Протоколи засідань

1. П Р О Т О К О Л № 2 засідання Громадської ради при райдержадміністрації
2. Протокол № 3 засідання ініціативної групи
3. Протокол № 2 засідання ініціативної групи
4. Протокол № 1 засідання ініціативної групи
Архів: