1 тис. грн. або 48,8 відсотка до планових показників року, в т.ч. на оплату праці і нарахування на заробітну плату направлено 1051,4 тис. грн. або 96,2 відсотка у загальному обсязі видатків установи; комунальні послуги та енергоносії – 18,9 тис. грн. або 1,7 відсотка.

На здійснення в звітному періоді виплат по Постанові КМУ №558 «Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» направлено 59,6 тис. грн., що забезпечило виплату 222 фізичним особам. В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків збільшився на 6,2 тис. грн. або 11,6 відсотка.

Обсяг видатків по районній Програмі підтримки соціально незахищених громадян склав 5 тис. грн. або 50 відсотків до запланованого на поточний рік. До відповідного періоду минулого року обсяг видатків збільшився на 3 тис .грн. або у 2,5 рази.

На програму проведення у 2017 році загально районних заходів використано 13,6 тис. грн. бюджетних коштів або 45,6 відсотка річного плану, що більше минулорічного на 2,6 тис. грн., або 23,6 відсотка.

Видатки на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям за рахунок субвенції з державного бюджету на 2017 рік передбачені в сумі 29428,5 тис. грн. і визначені відповідно до Законів України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям ”, „Про державну допомогу сім’ям з дітьми ” та „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам ”, „По догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу ”.

Протягом звітного періоду 2017 року надійшло субвенції і проведено видатки в сумі 12858,8 тис. грн., виходячи із контингенту одержувачів допомог, розрахованих управлінням соціального захисту населення та розмірів відповідно до зазначених Законів, рівня забезпечення прожиткового мінімуму, встановленого статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет України на 2017 рік ”.

Видатки на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" передбачені в сумі 1047,2 тис. грн., надійшло субвенції з державного бюджету та проведено видатки в сумі 465,7 тис. грн., що становить 44,5 відсотка річних призначень.

Видатки на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які постраждали внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв, житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу на 2017 рік передбачені в сумі  30675,3 тис. грн. і визначені згідно Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ”, „Про основні заходи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні ”, „Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист ”, „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ”. За звітний період надходження субвенцій склало 25344,2 тис. грн., та проведених видатків – 25344,2 тис. грн.

Станом на звітну дату наявна кредиторська заборгованість по пільгах – 2868,3 тис. грн., субсидіях – 17281,6 тис. грн.

Відділ культури райдержадміністрації

Планові показники кошторисних призначень по галузі культури на 2017 рік затверджено з урахуванням змін в сумі 5473,8 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 5114,5 тис. грн. та по спеціальному – 359,3 тис. грн.

Бюджетні призначення по загальному фонду за 1 півріччя 2017 року виконано у сумі 2711,5 тис. грн. або 53 відсотка до показників року, по спеціальному – 313,1 тис. грн. або 87,1 відсотка до кошторисних призначень спеціального фонду.

В загальному обсязі видатків загального фонду галузі на виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 2364,6 тис. грн. або 87,2 відсотка, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 245,4 тис. грн. або 9,1 відсотка.

В частині спеціального фонду видатки направлені на заробітну плату та  нарахування на оплату праці - 39,1 тис. грн., або 12,5 відсотка. А також придбано звукове обладнання, ноутбук та комп’ютерна техніка.

Інші субвенції

Обсяг перерахованих інших субвенцій із загального фонду районного бюджету Біловодському району за надання в звітному періоді спеціалізованої допомоги вагітним, роділлям та породіллям Марківського району склав в 41,8 тис. грн.

Звіт по виконанню зведеного

бюджету Марківського району

за 1 півріччя 2017 року

І Доходи

За 1 півріччя 2017 року доходи по зведеному бюджету виконано на 153,4 відсотка, при затвердженому плану доходів з урахуванням змін в сумі 12765450 грн., фактично надійшло 19587532 грн., що більше затверджених показників на 6822082 грн.

В складі зведеного бюджету Марківського району 10 бюджетів з них 1 районний, 1 селищний та 8 сільських.

Всі 10 бюджетів виконали затверджені показники. Районний бюджет 161,4 відсотка, селище – 138,7 відсотка, сільські ради: Бондарівська – 145,1 відсотка, Кабичівська – 114,0 відсотків, Краснопільська – 131,6 відсотків, Ліснополянська  – 134,5 відсотків, Сичанська – 132,4 відсотків по Гераськівській сільській раді доходів надійшло в 2,1 рази більше запланованих, Кризькій – 2,3 рази, Просянській в 2,0 рази.

У порівнянні із відповідним періодом минулого року (12802007 грн.) надходження до зведеного бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів збільшились на 6785525 грн.

Основним видом надходжень загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, який у структурі уточненого плану по доходах за звітний період займає 63,0 відсотка. На звітну дату надійшло вищевказаного податку 12959563 грн., що більше запланованого (8047600 грн.) на 4911963 грн. Затверджений план виконано на 161,0 відсотка У порівнянні з відповідним періодом минулого року (8078362 грн.) надходження податку збільшилось на 4881201 грн.

Перевиконання податку на доходи фізичних осіб пояснюється збільшенням у поточному році надходжень податку на доходи фізичних осіб за рахунок:

збільшення розміру середньомісячної заробітної плати ( ККД 11010100, 11010200);
збільшення виплати орендної плати за земельні ділянки (паї) (ККД 11010400);
збільшення доходу, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (ККД 11010500);
збільшенням надходжень податку на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат (ККД 11010900) за рахунок реєстрації переселенців в Марківському Пенсійному фонді.

„Податок на прибуток підприємств” при плані 4300 грн. надійшло 24188 грн., додатково надійшло 19888 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (4271 грн.) доходи збільшилися на 19917 грн. Перевиконання планових показників пояснюється збільшенням об’ємів реалізованих послуг.

„ Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів” (ККД 13010200) при затвердженому плані 1100 грн. надійшло 2526 грн., додатково надійшло 1426 грн., що свідчить про збільшення обсягу рубок лісового фонду до прогнозних показників.

„Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення” (ККД 13030200) надійшло 174 грн. при планових показниках 30 грн., додатково надійшло 144 грн., що свідчить про збільшення обсягу видобування корисних копалин до прогнозних показників.

По (ККД 14021900) „Пальне” надійшло  незапланованих доходів, за рахунок спрямування 13.44 % до бюджету селищної ради акцизного податку з виробленого пального в сумі 47269 грн.

По (ККД 14031900) „Пальне” надійшло  незапланованих доходів, за рахунок спрямування 13.44 відсотка до бюджету селищної ради акцизного податку з ввезеного пального в сумі 178955 грн.

По (ККД 14040000) „Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів” надійшло  254249 грн. при планових показниках 438500 грн., доходи виконано на 58,0 відсотка. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (438587 грн.) доходи зменшилися на 184338 грн. Невиконання планових показників пояснюється зменшенням бази оподаткування, на підставі внесених змін до Податкового кодексу.

„Податок на майно” (ККД 18010000) при планових показниках 1827810 грн. фактично надійшло 2118321 грн., планові показники виконано на 115,9 відсотка.

„Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості” (ККД 18010100) при планових показниках 3610 грн. фактично надійшло 2065 грн., планові показники виконано на 57,2 відсотка. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (3810 грн.) доходи зменшилися на 1745 грн. Невиконання планових показників пояснюється зменшенням надходжень у звітному періоді.

„Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості” (ККД 18010200) надійшло незапланованих доходів в сумі 286 грн.

„Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості” (ККД 18010300) надійшло незапланованих доходів в сумі 4941 грн.

„Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості” (ККД 18010400) надійшло доходів в сумі 116771 грн. при планових показниках 91900 грн., планові показники виконано на 127,1 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року ( 92109 грн.) доходи збільшилися на 24662 грн. Планові показники 2017 року були розраховані по фактичним надходженням 11 місяців 2016 року та прогнозних показників грудня місяця. Збільшення надходжень у 1 півріччі 2017 року пояснюється внесеними змінами до Податкового кодексу України в частині збільшенням ставки податку.

„Земельний податок з юридичних осіб” (ККД  18010500) при планових показниках 73100 грн. надійшло доходів 94286 грн., планові показники виконано на 129,0 відсотка. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (73106 грн.) доходи збільшилися на 21180 грн. Перевиконання планових показників пояснюється збільшенням бази оподаткування.

„Орендна плата з юридичних осіб” (ККД  18010600) при планових показниках 1505700 грн. фактично надійшло 1738882 грн., планові показники виконано на 115,5 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (1505885 грн.) доходи збільшилися на 232997 грн. Перевиконання планових показників пояснюється збільшенням бази оподаткування.

„Земельний податок з фізичних осіб” (ККД 18010700) при планових показниках 18200 грн. фактично надійшло 33498 грн., планові показники виконано на 184,0 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року ( 18138 грн.) доходи збільшилися на 15360 грн. Перевиконання планових показників пояснюється збільшенням надходжень у 1 півріччі 2017 року.

„Орендна плата з фізичних осіб” (ККД 18010900) за звітний період при планових показниках 135300 надійшло доходів в сумі 127591 грн., виконано доходів на 94,3 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (135443 грн.) доходи зменшилися на 7852 грн. Планові показники невиконані по причині зменшення надходжень у звітному періоді.

 „Єдиний податок” (ККД 18050000) при затвердженому плані 2329600 грн. доходів надійшло 3588265 грн., виконано доходів на 154,0 відсотків, додатково надійшло 1258665 грн. У порівнянні з минулим роком (2329369 грн.) доходи збільшилися на 1258896 грн.

„Єдиний податок з юридичних осіб” (ККД 18050300) при затвердженому плані 217000 грн. доходів надійшло 209072 грн., виконано доходів на 96,3 відсотків, у порівнянні з минулим роком (216993 грн.) доходи зменшилися на 7921 грн. Невиконані планові показники по селищу Марківка по причині зменшення надходжень у звітному періоді.

„Єдиний податок з фізичних осіб” (ККД 18050400) при затвердженому плані 613500 грн. доходів надійшло 1090996 грн., виконано доходів на 177,8 відсотків, у порівнянні з відповідним періодом минулого року (613627 грн.) доходи збільшилися на 477369 грн. Перевиконання планових показників пояснюється збільшенням мінімальної заробітної плати та ставки податку.

„Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків” (ККД 18050500) при затвердженому плані 1499100 грн. доходів надійшло 2288197 грн., виконано доходів на 152,6 відсотків, у порівнянні з минулим роком (1498697 грн.) доходи збільшилися на 789500 грн. Перевиконання планових показників пояснюється збільшенням бази оподаткування (переходом з 1 січня 2017 року до IV групи таких платників податків як СТОВ „Айдар” та ПАТ Бондарівське).

„Адміністративні штрафи та інші санкції” ККД 21081100 отримано  по селищу Марківка незапланованих доходів в сумі 17 грн.

„Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” ККД 22010300 при планових показниках 5400 грн. фактично надійшло доходів в сумі 6450 грн., доходи виконано на 119,4 відсотків. Перевиконання планових показників пояснюється збільшенням в звітному періоді кількості осіб по сплаті збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. У порівнянні з відповідним періодом минулого року ( 2190 грн.) доходи збільшилися на 4260 грн.

 „Плата за надання інших адміністративних послуг” ККД 22012500 при планових показниках 42800 грн. надійшло доходів в сумі 110220 грн., доходів надійшло в 2,6 рази більше в порівнянні з планом. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (42678 грн.) доходів надійшло більше на 67542 грн. Перевиконання планових показників пояснюється збільшенням в звітному періоді платників за надання інших адміністративних послуг.

„Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” ККД 22012600 при планових показниках 5400 грн. надійшло доходів в сумі 74100 грн., додатково до бюджету надійшло 68700 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (2920 грн.) доходів надійшло більше на 71180 грн. Перевиконання планових показників пояснюється збільшенням в звітному періоді по селищу Марківка та Кабичівській сільській раді платників збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

  Затверджені показники надходжень „Державного мита” ККД 22090000 виконано на 58,3 відсотки, надійшло доходів в сумі 36706 недоотримано 26204 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (63129 грн.) доходів надійшло менше на 26423 грн. Невиконання плану по доходах пояснюється зменшенням звернень по сплаті державного мита за оформлення документів на спадщину і дарування, а також за оформлення закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України.

  „Інші надходження” ККД 24060300 надійшло доходів в сумі 168232 грн. В структурі цих надходжень (Додаток 2) найбільшу питому вагу  89,5 відсотків, або 150491 грн. займають надходження по селищу Марківка невикористаних коштів у минулому році від підрядника по капремонту дитячого садка "Колосочок".

„Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу” ККД 24062200 надійшло по Гераськівській сільській раді незапланованих доходів в сумі 4047 грн. за шкоду, заподіяну внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки.

„Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі ” ККД 31010200 надійшло по селищу Марківка незапланованих доходів в сумі 14248 грн.

За 1 півріччя 2017 року по спеціальному фонду надійшло доходів без урахування трансфертів в сумі 3120295 грн. при планових показниках 3534107 грн., що  на 1401329 грн. більше надходжень  відповідного періоду минулого року ( 1718966 грн. ).

„Екологічний податок” ККД 19010000 при планових показниках 29440 грн. надійшло 26020 грн., планові показники виконано на 88,4 відсотка. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (29504 грн.) доходи зменшилися на 3484 грн. Невиконання планових показників пояснюється зменшенням надходжень від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях.

„Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності” ККД 24062100 надійшло незапланованих доходів в сумі 803 грн. 

„Власні надходження бюджетних установ” ККД 25000000 за звітний період отримано 3093472 грн., що складає 88,9 відсотка до уточненого плану (3481437 грн.) Порівняно із аналогічним періодом минулого року (1662632 грн.) надійшло більше  на 1430840 грн.

„Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством” ККД 25010000 за звітний період отримано доходів в сумі 402942 грн., що складає 50,6 відсотка до уточненого річного плану (796047 грн.) Порівняно із аналогічним періодом минулого року (329770 грн.) доходів надійшло більше  на 73172 грн.

„Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  ” ККД 25020000 за звітний період отримано доходів в сумі 2690530 грн., що складає 100,2 відсотка до уточненого річного плану (2685390 грн.) Порівняно із аналогічним періодом минулого року (1332863 грн.) доходів надійшло більше  на 1357667 грн.

За оперативними даними ОДПІ розмір податкового боргу до місцевого бюджету станом на 01.07.2017 становить 593133 грн. в порівнянні станом на 01.01.2017 року 852120 грн. цей розмір зменшився на 258987 грн.

Органами місцевого самоврядування та державною податковою інспекцією Марківського відділення для виконання доходної частини бюджету Марківського району з початку року станом на 01.07.2017 було проведено 2 засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. На засіданні цієї комісії керівникам підприємств надані протокольні доручення щодо погашення заборгованості із заробітної плати згідно затверджених графіків, а також з упередження утворення нової заборгованості із заробітної плати та соціальних виплат працівникам підприємств протягом 2017 року.

В 2017 році по селищному та всіма сільським бюджетам були надані пільги по платі за землю за земельні ділянки, які перебувають у власності органів місцевого самоврядування, а також організацій які є неприбутковими.

IІ. Видатки та заборгованість

Організація виконання бюджету району здійснювалась відповідно до вимог реформованих Бюджетного та податкового кодексів України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, положень Закону України „Про Державний бюджет України на 2017 рік”, рішення Марківської районної ради „Про районний бюджет на 2017 рік” , рішень сільських рад „Про сільський бюджет на 2017 рік” та селищної ради „ Про селищний бюджет на 2017 рік”,  а також  рішень про внесення змін до вищезазначених бюджетів на 2017 рік”.

Місцеві бюджети Марківського району мають достатній рівень забезпеченості фінансовими ресурсами з метою виконання  місцевими органами влади власних та делегованих повноважень, що визначені Законами України.

Забезпечено виконання ст.8 Закону України “Про державний бюджет України на 2017 рік ” щодо встановлення мінімальної заробітної плати на рівні 3200грн постанови № 974 від 14.12.2016р в частині підвищення посадових окладів педпрацівників загальноосвітніх та дошкільних закладів, збільшення надбавки за престижність педпрацівникам ( до 15 відсотків). Крім того, наявний фінансовий ресурс дав змогу здійснювати диференціацію зарплати працівників, які отримують зарплату на рівні мінімальної у відповідності до постанови КМУ від 28.12.2016 №1037 по всіх галузях бюджетної сфери.

На видатки бюджетних установ районного бюджету, сільських та селищної рад, а також фінансування інших заходів спрямовано 83442227 грн., що вдвічі більше за показник  відповідного періоду минулого року і складає 91 відсоток до затвердженого з урахуванням змін плану (92004393грн).

У порівнянні з минулим роком обсяг виконання видаткової частини бюджету району по касових видатках:

- по державному управлінню збільшився – на  88,1 відсоток, або на 2425983 грн;

- по освіті збільшився  – на  72,3 відсотки, або на  10537937  грн;

- по охороні здоров’я збільшився  на 74,7 відсотки, або 3674284 грн;

- по соціальному захисту  збільшився – на 179,2 відсотки, або на 25632406грн;

- по культурі і мистецтву збільшився – на  76,5 відсотки, або на 1175216 грн;

Фінансування проводилось відповідно до затверджених показників на захищені статті, видатки, пов’язані із забезпеченням функціонування установ,  придбання товарно-матеріальних цінностей, оновлення матеріально-технічної бази та здійснення капітальних ремонтів.

Місцевими органами влади було враховано необхідні асигнування на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок року та стовідсоткове фінансування видатків в першому півріччі 2017 року.

В структурі видатків загального фонду за програмною класифікацією значну питому вагу займають видатки на утримання бюджетних установ соціально-культурної сфери та соціального забезпечення – 90,0 відсотка. Так, частка видатків на заклади та заходи по освіті в сумі видатків загального фонду місцевих бюджетів в першому півріччі 2017 року склала 29,3 відсотка (25113100 грн.); по охороні здоров’я - 10 відсотків 8593300 грн); соцзахисту – 46,1 відсотка (39934100 грн); культури і мистецтва – 3,2 відсотка (2711500 грн); фізкультури і спорту – 0,8 відсотка (688800 грн); засобів масової інформації – 0,03% (29300 грн.).

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 28512600 грн або 91 відсоток до уточненого плану та понад 35 відсотків до загального обсягу видатків. У порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшено обсяг фінансування на 8 748600  грн. або 44,3 відсотка.

Фінансування поточного фонду оплати праці бюджетних установ забезпечено всіма місцевими бюджетами.

Наявні кошти на рахунках бюджетів як сільських та селищної рад , так і районного бюджету дали змогу забезпечувати і захищені і не захищені статті видатків без отримання короткотермінових позик.

В структурі видатків зведеного бюджету за економічною класифікацією за 6 місяців поточного року асигнування на фінансування захищених статей видатків та енергоносіїв складають 94,1 відсотка зведеного бюджету району, в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями та ін. соцвиплати – 67523648 грн., або 93,3 відсотка в загальному обсязі захищених видатків, придбання продуктів харчування і медикаментів – 451616 грн , або 0,6 відсотка, оплата спожитих енергоносіїв бюджетними установами – 4374300 грн , або 6,0 відсотків .    

На фінансування видатків спеціального фонду місцевих бюджетів району направлено 5266067 грн, по галузях:

            Державне управління 75456 грн.;

Освіта 2 млн 176602грн.;
Охорона здоров’я –  6951096грн.;
Соцзахист –215332грн.;
ЖКГ – 402529 грн;
Культура – 313073грн.;
ФК і спорт – 428731грн;
Будівництво( капремонти, реконстр і реставр) – 938247грн.

Цільові фонди – 21000 грн.

ТКВКБМС 0170 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської,селищної,сільської рад”

Органи місцевого самоврядування Марківського району налічують 10 установ, із них : 1 районна рада, 1 селищна рада , 8 сільських рад.

Загальний обсяг видаткової частини бюджетів району на 2017 рік затверджений рішенням районної ради № 12/2  від 22 грудня 2016 року „ Про районний бюджет на 2017 рік”, рішенням Марківської селищної ради № 13-6/2016  « Про селищний бюджет на 2017 рік »  та рішеннями сільських рад в сумі 10772070грн., із них: по загальному фонду – 10755346 грн., спеціальному-16724 грн.

Затверджені показники загального фонду не змогли задовольнити потребу по всіх статтях головного розпорядника коштів районного бюджету, сільських та селищної рад.

Протягом звітного періоду, на підставі клопотань головних розпорядників коштів, рішеннями сесій рад району вносились зміни до затверджених показників. Затверджений  план на перше півріччя  2017 року з урахуванням змін  складає  6060571 грн.. Збільшення здійснено на 501878 грн., в тому числі:

    за рахунок залишків коштів на 01.01.2017 р. - 501878 грн.;

Найбільшу питому вагу у збільшенні видаткової частини бюджету займають заробітна плата, нарахування на неї, придбання канцелярських та господарчих товарів, паливно - мастильних матеріалів,оплата енергоносіїв. 

Виконано умови постанови КМУ від 24 травня 2017 р.№353 «Про внесення змін до постанови КМУ від 9 березня 2006 р. №268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов КМУ» в частині  підвищення  посадових окладів та  забезпечення  стимулюючими  виплатами  працівників апарату управління , а також  оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань які не мали фінансової можливості  врахувати при формуванні бюджету. Загальний обсяг збільшення показників по заробітній платі та нарахуваннях на неї складає 213593 грн.

 На 216631 грн. збільшили свої показники ради району за КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування ” для придбання паперу, канцелярських та господарчих товарів, паливно-мастильних матеріалів і запасних частин до автомобілів,  а також  підписки періодичних видань.

На 24424 грн. збільшили свої показники сільські та селищна ради району за  КЕКВ 2240 « Оплата послуг( крім комунальних)» для оплати поточних витрат на оплату послуг.

На 33532 грн. збільшили свої планові показники сільські та селищна ради за  КЕКВ 2270 „Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” у зв’язку із підвищенням  тарифів на електроенергію.

Загальний обсяг уточнених показників  видатків загального фонду за перше півріччя  2017 року  по органах місцевого самоврядування , який склав 6060571 грн., що більше відповідного періоду  2016 року на 2819035 грн., або на 187 відсотків ( 1 півріччя 2016 року – 3241536 грн.) виконано на 85,5 %, або 5179320 грн. (1 півріччя 2016 року – 2753337 грн.) .

У загальному обсязі виконання видаткової частини бюджету захищені статті видатків складають 4764005 грн., або 92,0%.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями по галузі виконано на 88 %, або 4498350 грн. У порівнянні з відповідним періодом 2016 року дані видатки збільшено на 2148200 грн.

За КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування” показник фактичних видатків перевищує касові на 16211 грн. у зв’язку із списанням залишків матеріалів на початок року та наявністю на початок року кредиторської заборгованості в сумі 2350 грн.

За КЕКВ 2240 „ Оплата послуг( крім комунальних)” фактичні видатки відповідають касовим . Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

За КЕКВ 2270 ” Оплата комунальних послуг та  енергоносіїв” касові видатки, які склали 265655 грн. виконані на 78,1 % до уточнених показників (у порівнянні з першим півріччям 2016 року дані видатки збільшені на 98269 грн.).

Фактичні видатки відповідають касовим .

Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

Видатки за КЕКВ2282 „ Окремі заходи по реалізації  державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” по загальному фонду становлять 2790 грн. - це  оплата за навчання членів тендерного комітету Марківської селищної ради, по спеціальному фонду видатки за даним кодом відсутні.

За КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» наявна кредиторська заборгованість на початок і на кінець звітного періоду в сумі 239 грн. Дані виплати були зареєстровані в управлінні Державної казначейської служби і неоплачені  з причини  не перереєстрації рахунків підприємств-постачальників на території підконтрольній українській владі.

Видаткова частина бюджету по галузі освіти на 1 півріччя 2017 року затверджена по загальному фонду в обсязі 25639699 грн. На підставі клопотань головних розпорядників коштів, згідно рішень районної ради, службових розпоряджень управління фінансів затверджені показники з урахуванням змін на 1 півріччя 2017 року по освіті склали 26594127 грн., що на 954428 грн. більше від затверджених кошторисних призначень.

Зміни кошторисних призначень в 1 півріччі 2017 року по галузі відбулися за рахунок:

- уточнення залишків коштів на початок року на суму 459784 грн., в тому числі на підвищення посадових окладів на два розряди вище по тарифній сітці згідно постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року № 974 „ Про внесення зміни у додаток 2 до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298” та на збільшення надбавки за престижність праці в розмірі до 15 відсотків від посадового окладу педагогічним працівникам закладів освіти (дитячих дошкільних закладів, центру дитячої творчості, методкабінету), на введення додаткової ставки водія шкільного автобусу у зв’язку з отриманням однієї одиниці шкільного автобусу, на погашення кредиторської заборгованості на початок року по оплаті за електроенергію та пені за несвоєчасну сплату електроенергії в 2016 році, на придбання  посуду та іграшок для дитячих закладів, матеріалів для поточного ремонту закладів освіти, на оплату природного газу та послуг за вивіз сміття;

- внесення змін до доходів бюджету, а саме в результаті виділених субвенцій сільськими радами до районного бюджету на суму 378552 грн. - на  введення додаткових 0,5 ставки кухаря і 1 ставки підсобного робітника на період з березня по травень 2017 року з метою забезпечення гарячим харчування учнів Курячівської ЗОШ I-II ступеня, на придбання посуду, господарчих, будівельних матеріалів для поточного ремонту, вікон, дверей, спортивного інвентарю, столів та стільців для учнів загальноосвітніх закладів;

- переміщення асигнувань на суму 116092 грн.,  в тому числі  в результаті наближення асигнувань з інших місяців по природному газу, заробітній платі і нарахуваннях для виплати відпускних працівникам освіти на суму 1005377 грн. та перерозподіл асигнувань на інші місяці згідно службових розпоряджень департаменту фінансів по освітній  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на суму 262882 грн. та по субвенції з державного бюджету по виплаті допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у прийомних сім’ях на суму 626403 грн.

При затвердженому плані з урахуванням внесених змін на 1 півріччя 2017 року по галузі освіти у сумі 26594127 грн. касові видатки склали 25113080 грн., що відповідає 94,4 відсоткам. Питома вага фінансування захищених статей видатків у загальному обсязі по галузі освіти складає 24345029 грн., або 96,9 %, у тому числі заробітна плата з нарахуваннями -19722661 грн. або 78,5 %, енергоносії – 3707646 грн. або 14,8 %.

Касові та фактичні видатки за 1 півріччя 2017 року по розділу не перевищують уточнених кошторисних призначень. Касові видатки в цілому по галузі  перевищили фактичні видатки в результаті придбаних, але не списаних в звітному періоді предметів та матеріалів.

Вартість харчування вихованців загальноосвітніх шкіл, які одержують безкоштовне харчування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 19.06.2002 р. № 856 „Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах ” та учнів 1-4 класів склала відповідно7,08 грн. при середньорічному контингенті 133 учні та 7,0 грн. при середньорічному контингенті 491 учень. Вартість харчування дітей в дитячих дошкільних закладах з урахуванням батьківської плати склала 20,32 грн., без врахування батьківської плати склала 8,32 грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату по галузі освіти склала 4174 грн., що на рівні з початком року, в тому числі по: КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” в сумі 4000 грн. (прострочена) за інформаційно-консультативне обслуговування, КЕКВ 2800 „Інші поточні видатки ” в сумі 174 грн. – по оплаті пені за невчасну сплату електроенергії.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату склала 427412 грн. по продуктам харчування, яка відображена в 2015 році на виконання вимог по акту ревізії державної фінансової інспекції по причині невірного укладення договорів із сторонніми організаціями за послуги по харчуванню учнів, тому є простроченою.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на звітну дату відсутня.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду в частині доходів збільшилася з початку року на 494 грн. і становить 15481 грн. – це заборгованість по батьківській платі за відвідування дітьми дитячих дошкільних закладів.

По галузі „Охорона здоров’я ” на протязі звітного періоду з районного бюджету утримувалися Марківське районне територіальне медичне об’єднання, центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.

Установи галузі на протязі 1 півріччя 2017 року працювали по прийнятих  рішеннями сесій Марківської районної ради обсягах видатків, які в ході виконання бюджету уточнювалися.

Рішеннями сесій районної ради затверджені показники збільшені на 2195781 грн. і становлять 9789231 грн. по загальному фонду, що на 3759944 грн. більше,  використаних у 1 півріччі 2016 року.

В загальній сумі збільшення планового обсягу видатків найбільшу питому вагу займають затвердження залишків на початок року - 1895110 грн., або 86,3 відсотка, внесення змін до доходів бюджету 300671 грн., або 13,7 відсотка.

Касові видатки загального фонду бюджету виконані на 87,8 відсотки і становлять 8593331 грн., що більше звітного періоду 2016 року на 3674284 грн.

Питома вага фінансування захищених статей видатків по охороні здоров’я складає 94,8 відсотка ( в порівняльному періоді 2016  року –  вона відповідала 92,0 відсоткам).

По заробітній платі при затвердженому плані на звітний період 2017 року з урахуванням змін 5376241 грн. касові видатки склали – 5036555 грн. та фактичні - 5907050 грн. По заробітній платі та нарахуваннях утворилася заборгованість ( заробітна плата 870696 грн., нарахування – 209265 грн.), термін оплати якої не настав ( 3 числа слідуючого за звітним місяцем).

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та  інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування” видатки складають 271753 грн. - це видатки на придбання паливно – мастильних матеріалів та канцелярських товарів. Показник фактичних  видатків більше  касових  по причині  списаних матеріалів за минулий рік. На звітну дату заборгованість зменшилась і складає  750 грн.( ПП „Кубленко”) запасні частини, по причині не перереєстрованих фінансових зобов’язань, так як постачальник не пройшов перереєстрацію на контрольованій території.

Видатки по КЕКВ 2220 „Медикаменти та перев’язувальні матеріали ” в звітному періоді використані в сумі 113226 грн. Вартість 1 ліжко-дня загального фонду по медикаментах у стаціонарних відділеннях за планом 26,88 грн., тоді як фактичні видатки склали 2,85 грн., за рахунок позабюджетних коштів вартість ліжко-дня зросла на 10,15 грн. і разом становить 13,0 грн., що більше минулорічного на 18,11 грн.

Фактична вартість лікування стаціонару менша за планову за рахунок наявності медикаментів у залишках на звітну дату та не освоєння додатково виділених асигнувань на придбання медичного інструментарію та медикаментів.

Фактична вартість одного лікарського відвідування по поліклінічному відділенню відповідно до порівнювального періоду минулого року зменшилася на 0,10 грн. і складає 0,99 грн., що одночасно є більше запланованого на 0,11 грн.

Профінансовані видатки на безкоштовний відпуск медикаментів в сумі 15361 грн.

В структурі видатків по безкоштовному лікуванню:

- видатки на лікування інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни – 3077 грн.;

- видатки на лікування пацієнтів з психічними захворюваннями – 1199 грн.;

- видатки на лікування онкологічних хворих  – 7609 грн.;

- видатки на лікування інших захворювань – 2905 грн.

При затвердженому плані з урахуванням змін 14400 грн. на реалізацію Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” по зубопротезуванню касові витрати склали 14130 грн., що більше ніж торік на 5130 грн., по забезпеченню медикаментами - 6140 грн., що більше минулорічних  показників на 1440 грн.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування ” використані в сумі 31637 грн.

Вартість харчування одного ліжко-дня по загальному фонду за планом 2,51 грн., фактична – 1,27 грн. (за рахунок використання залишків продуктів на початок року), що більше минулорічного на 0,42 грн. Фактичні видатки спеціального фонду у звітному періоді відповідають 7,96 грн., при планових на 1 ліжко 1,61 грн. Таким чином, загальна вартість харчування  відповідає 9,23 грн., що більше минулорічного на 4,65 грн.

Фактична  вартість  харчування  більша за  планову за  рахунок  використання залишків продуктів  харчування  на початок  року .

На лікування та харчування ІВВВ у  стаціонарних відділеннях  було використано коштів протягом 114 л/днів  відповідно у розмірі 5127 грн. та 6443 грн. Фактична вартість лікування на 1 л/день ІВВВ у відділеннях установи склала 44,98 грн., харчування 56,52 грн.

На лікування та харчування ЧАЕС у відділеннях установи було  використано коштів протягом 60 л/днів відповідно у розмірі 2168 грн. та 1188 грн. Фактична вартість  лікування 1 л/дня ЧАЕС у відділеннях склала 36,13 грн., харчування 19,79 грн.

Фактичні видатки на безкоштовний відпуск медикаментів склали 29491 грн. ,що менше плану на 17442 грн. по причині призупинення у звітному періоді відпуску медикаментів аптечною мережею.

Кредиторська заборгованість по харчуванню на звітну дату відсутня.

По КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних ) затверджені асигнування збільшені проти затверджених з урахуванням змін на 107891 грн. за рахунок залишків на початок року . Кредиторська заборгованість на звітну дату в порівнянні з початком року зменшилася і складає 3414 грн. ( ремонт і обслуговування медичної техніки ) по причині не перереєстрації фінансових зобов’язань, так як постачальник не пройшов реєстрацію на контрольованій території.

По КЕКВ 2270 „Оплата комунальних послуг та енергоносіїв ” використані в сумі 1746232 грн. Фактичні видатки за звітний період перевищують касові на 2858 грн., в зв’язку з наявністю кредиторської заборгованості на звітну дату по оплаті електроенергії, так як ТОВ „ЛЕО” не пройшло реєстрацію на контрольованій Україні території.

Ліжковий фонд станом на 1.07.2017 року становить 90 ліжок . Робота ліжка протягом звітного періоду склала 185,8 тис. л/днів при плані 170 тис. л/дні, тобто на 15,8 тис. л/днів більше.

Лікарські відвідування по амбулаторно-поліклінічному відділенні при плані на звітний період 2017 року 61,4 тис. грн. склали 66,1 тис. грн., що менше мину річних на 5,3 тис. грн.

На звітний період 2017 року штатна чисельність працівників становить 237, 25 штатних одиниць( 175,25 посад – РТМО , 62,0 шт. од. ЦПМСД ).

Кількість фактично  зайнятих посад станом  на 01.07.2017 року становить 218,5 шт. од., тобто вакантними є  18,75 шт. од ., а саме лікарів – 8,0 шт. од., медичних  сестер – 5,25 шт. од., молодший медичний персонал - 0,5 шт. од., інші  - 5,0  шт. од., що більше в порівнянні з показниками на кінець звітного періоду на 1,75 посад.

Затверджені показники видаткової частини бюджету по спеціальному  фонду склали 295042 грн. Видатки спеціального фонду  здійснювалися  згідно  уточнених  показників, які на звітний період склали 9470281  грн. , касові  видатки за звітний період  відповідно 695096 грн. або на 7,3 відсотка, в тому числі заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці – 56572 грн., предмети і матеріали – 99394 грн., медикаменти – 459627 грн., продукти харчування – 17240 грн., оплата  послуг 8756 грн. та інші видатки - 53507 грн.

Для придбання медичного обладнання та предметів довгострокового користування здійснене уточнення показників із залишків медичної субвенції обласного бюджету  в  сумі 9131566 грн., за  рахунок поставки трансфузійних сред від Северодонецької, Старобільської та Новопсковської ОСП на суму 312328 грн.,  надання підприємствами, підприємцями та населенням  господарчих  товарів в сумі 21802 грн., продуктів харчування в сумі  1285 грн.,  паливно - мастильних  матеріалів  на  суму 3300 грн.

Станом на 01.07.16 р. кредиторська заборгованість по галузі „Охорона здоров’я” загального фонду склала 1098120 грн., з них: на  оплату праці і  нарахування на заробітну плату (термін якої не настав) - 1079961 грн., предмети, матеріали обладнання та інвентар – 7470 грн.,  оплата послуг (крім комунальних)– 950 грн., оплата електроенергії – 7832 грн. та інших  1907 грн.

Обсяг видатків по Марківському територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) складає 1093145 грн. або 93 відсотка уточненого обсягу видатків на вказаний період, в т.ч. на оплату праці і нарахування на заробітну плату направлено 1051367 грн. або 95 відсотка, комунальні послуги та енергоносії – 18871 грн. або 95 відсотка.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» фактичні видатки перевищують касові на 1908,41 грн. в результаті списання бензину придбаного в 2016 році.

По КЕКВ 2800 сума кредиторської заборгованості на 01.07.2017 року становить 16 грн. 

Затверджений план на звітний період з урахуванням змін по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» складає 9310 грн. Фактичні видатки менші від касових на суму 1220 грн. - це залишки паливно – мастильних матеріалів для проведення рейдів.

Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

Центр соціальної служби для дітей, сім’ї та молоді профінансовано у сумі 177371 грн. або 70 відсотків до уточнених  планових показників звітного періоду. В загальному обсязі видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 166061 грн. або 70 відсотків,  оплату комунальних послуг  та енергоносіїв  – 6758 грн. або 62 відсотка до уточнених  планових показників звітного періоду. 

Станом на 01.07.17р. кредиторська заборгованість відсутня.

Штатна чисельність  складає на початок року 6,5 штатні одиниці, на кінець звітного періоду 7,25 одиниць. Фактично зайняті посади на 01.07.2017 рік 6,25 штатних одиниць. Збільшення штатних одиниць пояснюється введенням 0,75 ставки  фахівця із соціальної роботи, який утримується за рахунок іншої субвенції Ліснополянської сільської ради, згідно рішення сесії №14/1 від 16.02.2017 року.

Центром заходи по районних цільових програмах «Основні напрями соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю Марківського району на 2017-2019 роки» профінансовано в сумі 5001 грн., або на 100 відсотків уточненого обсягу видатків  на вказаний період.

Станом на 01.07.2017 р.  касові видатки по відношенню  до затвердженого плану на звітний період за КЕКВ 2210 «Придбання  предметів, матеріалів, обладнання та інвентар»  виконано на 100 відсотків, за КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” виконано на 100 відсотків.

Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при затвердженому плані з урахуванням внесених змін на 01.07.2017 року 9128 грн. касові та фактичні видатки склали 5118  грн.

КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” при затвердженому плані з урахуванням внесених змін на 01.07.2017 року 1258 грн. касові та фактичні видатки відсутні.

Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» при затвердженому плані на звітний період з урахуванням змін 396800 грн., фактичні та касові видатки склали 198800 грн. на які придбано 71 путівку для пільгових категорій дітей. 

Середній розмір компенсації фізичним особам працездатного віку по догляду за хворими, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги у звітному періоді склав 103,91 грн.

Середній розмір компенсації фізичним особам працездатного віку по догляду за громадянами похилого віку у звітному періоді склав 152,80 грн.

Середній розмір компенсації фізичним особам працездатного віку по догляду за інвалідами І групи у звітному періоді склав 216,71 грн.

Середній розмір допомоги на дітей-інвалідів до 18 років.

         в січні місяці середній розмір допомоги становить 909,47 грн. ( 62 одержувачі отримують допомогу в розмірі 1247 грн. та 37 одержувачів отримує допомогу за неповний місяць 343,89 грн.);

          в лютому місяці середній розмір допомоги становить 992,30 грн. ( 49 одержувачів отримують допомогу в розмірі 1247 грн. та 19 одержувачів отримує допомогу за неповний місяць 335,42 грн.);

          в березні місяці середній розмір допомоги становить 1005,27 грн. ( 47 одержувачів отримують допомогу в розмірі 1247 грн. та 18 одержувачів отримує допомогу за неповний місяць 374,1 грн.).

          в квітні місяці середній розмір допомоги становить 972,67 грн. ( 48 одержувачів отримують допомогу в розмірі 1247 грн. та 22 одержувачів отримує допомогу за неповний місяць 374,15 грн.).

          в травні місяці середній розмір допомоги становить 1040,99 грн. ( 47 одержувачів отримують допомогу в розмірі 1312 грн. та 20 одержувачів отримує допомогу за неповний місяць 404,12 грн.).

          в червні місяці середній розмір допомоги становить 1039,47 грн. ( 46 одержувачів отримують допомогу в розмірі 1312 грн. та 20 одержувачів отримує допомогу за неповний місяць 412,64 грн.).

Видаткова   частина  бюджету  по галузі культури на 1 півріччя 2017 року  затверджена по загальному фонду в обсязі 2646954 грн. На підставі клопотань головних розпорядників коштів, згідно  рішень  районної, селищної та сільських рад, службових розпоряджень управління фінансів затверджені показники з урахуванням змін на  1 півріччя 2017 року по культурі склали 3104339 грн., що на 457385 грн. більше  від затверджених  кошторисних призначень.

Збільшення  видаткової  частини  бюджету протягом звітного періоду  відбулося за рахунок :

- уточнення залишків коштів на початок року  на суму 229947 грн., в тому числі на заробітну плату та нарахування з метою забезпечення диференціації заробітної плати працівників культури згідно постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року   № 1037 „Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, на  введення додаткових ставок до штатного розпису школи естетичного виховання  (1 ставки заступника директора з навчально-виховної роботи та 0,5 завідуючого господарством), на  придбання інвентарних книг та матеріалів для ремонту приміщення музею, монітору та  принтеру в бухгалтерію відділу культури, на проведення поточного ремонту будівлі школи естетичного виховання;

- внесення змін до доходів бюджету, а саме  в результаті виділених субвенцій сільськими та селищною радами до районного бюджету на суму 196257 грн., в тому числі для  введення додаткових 0,25 ставки бібліотекаря сільської філії та 2,75 ставки працівників клубів (1,75 ставки завідуючих, 0,25 ставки художнього керівника та 0,75 ставки прибиральників), на проектно-кошторисну документацію по ремонту електромережі селищних клубів, на підписку періодичних видань по бібліотеці, на придбання господарчих товарів, костюмів, контейнера для сміття, монітору та ноутбуку для закладів культури;

- переміщення асигнувань з інших місяців на суму 31181 грн.  для оплати рахунків по природному газу, електроенергії, пені та  на  виплату відпускних та розрахункових.

При затвердженому плані з урахуванням внесених змін на 1 півріччя 2017 року  по галузі  у сумі 3104339грн.  касові видатки склали 2711481 грн., що відповідає  87,3 відсоткам. Питома вага фінансування захищених статей  видатків у загальному обсязі по культурі складає 2609999 грн., або 96,3 %, у тому числі заробітна плата з нарахуваннями – 2364634 грн., або 87,2 %, енергоносії – 245365 грн., або 9,1 %.

 Касові видатки по розділу за 1 півріччя 2017 року відповідають фактичним та не перевищують уточнених показників.

Кредиторська заборгованість по загальному  та спеціальному фондах на звітну дату по галузі культури  відсутня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Видатки, передбачені  на програми і заходи з фізичної культури і спорту на 2017 рік по загальному фонду становлять 785500грн , уточнений план склав 1329239грн , по спеціальному фонду 438820грн , в тому числі:

- по ТКВКБМС 5031 „Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл” уточнений план склав 507271грн., в т.ч. на заробітну плату 370630грн, на нарахування на заробітну плату 81539грн, на придбання предметів , матеріалів ( для змагань учнів ДЮСШ) 15663грн, для оплати послуг (обслуговування котелень та проведення  спортивних змагань) 5300грн, на оплату водопостачання 707грн, на оплату електроенергії 5589грн, на оплату природного газу 27843грн. Касові видатки  за 1 півріччя 2017 року склали 275435грн, що становить 92,8% до уточненого плану на звітний період. Фактичні  видатки склали 275435грн. Кредиторської заборгованості немає.

- по ТКВКБМС 5041 „Утримання комунальних спортивних споруд” видатки для МРКУ ФСК „Нива” розраховано в сумі 247875 грн. На початку року було заплановано фінансову підтримку установи по КЕКВ 2610, протягом звітного періоду установа перереєструвалася в бюджетну і видатки ведуться за повною економічною класифікацією. Уточнений план склав 730622грн. , в т.ч. на заробітну плату  307250грн., на нарахування 73708грн., на придбання матеріалів 148044грн ,на оплату послуг з проведення змагань 156600грн., на оплату електроенергії 6186тис.грн., на оплату  природного газу 37874грн., на оплату пені 960грн. Касові видатки склали 377895грн., що становить 82,78% до запланованого. В установі збільшилась штатна чисельність на 3,5 одиниці, введено 1 одиницю - посаду тренера , 1,5 одиниці охоронців, так як до цього часу в установі працювали два охоронця по 0,75 ставки та 1 одиницю робітника. По спеціальному фонду уточнений план становить 438820грн, з них для завершення ремонту покрівлі уточнено залишки обласної субвенції в сумі 160877грн, та для придбання борцівського килима і тренажерів 277943грн. Касові видатки за звітний період становлять 277943грн, оплачено ремонт покрівлі адміністративної будівлі комплексу та придбано тренажери і борцівський килим. На звітну дату кредиторська заборгованість відсутня.

         - по ТКВКБМС 5061 на  проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону заплановано видатки на 2017 рік в сумі 22517 грн . Касові видатки  склали 10928грн, що становить 58,4% до уточненого плану. Кошти були використані  на проведення спортивних змагань.

          - по ТКВКБМС 5062 Марківською селищною радою заплановано кошти на фінансування  районної футбольної та волейбольної команди в сумі 68829грн для придбання спортивної форми та оплати видатків по проведенню змагань у районі , касові видатки становлять 24496грн.

Рішенням сесії Марківської селищної ради № 13-6/2016 від 23.12.2016 на 2017 рік затверджено видатки по спеціальному фонду в сумі 10500 грн.  для поточного ремонту житлового фонду, в сумі 2163грн по КЕКВ 3210 для оплати за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху будинку ОСББ «Верба». Касові видатки склали 2163грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

ТКВКБМС 6054 ”Підтримка діяльності підприємств і організацій побутового обслуговування, що належать до комунальної власності ”

Рішенням сесії Марківської селищної ради від 05 травня 2017 року № 17-4/2017  уточнений план по загальному фонду склав 208129грн для оплати робіт по благоустрою території ринку, касові видатки на звітну дату становлять 1881 грн, кредиторської заборгованості немає.

Місцевими бюджетами Марківського району на виконання робіт по благоустрою сіл та селища району у 2017 році затверджено видатки  по загальному фонду в сумі 2459654 грн. Уточнений план на звітну дату становить 3146725грн., з них  Марківською селищною радою по КЕКВ 2610 виділено 160000грн КП «Марківський комунальник» для проведення ямкового ремонту вулиць селища . Касові видатки  за півріччя склали 900402грн. Кошти витрачено на  оплату праці робітникам , зайнятим на роботах з утримання територій населених пунктів в належному стані, оплата послуг по впорядкуванню вулиць та тротуарів, придбання насіння  квітів та саджанців дерев, оплату електроенергії для вуличного освітлення.           По спеціальному фонду уточнений план видатків на рік складає 789755грн. , з них  по Марківській селищній раді заплановано 479940грн по КЕКВ 3110 для придбання дитячих та спортивних майданчиків, по Кабичівській сільській раді уточнений план по КЕКВ 3110 склав 81400грн, з низ 32400грн –прийняття на баланс сільської ради пам`ятників, 49000грн – прийняття на баланс дитячого ігрового майданчика, по Ліснополянській сільській раді уточнено видатки на суму 90000 для придбання дитячого майданчика. Витрачено 397141грн.

            На 2017 рік по спеціальному фонду рішенням  сесії Марківської селищної ради затверджено видатки в сумі 761044 грн для капітального ремонту доріг та тротуарів та реконструкції вуличного освітлення смт.Марківка. Уточнено видатки по Марківській селищній раді на суму 10300грн для оплати виготовлення проектної документації на ремонт нежитлового приміщення, по Бондарівській сільській раді уточнений план становить 201275грн для ремонту сільського клубу, по Кабичівській сільській раді на суму 781252грн, з яких по КЕКВ 3110 взято на баланс згідно рішення суду нежитлову будівлю колишньої Веселівської школи вартістю 90000грн., по КЕКВ 3142 до залишку обласної субвенції по Реконструкції фельдшерського пункту під фельдшерський пункт з житловим приміщенням для фельдшера в сумі 436420грн додано кошти місцевого бюджету для завершення ремонту в сумі 254832грн., по Краснопільській сільській раді уточнено видатки на суму 382203грн , з них 101904грн для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху фельдшерського пункту, 280299грн для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт нежитлової будівлі , по Ліснополянській сільській раді уточнений план становить 102250грн для капітального ремонту  фельдшерського пункту.  Касові видатки становлять 938247грн. Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

Рішенням сесії Ліснополянської сільської ради на 2017 рік по спеціальному фонду затверджено видатки в сумі 35000грн на розробку документації по зонуванню територій населених пунктів. На звітну дату касові видатки відсутні, заборгованості немає.

 Рішенням сесії Ліснополянської та Сичанської сільських рад  по загальному фонду затверджено видатки в сумі 590000грн для поточного ремонту доріг населених пунктів. Уточнений план становить 476277грн. Касових видатків немає, кредиторська заборгованість відсутня .

Рішенням сесій Марківської селищної ради, Бондарівської , Кабичівської, Краснопільської, Кризької , Ліснополянської  та Сичанської сільських рад по загальному фонду на 2017 рік затверджено видатки в сумі 661762грн для виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки населених пунктів. Уточнений план склав 786075грн, касові видатки за 1 півріччя становлять 106304грн .Кредиторської заборгованості немає.

По загальному фонду Марківською селищною радою уточнено видатки на суму 13750грн для поповнення статутного фонду  КП «Марківський комунальник» для придбання контейнерів для сміття. Касових видатків на звітну дату немає, кредиторська заборгованість відсутня.

По спеціальному фонду по районному бюджету уточнено видатки на суму 76000грн для поповнення уставного фонду КП «Марківська районна друкарня» для придбання  печатної машини. По Марківській селищній раді уточнено видатки в сумі 201904грн для поповнення уставного фонду КП «Марківський комунальник» для придбання навантажувача універсального до трактора, щепорізу для подрібнення гілок, батуту.

По функції 8600 на 2017 рік затверджено видатки в сумі 260414грн., збільшено видатки по   Марківській селищній раді  на суму 75259грн. для утримання установи „Трудовий архів територіальних громад Марківського району”, створеної рішенням сесії Марківської селищної ради № 37-5/2013 від 25.10.2013р , по Гераськівській сільській раді в сумі 750грн для святкування річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні .Уточнений план на звітну дату склав 336423грн, касові видатки 69479грн.

КФК

 

КЕКВ

Розшифровка

видатків

план

на рік з урахуванням внесених змін

план

на звітну дату з урахуванням внесених змін

Касові видатки

Фактичні видатки

8600

 

Загальний фонд

350459

234306

135830

135830

 

 

Проведення загально районних святкових заходів     ( рішення сесії  Марківської районної ради 12/2 від 22.12.2016)

124552

54010

26509

26509

 

2210

Придбання подарунків , призів та квітів

110951

40409

12908

12908

 

2240

Оплата послуг з організації проведення заходів

13601

13601

13601

13601

 

 

Програма приписки та призову громадян на строкову службу до лав збройних сил України на 2015-2017 роки (Рішення сесії  Марківської районної ради 12/44 від 22.12.2016)

20752

10376

9300

9300

 

2240

Перевезення призовної молоді на медкомісію

20752

10376

9300

9300

 

 

Забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів

12520

7360

4267

4267

 

2240

Оплата послуг

12520

7360

4267

4267

 

 

Цільова програма функціонування Комунальної установи „Трудовий архів територіальних громад Марківського району на 2017рік (затверджена рішенням сесії селищної ради №15-13/2017 від 17.02.2017р)

153612

123537

68733

68733

 

2111

Заробітна плата

87840

66079

39648

39648

 

2120

Нарахування на заробітну плату

19325

14537

8723

8723

 

2210

Придбання матеріалів

18083

15283

7945

7945

 

2240

Оплата послуг

5069

4343

1020

1020

 

2250

Видатки на відрядження

1000

1000

331

331

 

2273

Оплата електроенергії

22295

22295

11066

11066

 

 

Програма проведення соціально-культурного заходу Марківської селищної ради у 2017 році «Масляна»

21599

21599

21598

21598

 

2210

Придбання матеріалів

10514

10514

10514

10514

 

2240

Оплата послуг

11085

11085

11084

11084

 

 

Рішення Марківської селищної ради від 15.06.2017 №18-17/2017

12000

12000

 

 

 

2240

Оплата послуг

12000

12000

 

 

 

 

Рішення сесії Гераськівської сільської ради від  27.01.2016 №3/2

750

750

750

750

 

2210

Придбання вінків

750

750

750

750

 

 

Рішення сесії Бондарівської сільської ради від  19.05.2017 №18/1

4674

4674

4673

4673

 

2240

Виготовлення технічного паспорта на нежитлову будівлю

4674

4674

4673

4673

8600

 

Спеціальний фонд

98219

98219

 

 

 

 

Рішення Марківської селищної ради від 15.06.2017 №18-7/2017

98219

98219

 

 

 

3110

Придбання системи візуального моніторингу

98219

98219

 

 

8600

 

ВСЬОГО

448678

332525

135830

135830

Рішеннями сесій сільських рад Марківського району затверджено видатки по спеціальному фонду на суму 425233 грн, в тому числі капітальні видатки по Марківській селищній раді  на виготовлення документів на паспортизацію ставу склали 372563грн, поточні видатки в сумі 52670грн заплановані  сільськими радами на озеленення території та впорядкування територій сміттєзвалищ. Касові видатки за півріччя становлять 21000грн, кредиторської заборгованості немає.

Начальник управління                                                             І.І.Кравцова