Оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади

                                                                                                                                                              

Згідно наказу від 12 грудня 2017 року № 58 в управлінні соціального захисту населення Марківської райдержадміністрації Луганської області оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби  категорії  «В»- соціальний інспектор сектору контролю

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби  категорії «В» -соціального інспектора сектору контролю управління соціального захисту населення Марківської райдержадміністрації Луганської області

Загальні умови

Посадові обов’язки

Соціальний інспектор сектору контролю управління соціального захисту населення Марківської райдержадміністрації перевіряє достовірність та повноту інформації про доходи і майновий стан осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням адресної допомоги;

Проводить вибіркові перевірки особових справ одержувачів адресної допомоги за рішенням начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації або його заступника;

Складає акти за підсумками перевірки з висновками щодо правильності призначення адресної допомоги;

Здійснює моніторинг призначення та виплати адресної допомоги і проводить аналіз причин порушення законодавства з питань надання адресної допомоги;

Бере участь у формуванні бази даних про осіб, які одержують соціальну допомогу;

Готує у разі потреби позови до судових органів щодо стягнення надміру виплаченої та наданої з порушенням законодавства адресної допомоги;

Готує пропозиції щодо припинення надання державної соціальної допомоги, позбавлення права на продовження строку її надання, зменшення розміру допомоги у випадках, передбачених законодавством;

Надає фізичним та юридичним особам консультації та рекомендації з питань призначення адресної допомоги;

Проводить роз’яснювальну роботу в Марківському районі, у тому числі у засобах масової інформації, з питань надання державної соціальної допомоги;

Співпрацює з місцевими органами державної служби зайнятості, державними органами нагляду з охороною праці, профспілковими та громадськими організаціями у вирішенні питань соціального захисту населення;

Проводить обгрунтованість видачі та достовірності документів, поданих для призначення  грошової допомоги особами, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції та здійснює запити  і безоплатно отримує відомості від підприємств, установ та організацій усіх форм власності, необхідні для призначення грошової допомоги та контролю за правильністю її надання.

Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань

Умови оплати праці

Посадовий оклад 2649 грн.; надбавка за вислугу років; надбавка за ранг державного службовця; премія (у разі встановлення), розмір яких визначається згідно зі штатним розписом та нормативними актами Кабінету Міністрів України

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі , та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та  оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 

Строк подання документів: 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах райдержадміністрації та  НАДС

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

05 січня 2018 року, початок о 10.00 год.

за адресою 92400 Луганська область, Марківський район, смт Марківка, провул. Південний,2 каб. 105

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Дяконова Олена Леонідівна,

тел. (06464) 9-20-83, 9-15-95, 0958945010

email: uszn.mark@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

Без досвіду роботи

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність

Вимога

Вимоги до компетентності

1.

Освіта

Вища освіта у галузі знань:  спеціальностями фінансового або  економічного спрямування, документознавець та інформаційна діяльність.

2.

Комунікація та взаємодія

1) здатність ефективно взаємодіяти-дослухатися, сприймати та викладати думку;

2) вміння публічно виступати, презентувати на аудиторію;

3) здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації.

3.

Досягнення результатів

1) чітке бачення результату;

2) сфокусовані зусилля для досягнення результату;

3)запобігання та ефективне подолання перешкод.

4.

Числове мислення

Здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

5

Технічні вміння

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. Знання операційної системи Microsoft Windows XW, програм Microsoft  Office (Word, Excel, Outlook), Libre Office, Open Offise. оrg.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України "Про державну службу";

3) Закон України "Про запобігання корупції"

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи держслужбовця відповідно до посадової інструкції та положення про відділ

1) Закон України « Державна допомога сім’ям з дітьми»

2) Закон України «Про звернення громадян»

 

        Згідно наказу від 14 грудня 2017 року № 59 в управлінні соціального захисту населення Марківської райдержадміністрації Луганської області оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби  категорії  «В»- головний спеціаліст-юрисконсульт.

                                                                             УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби  категорії «В» -

головного спеціаліста-юрисконсульта управління соціального захисту населення Марківської райдержадміністрації Луганської області

Загальні умови

Посадові обов’язки

    Забезпечує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

   Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

   Організовує та забезпечує правильне виконання актів законодавства, інших нормативних актів та документів, подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань соціальної діяльності управління.

   Здійснює облік та систематизацію законодавства в управлінні.

   Представляє в установленому законодавством порядку інтереси управління в судах, інших органах під час розгляду правових питань та спорів, дає правову оцінку претензіям, що пред’явлені управлінню чи управлінням у зв’язку з порушенням його майнових прав і законних інтересів.

   Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених порушень.

   Бере участь у підготовці, укладенню та контролі за виконанням господарських договорів з іншими підприємствами, установами та організаціями, дає правову оцінку їх проектам.

   Бере участь у підготовці проектів розпорядчих актів, інших нормативних документів управління.

   Відповідає за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці в управлінні.

   Перевіряє додержання чинного законодавства в відділах управління.

   Перевіряє відповідність законодавству проектів наказів, що надають на підпис керівнику та візує їх.

   Приймає участь у підготовці та ухваленні колективного договору управління та проводить роботу з претензійної роботи.

   Виконує інші доручення начальника управління та заступника начальника управління  в рамках посадової інструкції.

   Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад 3200 грн.; надбавка за вислугу років; надбавка за ранг державного службовця; премія (у разі встановлення), розмір яких визначається згідно зі штатним розписом та нормативними актами Кабінету Міністрів України

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі , та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та  оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 

Строк подання документів: 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах райдержадміністрації та  НАДС

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

09 січня 2018 року, початок о 10.00 год.

за адресою 92400 Луганська область, Марківський район, смт Марківка, провул. Південний,2 каб. 105

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Дяконова Олена Леонідівна,

тел. (06464) 9-20-83, 9-15-95, 0958945010

email: uszn.mark@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

Без досвіду роботи

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Освіта

«Правознавство»

2.

Комунікація та взаємодія

1) здатність ефективно взаємодіяти-дослухатися, сприймати та викладати думку;

2) вміння публічно виступати, презентувати на аудиторію;

3) здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації.

3.

Досягнення результатів

1) чітке бачення результату;

2) сфокусовані зусилля для досягнення результату;

3)запобігання та ефективне подолання перешкод.

4.

Числове мислення

Здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

5

Технічні вміння

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. Знання операційної системи Microsoft Windows XW, програм Microsoft  Office (Word, Excel, Outlook), Libre Office, Open Offise. оrg.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України "Про державну службу";

3) Закон України "Про запобігання корупції"

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи держслужбовця відповідно до посадової інструкції та положення про відділ

 Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

 Закон України «Про звернення громадян»;

 Закон України «Про захист персональних даних».