Оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади

Наказом керівника апарату Марківської районної державної адміністрації від 12.09.2018 № 164-к оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації.

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату Марківської райдержадміністрації Луганської області

Загальні умови

            Посадові обов’язки

 

Головний спеціаліст:

 

1) Забезпечує виконання покладених на нього завдань щодо реалізації державної політики у сфері запобігання та виявлення корупції в діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату.

2) Бере участь у проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів райдержадміністрації з метою виявлення корупційних вчинків.

3) Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням.

4) Вживає заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання  конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових осіб структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, вносить голові пропозиції щодо усунення таких ризиків.

5) Повідомляє у письмовій формі голову райдержадміністрації, Сектор та спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату.

6) Надає структурним підрозділам та окремим працівникам райдержадміністрації роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

7) Розробляє план із запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації та інших заходів щодо попередження і припинення корупційних проявів.

8) Надає допомогу в заповненні декларації особам, уповноважених на виконання функцій держави, посадовим особам райдержадміністрації.

9) Організовує ведення обліку працівників структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

10) Взаємодіє  з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

11) Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату до вчинення корупційних правопорушень.

12) У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, інформує в установленому порядку про такі факти голову, керівника апарату (відповідного структурного підрозділу), а також правоохоронні органи відповідно до їх компетентності.

13) Бере участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, служб та комісій, які утворюються головою для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації.

14) Забезпечує ведення діловодства з питань своєї діяльності.

15) Виконує інші обов’язки, що випливають із покладених на сектор завдань.

 

 Умови оплати праці

Посадовий оклад 4100,0 грн.; надбавка за вислугу років; надбавка за ранг державного службовця; премія (у разі встановлення), розмір яких визначається згідно з штатним розписом та нормативними актами Кабінету Міністрів України

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на вакантну посаду.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (декларація подається шляхом заповнення на веб-сайті НАЗК).

Документи приймаються протягом 17 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС та райдержадміністрації.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

09 жовтня 2018 року, початок о 10.00 год. в приміщенні Марківської районної державної адміністрації (92400, Луганська область, смт. Марківка, вул. Центральна, 18).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Брославська Наталія Григоріївна,  0502968806;

Болотська Інна Миколаївна, 0666456492,

 (06464) 9-14-40;

sup.marlug@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, не нижче ступеня бакалавра або молодшого бакалавра, за юридичним спрямуванням

2.

Досвід роботи

Без вимог до досвіду роботи

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

- вміння  організовувати та планувати роботу;

- вміння вирішувати комплексні завдання;

-  встановлювати пріоритети, ставити та досягати поставлених цілей (завдань).

 

2.

Командна робота та взаємодія

- вміння працювати в команді, взаємодія з працівниками інших структурних підрозділів, з державними органами та ін. підприємствами.

3.

Уміння працювати з комп’ютером

- вміння користуватися комп’ютерним обладнанням та програмними комплексами, необхідними для виконання посадових обов’язків. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

4.

Особистісні якості

- цілеспрямованість та ініціативність;

- відповідальність та орієнтація на результат;

- системність і самостійність в роботі;

- наполегливість, якісне виконання поставлених       

   завдань;

- вміння працювати в стресових ситуаціях;

- якісне виконання поставлених завдань.

 

                                                   Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України;
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про запобігання корупції».
Закон України «про місцеві державні адміністрації»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно посадової інструкції та положення про відділ

    1) постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»;

    2) постанова Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2009  № 1422 «Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади»;.

    3)  інші нормативно-правові акти з питань запобігання та виявлення корупції. 

 

 

 

 

Завідувач сектору

управління персоналом апарату

райдержадміністрації                                                                 Н.Г. Брославська        

Наказом керівника апарату Марківської районної державної адміністрації від 12.09.2018 № 164-к оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - провідного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації.

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - провідного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Марківської райдержадміністрації Луганської області

Загальні умови

            Посадові обов’язки

 

Провідний спеціаліст:

 

1) Володіє програмними засобами, передбаченими для користувачів інформаційно-аналітичної підсистеми «Державний реєстр виборців» щодо ведення Державного реєстру виборців (надалі Реєстру) відповідно до Закону України «Про Державний реєстр виборців» та уніфікованими програмними засобами прикладного ПЗ Windows та Microsoft Office, Open Office, зокрема засобами компонент Word, Exel, Access для ведення електронної документації та обробки електронних списків періодичних подань.

2) Під керівництвом начальника відділу веде персоніфікований облік виборців на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України «Про Державний реєстр виборців» та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Закону, у тому числі:

   - перевіряє документи, які підтверджують набуття особою права голосу;

   - перевіряє документи, які підтверджують зміни персональних даних виборця;

   - виконує письмові розпорядження керівника відділу щодо:

            - внесення запису про виборця;

            - внесення змін до персональних даних 

              Реєстру;

            - знищення запису Реєстру;

            - віднесення виборця до постійної 

               виборчої дільниці відповідно до його 

               виборчої адреси;

             - внесення службових персональних 

               даних;

   - контролює (візуально та за допомогою програмних засобів) повноту та коректність персональних даних Реєстру;

   - виявляє некоректні відомості персональних даних Реєстру;

   - виявляє кратні включення до бази даних Реєстру;

   - опрацьовує відомості періодичного поновлення бази даних Реєстру, які надаються органу ведення Реєстру закладами, органами, установами, організаціями, визначеними як суб’єкти періодичного подання відповідно до Закону України «Про Державний реєстр виборців», на відповідність та коректність зазначення персональних даних;

   - здійснює поновлення бази даних Реєстру за періодичними поданнями на розпорядження керівника;

   - готує кожному виборцю, який включений до Реєстру і виборча адреса котрого відноситься до території, на яку поширюються повноваження  цього органу ведення Реєстру, іменні повідомлення за формою, встановленою розпорядником Реєстру;

   - вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу ведення Державного реєстру виборців в райдержадміністрації.

 

 Умови оплати праці

Посадовий оклад 3500,0 грн.; надбавка за вислугу років; надбавка за ранг державного службовця; премія (у разі встановлення), розмір яких визначається згідно з штатним розписом та нормативними актами Кабінету Міністрів України

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на вакантну посаду.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (декларація подається шляхом заповнення на веб-сайті НАЗК).

Документи приймаються протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС та райдержадміністрації.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

05 жовтня 2018 року, початок о 10.00 год. в приміщенні Марківської районної державної адміністрації (92400, Луганська область, смт. Марківка, вул. Центральна, 18).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Брославська Наталія Григоріївна,  0502968806;

Болотська Інна Миколаївна, 0666456492,

 (06464) 9-14-40;

sup.marlug@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, не нижче ступеня бакалавра або молодшого бакалавра

2.

Досвід роботи

Без вимог до досвіду роботи

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Необхідний досвід роботи

практичний досвід автоматизованої обробки інформації

2.

Командна робота та взаємодія

- вміння працювати в команді. Взаємодія з суб’єктами подання відомостей та працівниками структурних підрозділів райдержадміністрації.

3.

Необхідні ділові якості

- виваженість, вміння  розподіляти роботу, діалогове спілкування (письмове і усне), навички контролю, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, вміння визначати пріоритети, стратегічне мислення, навички розв’язання проблем.

4.

Уміння працювати з комп’ютером

- вільне володіння ПК ( знання XL, Word) та робота в операційній системі Windows10 Pro.

5.

Особистісні якості

- цілеспрямованість, комунікабельність;

- відповідальність та орієнтація на результат;

- дипломатичність, гнучкість, тактовність;

- порядність, дисциплінованість,

- вміння працювати в стресових ситуаціях;

- якісне виконання поставлених завдань;

- прагнення до самовдосконалення та підвищення   

  фахового рівня;

- готовність допомогти, повага до інших.

 

                                                   Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України;
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про запобігання корупції»;
Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно посадової інструкції та положення про відділ

  

     1) Закон України «Про Державний реєстр виборців»;

     2) Закон України «Про вибори народних депутатів України»;

     3) Закон України «Про вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів»;

      4) Закон України «Про вибори Президента України», «Про референдум»;

      5) Постанови Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток сфери компетенції відділу.

 

 

 

 

Завідувач сектору

управління персоналом апарату

райдержадміністрації                                                           Н.Г. Брославська

Наказом т.в.о. начальника управління агропромислового розвитку Марківської райдержадміністрації від 11.09.2018 № 26-к оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - спеціаліста – економіста  відділу  фінансово – господарського забезпечення   управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - спеціаліста – економіста  відділу  фінансово – господарського забезпечення   управління агропромислового розвитку Марківської райдержадміністрації Луганської області

Загальні умови

            Посадові обов’язки

1. Здійснює  контроль за складанням, реєстрацією юридичних бюджетних зобов’язань в органах державного казначейства   договорів з постачальниками  товарів, робіт та послуг відповідно до вимог бюджетного законодавства.

2. Здійснює поточний контроль за повнотою і достовірністю проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти. Веде постійний облік  виконання  юридичних  зобов’язань з метою прийняття оперативних рішень щодо внесення змін до договорів з постачальниками товарів, робіт та послуг;

3. Веде облік розрахунків з орендарями, нараховує плату за послуги енергопостачання, водопостачання та  водовідведення, теплопостачання та інші послуги;

4. Веде облік по використанню коштів управління агропромислового розвитку;

5. Виконує роботу  з ведення бухгалтерського  обліку господарських матеріалів і канцелярських приладів, палива, горючого і мастильних матеріалів, запасних частин до транспортних засобів, машин і обладнання та їх списання;

6. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій; інвентаризації товаро - матеріальних активів;

7. Виконує роботи з формування, ведення та зберігання даних бухгалтерського обліку, вносить зміни у довідкову та нормативну  інформацію, що використовується  при обробленні даних, стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до згідно з номенклатурою справ та «Інструкцією з діловодства» та передає до архіву, відповідає за діловодство та роботу архівного підрозділу;

8. Виконує обов’язки служби управління  персоналом:

 -  здійснює документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення;

 -  розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

 - проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

 -  приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

 -  розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;

 -  надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;

 - веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

 - аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

 -  обчислює стаж роботи та державної служби;

 - організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

 - ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

 - забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу управління;

 - формує графік відпусток персоналу управління;

 -  здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників управління;

 - опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

 -  забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

-  здійснює підготовку  документів, необхідних для розгляду призначення пенсійного забезпечення, видачу службових посвідчень, довідок;

 -  забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

9. Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних  в державному органі, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників в управлінні агропромислового розвитку, підприємствах АПК, займається мобілізаційною роботою та питаннями що стосуються цивільного захисту;

10. Забезпечує виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в управлінні     агропромислового розвитку райдержадміністрації;

11. Забезпечує виконання Закону України «Про запобігання корупції» в управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації.

 

 Умови оплати праці

Посадовий оклад 2643,0 грн.; надбавка за вислугу років; надбавка за ранг державного службовця; премія (у разі встановлення), розмір яких визначається згідно з штатним розписом та нормативними актами Кабінету Міністрів України.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на вакантну посаду.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1)  копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5)  оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (декларація подається шляхом заповнення на веб-сайті НАЗК).

Документи приймаються протягом 22 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС та райдержадміністрації.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

 10 жовтня 2018 року, початок о 10.00 год. в приміщенні Марківської районної державної адміністрації (92400, Луганська область, смт. Марківка, вул. Центральна, 18).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

 

Болотська Інна Миколаївна,

0666456492, (06464) 9-14-40;

mar.org@i.ua

                                                       Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра   економічного або бухгалтерського  спрямування

2.

Досвід роботи

Без вимог до досвіду роботи

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

- вміння  організовувати та планувати роботу;

- вміння вирішувати комплексні завдання;

-  встановлювати пріоритети, ставити та досягати поставлених цілей (завдань).

 

2.

Командна робота та взаємодія

- вміння працювати в команді, взаємодія з працівниками інших структурних підрозділів, з державними органами та ін. підприємствами.

3.

Уміння працювати з комп’ютером

- вміння користуватися комп’ютерним обладнанням та програмними комплексами, необхідними для виконання посадових обов’язків. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

4.

Особистісні компетенції

- цілеспрямованість та ініціативність;

- відповідальність та орієнтація на результат;

- системність і самостійність в роботі;

- наполегливість, якісне виконання поставлених       

   завдань;

- вміння працювати в стресових ситуаціях;

- якісне виконання поставлених завдань.

 

                                                   Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Конституція України;
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про запобігання корупції»;
Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно посадової інструкції та положення про відділ

  - Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

 - Постанова КМУ від 18 січня 2017 року № 15 «Про питання оплати праці працівників державних органів»;

 - Наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291 «Про план рахунків бухгалтерського обліку».

 

 

 

 Т. в. о. начальника управління

 агропромислового розвитку                                                     І. В. Григоренко

 

Наказом т.в.о. начальника управління агропромислового розвитку Марківської райдержадміністрації від 11.09.2018 № 26-к оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - провідного спеціаліста  відділу   організації виробництва сільськогосподарської продукції та інженерно – технічного забезпечення  управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -  провідного спеціаліста  відділу   організації виробництва сільськогосподарської продукції та інженерно – технічного забезпечення  управління агропромислового розвитку  Марківської райдержадміністрації Луганської області

Загальні умови

            Посадові обов’язки

1). Здійснює економічний аналіз розвитку тваринницької галузі району;

2). Розробляє напрямки розвитку тваринницької галузі, приймає участь у перспективному і поточному плануванню виробництва та використання кормів;

3). Координує селекційно – племінну роботу в господарствах району, сприяє розвитку племінних господарств з метою нарощування продуктивного поголів’я, яке б забезпечило збільшення виробництва продукції по всіх галузях тваринництва;

4). Забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

5). Здійснює контроль за наданням кредитів і дотацій у галузі тваринництва;

6). Здійснювати виконання державних та регіональних програм розвитку тваринництва;

7). Забезпечує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки сільськогосподарських тварин;

8). Надає допомогу суб’єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;

9). Готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються його компетенції.

 Умови оплати праці

Посадовий оклад 3500,0 грн.; надбавка за вислугу років; надбавка за ранг державного службовця; премія (у разі встановлення), розмір яких визначається згідно з штатним розписом та нормативними актами Кабінету Міністрів України

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на вакантну посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (декларація подається шляхом заповнення на веб-сайті НАЗК).

Документи приймаються протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС та райдержадміністрації.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

03 жовтня 2018 року, початок о 10.00 год. в приміщенні Марківської районної державної адміністрації (92400, Луганська область, смт. Марківка, вул. Центральна, 18).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Болотська Інна Миколаївна,

0666456492, (06464) 9-14-40;

mar.org@i.ua

 

 

                                                       Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра,  за спеціальностями «Зоотехнія», «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» інша сільськогосподарська (аграрна) освіта.

2.

Досвід роботи

Без вимог до досвіду роботи

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

- вміння вирішувати комплексні завдання;

-  встановлювати пріоритети, ставити та досягати поставлених цілей (завдань).

2.

Командна робота та взаємодія

- вміння працювати в команді, взаємодія з працівниками інших структурних підрозділів, з державними органами та ін. підприємствами.

3.

Уміння працювати з комп’ютером

- вміння користуватися комп’ютерним обладнанням та програмними комплексами, необхідними для виконання посадових обов’язків. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

4.

Особистісні компетенції

- цілеспрямованість;

- відповідальність та орієнтація на результат;

- аналітичні здібності;

- дипломатичність та гнучкість;

- вміння працювати в стресових ситуаціях;

- якісне виконання поставлених завдань.

 

                                                   Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України;
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про запобігання корупції»;
Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно посадової інструкції та положення про відділ

  

1) Закон України «Про  державну підтримку сільського господарства України»;

2) Закон України «Про племінну справу в тваринництві».

3) Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин».

4) Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України».

5) Правила утримання сільськогосподарських тварин.

6) Технологія вирощування і заготівлі кормів для сільськогосподарських тварин.

 

 

 Т. в. о. начальника управління

 агропромислового розвитку                                                     І. В. Григоренко

Наказом керівника апарату Марківської районної державної адміністрації від 06.09.2018 № 161-к оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - державного реєстратора Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -  державного реєстратора Центру надання адміністративних послуг Марківської райдержадміністрації Луганської області

Загальні умови

            Посадові обов’язки

 

Державний реєстратор:

 

1) Приймає документи, перевіряє їх на наявність підстав для зупинення розгляду документів та відмові у державній реєстрації;

2) Проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

3) Веде Єдиний державний реєстр та надає відомості з нього;

4) Веде реєстраційні справи;

5) Здійснює інші повноваження, передбачені Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;

6) Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр;

7) Надає суб’єктам звернень вичерпну інформацію та консультацію щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

8) Не повинен надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб.

 Умови оплати праці

Посадовий оклад 4100,0 грн.; надбавка за вислугу років; надбавка за ранг державного службовця; премія (у разі встановлення), розмір яких визначається згідно з штатним розписом та нормативними актами Кабінету Міністрів України.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на вакантну посаду.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (декларація подається шляхом заповнення на веб-сайті НАЗК).

Документи приймаються протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС та райдержадміністрації.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

28 вересня 2018 року, початок о 10.00 год. в приміщенні Марківської районної державної адміністрації (92400, Луганська область, смт. Марківка, вул. Центральна, 18).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Брославська Наталія Григоріївна,

0502968806; Болотська Інна Миколаївна,

0666456492, (06464) 9-14-40;

sup.marlug@gmail.com

                                                       Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, не нижче ступеня бакалавр або молодший бакалавр.

2.

Досвід роботи

Без вимог до досвіду роботи

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

 

Компоненти вимоги

 

1.

Необхідний досвід роботи

досвід роботи на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше одного року або стаж роботи в інших сферах управління не менше трьох років (наказ Міністерства юстиції України від 29 грудня 2015 року № 2790/5 «Про врегулювання відносин, пов’язаних зі статусом державного реєстратора»).

2.

Якісне виконання поставлених завдань

- вміння  організовувати та планувати роботу;

- вміння вирішувати комплексні завдання;

-  встановлювати пріоритети, ставити та досягати поставлених цілей (завдань).

 

3.

Командна робота та взаємодія

- вміння працювати в команді, з відвідувачами, взаємодія з працівниками інших структурних підрозділів, з державними органами та ін. підприємствами.

4.

Уміння працювати з комп'ютером

- вміння користуватися комп’ютерним обладнанням та програмними комплексами, необхідними для виконання посадових обов’язків. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

5.

Особистісні якості

- цілеспрямованість та ініціативність;

- аналітичні здібності;

- відповідальність, системність і самостійність в   

   роботі;

- наполегливість, якісне виконання поставлених       

   завдань;

- вміння працювати в стресових ситуаціях;

- прагнення до самовдосконалення та підвищення   

  фахового рівня.

                                                   Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

  1. Конституція України;
  2. Закон України «Про державну службу»;
  3. Закон України «Про запобігання корупції»;
  4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно посадової інструкції та положення про відділ

   - Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

 

Завідувач сектору управління

персоналом апарату райдержадміністрації                                                             Н.Г. Брославська