Оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади

Розпорядженням голови Марківської районної державної адміністрації від 27.09.2017 № 281-к оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації.

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -  головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Марківської райдержадміністрації Луганської області

Загальні умови

            Посадові обов’язки

 

Головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Марківської райдержадміністрації (далі - Відділ) забезпечує реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства та інфраструктури  на території району;

 

1. Забезпечує організацію обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства;

2. Аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги житлово-комунального господарства та у разі потреби готує пропозиції щодо їх змін в установленому законодавством порядку;

3. Бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, в організації виконання державних програм,   поданні пропозицій при розробленні  і реалізації  районних  програм  розвитку   житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою, програми соціально-економічного   розвитку    району   щодо    поліпшення комунального  обслуговування  населення  та  благоустрою населених пунктів, готує пропозиції до проекту бюджету району;

4. Координує роботу, пов’язану з наданням населенню району житлово-комунального послуг підприємствами – надавачами цих послуг незалежно від форми власності;

5. Розробляє систему заходів для забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства району в умовах надзвичайної ситуації і ліквідації її наслідків;

6. Здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об’єктів комунального господарства незалежно від форми власності;

7. Вживає заходів до споживання наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

 

 Умови оплати праці

Посадовий оклад 3200,0 грн.; надбавка за вислугу років; надбавка за ранг державного службовця; премія (у разі встановлення), розмір яких визначається згідно з штатним розписом та нормативними актами Кабінету Міністрів України

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

На період навчання працівника за денною формою навчання в НАДУ при Президентові України

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (декларація подається шляхом заповнення на веб-сайті НАЗК).

Документи приймаються протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС та райдержадміністрації.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

17 жовтня 2017 року, початок о 10.00 год. в приміщенні Марківської районної державної адміністрації (Луганська область, смт. Марківка, вул. Центральна, 18).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Брославська Наталія Григоріївна,

0502968806, (06464) 9-14-40;

mar.org@i.ua

                                                       Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

Без вимог до досвіду роботи

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність

Вимога

Компоненти вимоги

1

Освіта

Житлово-комунального, інфраструктурного та будівельного спрямування

 

2.

Якісне виконання поставлених завдань

- вміння планувати роботу;

-  встановлювати пріоритети, ставити та досягати поставлених цілей (завдань)

-  системно аналізувати інформацію та здійснювати стратегічне планування;

-   контролювати ефективність діяльності;

-    розробляти комплексні програми розвитку, аналізувати та прогнозувати ефективність виконання їх заходів;

3.

Командна робота та взаємодія

Вміння працювати в команді, взаємодія з працівниками інших структурних підрозділів, з державними органами та ін. підприємствами

4.

Технічні вміння

Вміння користуватися комп’ютерним обладнанням та програмними комплексами, необхідними для виконання посадових обов’язків.

5.

Особистісні компетенції

цілеспрямованість, відповідальність та орієнтація на результат; аналітичні здібності, дипломатичність та гнучкість, вміння працювати в стресових ситуаціях.; якісне виконання поставлених завдань, прагнення до самовдосконалення та підвищення фахового рівня.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

  1. Конституція України;
  2. Закон України «Про державну службу»;
  3. Закон України «Про запобігання корупції»

   4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно посадової інструкції та положення про відділ

 Закон України «Про регулювання містобудівельної діяльності», Закон України «Про основи містобудування», Закон України «Про архітектурну діяльність», Закон України «Про житлово-комунальні послуги»,та інші, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіонбуду, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, наказами начальників Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження, Департаменту житлово-комунального господарства, Управлінню містобудування та архітектури, а також  Положенням про відділ.

         

Розпорядженням голови Марківської районної державної адміністрації від 27.09.2017 № 281-к оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту апарату райдержадміністрації.

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -  головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту апарату Марківської райдержадміністрації Луганської області

Загальні умови

            Посадові обов’язки

 

1. Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту апарату райдержадміністрації (далі головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту) забезпечує надання голові райдержадміністрації об’єктивних і належних висновків та рекомендацій щодо:

- функціонування та удосконалення системи внутрішнього контролю у структурних підрозділах райдержадміністрації;

- удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного використання комунального майна, земельних та інших ресурсів.

2. Проводить оцінку:

- ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних річних планах;

- ефективності планування і виконання цільових програм та результатів їх виконання;

- якості надання адміністративних послуг;

-стану управління комунальним майном та ресурсами;

- правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової та бюджетної звітності.

3. Проводить аналіз проектів наказів, договорів та інших документів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів.

4. Здійснює планування аудиту, підготовку програм його проведення, очолює аудити. визначає ризикові операції та проводить внутрішні контролі внутрішні аудити, документує їх результати, бере участь у підготовці звітів, висновків  та рекомендацій.

5. Досліджує питання фінансово-господарської діяльності підконтрольних суб’єктів, у тому числі щодо:

- цільового та законного використання бюджетних коштів;

- стану збереження та ефективності використання комунального майна;

- правильності ведення бухгалтерського обліку, складання фінансових планів та звітності;

- законності здійснення витрат.

6. Подає голові райдержадміністрації аудиторські звіти, висновки і рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень.

7. Готує матеріали голові райдержадміністрації для участі у засіданнях та нарадах, що належать до його компетенції.

8. Опрацьовує пропозиції, заяви, скарги, звернення громадян, підприємств, установ і організацій, що належать до його компетенції.

9. Інформує голову райдержадміністрації про ознаки шахрайства, корупційних діянь або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем та інших порушень фінансово-бюджетної  дисципліни, які призвели до втрат чи збитків, з наданням рекомендацій щодо вжиття необхідних заходів.

10. Виконує інші функції відповідно до його компетенції.

 

 Умови оплати праці

Посадовий оклад 3200,0 грн.; надбавка за вислугу років; надбавка за ранг державного службовця; премія (у разі встановлення), розмір яких визначається згідно з штатним розписом та нормативними актами Кабінету Міністрів України

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстрокове призначення на вакантну посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (декларація подається шляхом заповнення на веб-сайті НАЗК).

Документи приймаються протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС та райдержадміністрації.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

17 жовтня 2017 року, початок о 10.00 год. в приміщенні Марківської районної державної адміністрації (Луганська область, смт. Марківка, вул. Центральна, 18).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Брославська Наталія Григоріївна,

0502968806, (06464) 9-14-40;

mar.org@i.ua

                                                       Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища, не нижче ступеня бакалавра або молодшого бакалавра

2

Досвід роботи

Без вимог

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність

Вимога

Компоненти вимоги

1

 

 

2.

Освіта

 

Досвід роботи

Економічного або юридичного  спрямування

 

Досвід роботи сфері бухгалтерського обліку, фінансів, оподаткування, мати базові знання з основ контролю (ревізій, аудиту) не менше           1 року.

 

3.

Якісне виконання поставлених завдань

- вміння планувати аудиторське завдання: розробка та документальне оформлення програми аудиту, в т. ч. з обґрунтуванням мети аудиту, його обсягу, строків та напрямків розподілу ресурсів, ужиття заходів для підвищення рівня професійної підготовки працівників управління;

 

- здатність своєчасно виявляти джерела можливих конфліктних ситуацій, не допускати соціальних, трудових та інших конфліктів;

 

- володіти знаннями у сфері бухгалтерського обліку, фінансів, оподаткування, мати базові знання з основ контролю (ревізій, аудиту), аналізу господарської діяльності, інформаційних технологій

4.

Командна робота та взаємодія

Вміння працювати в команді, взаємодія з працівниками інших структурних підрозділів, з державними органами та ін. підприємствами

5.

Технічні вміння

Вміння користуватися комп’ютерним обладнанням та програмними комплексами, необхідними для виконання посадових обов’язків.

6.

Особистісні компетенції

цілеспрямованість, відповідальність та орієнтація на результат; аналітичні здібності, дипломатичність та гнучкість, вміння працювати в стресових ситуаціях.; якісне виконання поставлених завдань, прагнення до самовдосконалення та підвищення фахового рівня.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

  1. Конституція України;
  2. Закон України «Про державну службу»;
  3. Закон України «Про запобігання корупції»

   4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно посадової інструкції та положення про відділ

 - Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;

- Бюджетний кодекс України;

- Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001;

- Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 та інші нормативно-правові акти з відповідних питань;

- Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217;

         

 

Згідно наказу від 03 жовтня 2017 року № 43 в управлінні соціального захисту населення Марківської райдержадміністрації Луганської області оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби  категорії  «Б»- завідувача сектору контролю-головного державного соціального інспектора

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби  категорії «Б» -завідувача сектору контролю-головного державного соціального інспектора управління соціального захисту населення Марківської райдержадміністрації Луганської області

Загальні умови

Посадові обов’язки

Завідувач сектору контролю-головний державний соціальний інспектор управління соціального захисту населення Марківської райдержадміністрації перевіряє достовірність та повноту інформації про доходи і майновий стан осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням адресної допомоги;

Проводить вибіркові перевірки особових справ одержувачів адресної допомоги за рішенням начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації або його заступника;

Складає акти за підсумками перевірки з висновками щодо правильності призначення адресної допомоги;

Здійснює моніторинг призначення та виплати адресної допомоги і проводить аналіз причин порушення законодавства з питань надання адресної допомоги;

Бере участь у формуванні бази даних про осіб, які одержують соціальну допомогу;

Готує у разі потреби позови до судових органів щодо стягнення надміру виплаченої та наданої з порушенням законодавства адресної допомоги;

Готує пропозиції щодо припинення надання державної соціальної допомоги, позбавлення права на продовження строку її надання, зменшення розміру допомоги у випадках, передбачених законодавством;

Надає фізичним та юридичним особам консультації та рекомендації з питань призначення адресної допомоги;

Проводить роз’яснювальну роботу в Марківському районі, у тому числі у засобах масової інформації, з питань надання державної соціальної допомоги;

Співпрацює з місцевими органами державної служби зайнятості, державними органами нагляду з охороною праці, профспілковими та громадськими організаціями у вирішенні питань соціального захисту населення;

Проводить обгрунтованість видачі та достовірності документів, поданих для призначення  грошової допомоги особами, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції та здійснює запити  і безоплатно отримує відомості від підприємств, установ та організацій усіх форм власності, необхідні для призначення грошової допомоги та контролю за правильністю її надання.

Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань

Умови оплати праці

Посадовий оклад 3850 грн.; надбавка за вислугу років; надбавка за ранг державного службовця; премія (у разі встановлення), розмір яких визначається згідно зі штатним розписом та нормативними актами Кабінету Міністрів України

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі , та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та  оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

 

Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах райдержадміністрації та  Нацдержслужби

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

20 жовтня 2017 року, початок о 10.00 год.

за адресою 92400 Луганська область, Марківський район, смт Марківка, провул. Південний,2 каб. 105

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Безсонна Світлана Петрівна,

тел. (06464) 9-20-83, 9-15-95, 0950501817

email: uszn.mark@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, не нижче магістра

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Освіта

Вища освіта у галузі знань: «Бухгалтерський облік», «Облік і аудит», «Фінанси», або іншими спеціальностями фінансового або  економічного спрямування.

2.

Впровадження змін

1) рішучість та наполегливість;

2)гнучкість та адаптивність;.

3.

Прийняття ефективних рішень

Здатність приймати вчасні та виважені рішення.

4.

Лідерство

1) вміння надихати людей;

2) розвиток людей;

3) делегування та управління результатами;

4) створення ефективної організаційної культури державної служби

5.

Комунікація та взаємодія

1) здатність ефективно взаємодіяти-дослухатися, сприймати та викладати думку;

2) вміння публічно виступати, презентувати на аудиторію;

3) здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації.

6.

Досягнення результатів

1) чітке бачення результату;

2) сфокусовані зусилля для досягнення результату;

3)запобігання та ефективне подолання перешкод.

7.

Стресостійкість

1) розуміння своїх емоцій;

2) самоконтроль;

3) конструктивне ставлення до зворотнього зв’язку, зокрема критики;

4) встановлення причинно-наслідкового зв’язку.

8.

Числове мислення

Здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

9

Технічні вміння

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. Знання операційної системи Microsoft Windows XW, програм Microsoft  Office (Word, Excel, Outlook), Libre Office, Open Offise. оrg.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України "Про державну службу";

3) Закон України "Про запобігання корупції"

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи держслужбовця відповідно до посадової інструкції та положення про відділ

1) Закон України « Державна допомога сім’ям з дітьми»

2) Закон України «Про звернення громадян»

Начальник УСЗН                                                                            С.О.Брюховецький