Оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом керівника апарату

Марківської райдержадміністрації

«22» лютого 2018 року № 15-к  

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» -  завідувача сектору юридичної роботи апарату Марківської райдержадміністрації Луганської області

Загальні умови

            Посадові обов’язки

 

Завідувач сектору:

 

1) Здійснює керівництво роботою сектору юридичної роботи апарату районної державної адміністрації, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор обов’язків;

2) Забезпечує реалізацію державної політики з питань юридичної  роботи, запобігання і виявлення корупції, державної служби в апараті райдержадміністрації, разом із структурними підрозділами райдержадміністрації узагальнює практику роботи та вносить керівнику державної служби райдержадміністрації  пропозиції щодо її удосконалення;

2) Засвідчує  відповідність проектів   розпоряджень  голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації Конституції України, законам України та нормативним актам центральних органів виконавчої влади шляхом їх візування;

3) Проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

4) Забезпечує  виконання доручень голови та керівника апарату райдержадміністрації з правових питань;

5) Інформує керівництво районної державної адміністрації про необхідність вжиття заходів щодо скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства, або тих, що втратили чинність, і готує відповідні подання;

6) Визначає, які розпорядження голови районної державної адміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

7) Бере участь у розробленні умов та укладанні господарських договорів і контролює їх виконання, в підготовці та укладанні колективних договорів;

8) Забезпечує методичне керівництво правовою роботою в райдержадміністрації, подання правової допомоги структурним підрозділам у претензійній роботі, підготування і передавання необхідних матеріалів до судових та арбітражних органів;

9) За дорученням голови райдержадміністрації представляє інтереси районної державної адміністрації в судах, правоохоронних органах та інших органах при розгляді правових питань;

10) Бере участь у проведенні правового навчання з працівниками апарату райдержадміністрації;

11) Забезпечує особистий прийом та розгляд звернень громадян з питань компетенції сектору;

12) Забезпечує підготовку інформації з питань компетенції сектору для розміщення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації  та оприлюднення у місцевих засобах масової інформації.

 Умови оплати праці

Посадовий оклад 5300,0 грн.; надбавка за вислугу років; надбавка за ранг державного службовця; премія (у разі встановлення), розмір яких визначається згідно з штатним розписом та нормативними актами Кабінету Міністрів України

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстрокове призначення на вакантну посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (декларація подається шляхом заповнення на веб-сайті НАЗК).

Документи приймаються протягом 23 календарні дні з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС та райдержадміністрації.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

22 березня 2018 року, початок о 10.00 год. в приміщенні Марківської районної державної адміністрації (Луганська область, смт. Марківка, вул. Центральна, 18).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Брославська Наталія Григоріївна,

0502968806, (06464) 9-14-40;

mar.org@i.ua

                                                       Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища, не нижче ступеня магістра за юридичним спрямуванням.

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

- вміння  організовувати та планувати роботу

- вміння вирішувати комплексні завдання;

-  встановлювати пріоритети, ставити та досягати поставлених цілей (завдань);

2.

Командна робота та взаємодія

- вміння працювати в команді, взаємодія з працівниками інших структурних підрозділів, з державними органами та ін. підприємствами

3.

Технічні вміння

- вміння користуватися комп’ютерним обладнанням та програмними комплексами, необхідними для виконання посадових обов’язків. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

4.

Особистісні компетенції

- цілеспрямованість та ініціативність,

- відповідальність та орієнтація на результат;

- системність і самостійність в роботі;

- наполегливість, якісне виконання поставлених       

   завдань;

- вміння працювати в стресових ситуаціях;

- прагнення до самовдосконалення та підвищення   

  фахового рівня.

                                                   Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

 1. Конституція України;
 2. Закон України «Про державну службу»;
 3. Закон України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно посадової інструкції та положення про відділ

    1) Цивільний кодекс України;

    2) Кодекс України про адміністративні  

        правопорушення;

    3) Земельний Кодекс України;

    4) Кодекс адміністративного судочинства  

        України;

    5) Цивільний процесуальний кодекс України;
    6) Кодекс законів про працю України;

    7) Закон України «Про місцеві державні     

        адміністрації»;

    8) Закон України «Про передачу об'єктів права     

        державної та комунальної власності»;

Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність місцевих державних адміністрацій.

         

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом керівника апарату

Марківської райдержадміністрації

«22» лютого 2018 року № 15-к  

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -  спеціаліста сектору юридичної роботи апарату Марківської райдержадміністрації Луганської області

Загальні умови

            Посадові обов’язки

 

Спеціаліст сектору:

 

1) Проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

 2) Визначає, які розпорядження голови районної державної адміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

3) Інформує керівництво районної державної адміністрації про необхідність вжиття заходів щодо скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства, або тих, що втратили чинність, і готує відповідні подання;

4) Бере участь у роботі з укладання господарських договорів, здійсненні організаційно-практичних заходів щодо зміцнення фінансової та трудової дисципліни, збереження майна, соціального захисту працівників, а також притягнення працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;

5) Доповідає  голові  районної  державної адміністрації  про порушення законності в діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації або їх службових осіб;         

6) За дорученням голови райдержадміністрації представляє інтереси районної державної адміністрації в судах, правоохоронних органах та інших органах при розгляді правових питань

7) Розробляє та приймає участь у розробленні  проектів розпоряджень та інших документів з питань діяльності апарату райдержадміністрації; 8) Здійснює роботу щодо профілактики та протидії корупції в райдержадміністрації та в інших органах виконавчої влади.

 Умови оплати праці

Посадовий оклад 2643,0 грн.; надбавка за вислугу років; надбавка за ранг державного службовця; премія (у разі встановлення), розмір яких визначається згідно з штатним розписом та нормативними актами Кабінету Міністрів України

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на вакантну посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (декларація подається шляхом заповнення на веб-сайті НАЗК).

Документи приймаються протягом 23 календарні дні з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС та райдержадміністрації.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

22 березня 2018 року, початок о 10.00 год. в приміщенні Марківської районної державної адміністрації (Луганська область, смт. Марківка, вул. Центральна, 18).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Брославська Наталія Григоріївна,

0502968806, (06464) 9-14-40;

mar.org@i.ua

 

 

                                                       Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища, не нижче ступеня бакалавра або молодшого бакалавра за юридичним спрямуванням

2

Досвід роботи

Без вимог до досвіду роботи

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Командна робота та взаємодія

- вміння працювати в команді, взаємодія з працівниками інших структурних підрозділів, з державними органами та ін. підприємствами

2.

Технічні вміння

- вміння користуватися комп’ютерним обладнанням та програмними комплексами, необхідними для виконання посадових обов’язків. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

3.

Особистісні компетенції

- цілеспрямованість, відповідальність та ініціативність;

- відповідальність та орієнтація на результат;

- системність і самостійність в роботі;

- наполегливість, якісне виконання поставлених       

   завдань;

- прагнення до самовдосконалення та підвищення   

  фахового рівня.

                                                   Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

 1. Конституція України;
 2. Закон України «Про державну службу»;
 3. Закон України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно посадової інструкції та положення про відділ

    1) Цивільний кодекс України;

    2) Кодекс України про адміністративні  

        правопорушення;

    3) Земельний Кодекс України;

    4) Кодекс адміністративного судочинства  

        України;

    5) Цивільний процесуальний кодекс України;
    6) Кодекс законів про працю України;

    7) Закон України «Про місцеві державні     

        адміністрації»;

    8) Закон України «Про передачу об'єктів права     

        державної та комунальної власності»;

Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність місцевих державних адміністрацій.

         

 

Наказом керівника апарату Марківської районної державної адміністрації від 08.02.2018 № 11-к оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника загального відділу апарату райдержадміністрації.

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» -  начальника загального відділу апарату Марківської райдержадміністрації Луганської області

Загальні умови

            Посадові обов’язки

Начальник відділу:

1) здійснює керівництво діяльністю відділу та організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

 2) визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками та контролює їх роботу;

3) забезпечує організацію та вживає заходів щодо вдосконалення діловодства в апараті;

4) реалізує державну політику електронного документообігу;

5) надає методичну та консультативну допомогу з питань діловодства структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування;

6) організовує в межах компетенції розробку проектів розпоряджень голови;

7) бере участь спільно із структурними підрозділами райдержадміністрації та апарату в організаційно-технічній підготовці засідань колегії райдержадміністрації, нарад, а також інших заходів, що проводить голова;

8) здійснює складання протоколів засідань колегії райдержадміністрації та нарад, які проводить голова, керівник апарату та забезпечує їх зберігання;

9) здійснює щоденний прийом, попередній розгляд, реєстрацію вхідних документів та направлення вхідної кореспонденції головному спеціалісту відділу після розгляду керівництвом райдержадміністрації;

10) перевіряє якість підготовки та оформлення розпорядчих документів голови райдерж-адміністрації;

11) здійснює підготовку проектів розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;

12) здійснює підготовку до випуску і випуск розпоряджень голови районної державної адміністрації, інших документів райдержадміністрації, їх реєстрацію, забезпечує їх облік та зберігання.

13) здійснює контроль за реєстрацією та розглядом пропозицій, заяв та скарг громадян, що надходять до районної державної адміністрації; розглядає звернення громадян, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій різних форм власності, органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування та готує проекти відповідей згідно із чинним законодавством у межах повноважень;

14) організовує роботу щодо проведення засідань постійної діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при райдержадміністрації та постійно діючої комісії з питань надання матеріальної допомоги;

15) складає зведену номенклатуру справ апарату райдержадміністрації. забезпечує виконання єдиного порядку відбору, обліку, збереження, опрацювання та використання документів, які утворюються в діяльності апарату районної державної адміністрації, та їх передачі на державне зберігання; організовує збереження документаційного фонду щодо діяльності райдержадміністрації та користування ним;

16) за дорученням голови райдержадміністрації, керівника апарату перевіряє у відділах і управліннях райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування стан організації діловодства та виконавської дисципліни.

17) забезпечує в установленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за реєстрацію, облік запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є апарат райдержадміністрації та структурні підрозділи райдержадміністрації, які не є юридичними особами;

18) забезпечує контроль за виконанням відділами, управліннями та структурними підрозділами контрольних документів.

 Умови оплати праці

Посадовий оклад 6500,0 грн.; надбавка за вислугу років; надбавка за ранг державного службовця; премія (у разі встановлення), розмір яких визначається згідно з штатним розписом та нормативними актами Кабінету Міністрів України

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період відпустки для догляду за дитиною до 3-х років постійного працівника

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (декларація подається шляхом заповнення на веб-сайті НАЗК).

Документи приймаються протягом 28 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС та райдержадміністрації.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

14 березня 2018 року, початок о 10.00 год. в приміщенні Марківської районної державної адміністрації (Луганська область, смт. Марківка, вул. Центральна, 18).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Брославська Наталія Григоріївна,

0502968806, (06464) 9-14-40;

mar.org@i.ua

                                                       Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища, не нижче ступеня магістра

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Освіта

Освіта  за спеціальностями «Документознавство», «Діловодство та інформаційна діяльність», «Архівознавство», «Публічне управління та адміністрування» та спеціальності за філологічним спрямуванням.

2.

Якісне виконання поставлених завдань

- вміння  організовувати та планувати роботу

- вміння вирішувати комплексні завдання;

-  встановлювати пріоритети, ставити та досягати поставлених цілей (завдань);

3.

Командна робота та взаємодія

- вміння працювати в команді, взаємодія з працівниками інших структурних підрозділів, з державними органами та ін. підприємствами

4.

Технічні вміння

- вміння користуватися комп’ютерним обладнанням та програмними комплексами, необхідними для виконання посадових обов’язків. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

5.

Особистісні компетенції

- цілеспрямованість та ініціативність,

- відповідальність та орієнтація на результат;

- системність і самостійність в роботі;

- наполегливість, якісне виконання поставлених       

   завдань;

- вміння працювати в стресових ситуаціях;

- прагнення до самовдосконалення та підвищення   

  фахового рівня.

                                                   Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

 1. Конституція України;
 2. Закон України «Про державну службу»;
 3. Закон України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно посадової інструкції та положення про відділ

    1) Закон України «Про звернення громадян»,

    2) Закон України «Про державну таємницю»,

    3) Закон України «Про Національний архівний    

        фонд та архівні установи»,

    4) Закон України «Про доступ до публічної    

         інформації»,

    5) Закон України «Про електронні документи

         та електронний документообіг»,

    6) Закон України «Про засади державної     

         мовної політики»,

Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність місцевих державних адміністрацій.

         

Керівник апарату                                                                             К.М. Тищенко

 

Відділ  освіти  Марківської  районної  державної  адміністрації оголошує конкурс на заміщення  вакантної посади директора Кризької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Марківської районної державної адміністрації,що знаходиться за адресою: вул. Миру, 12-А, с.Кризьке, Марківський район, Луганська область.

           Кваліфікаційні вимоги:  громадянство України, вища освіта , стаж роботи не менше 3-х  років, навики роботи з комп’ютерною  технікою, вільне володіння  державною мовою  та здатність за своїми діловими і  моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

           Особи, які бажають брати участь у  конкурсі, подають такі документи:

 • заяву  на ім’я  голови  конкурсної  комісії  щодо участі  в конкурсі на  посаду;
 • автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 • копію паспорта громадянина України;
 •  копії документів про вищу освіту та трудову діяльність;
 • два рекомендаційні листи довільної форми;
 • мотиваційний лист довільної форми і перспективний план розвитку навчального закладу на 5 років (додаток у формі презентації Microsoft Power Point є перевагою). 

Документи приймаються протягом 30 -ти  днів  з  дня  опублікування оголошення.

 За  довідками звертатися  за  адресою : смт.Марківка, вул.Центральна, 18,  ІV поверх, каб. 401  тел. 9-19-93