Оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади

Наказом управління фінансів Марківської районної державної адміністрації від 15.10.2019 № 72-к оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста бюджетного відділу управління фінансів Марківської районної державної адміністрації Луганської області.

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста бюджетного відділу управління фінансів Марківської райдержадміністрації Луганської області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) закріпленими установами за спеціалістом є районне територіально-медичне об’єднання та Центр первинної медико-санітарної допомоги;

2) бере участь в складанні районного бюджету та зведеного бюджету району;

3) бере участь у складанні річного та  помісячного  розпису видатків по бюджетних  установах районного бюджету;

4) готує лімітні довідки та витяги з річного та помісячного розписів видатків по бюджетних установах;

5) перевіряє складання кошторисів доходів і видатків та розрахунків до них, штатних розписів по закріплених установах;

6) контролює складання звітів по штатах та контингентах головними розпорядниками коштів;

7) проводить аналіз та складає звіти по виплаті заробітної плати працівникам бюджетної сфери по закріплених установах;

8) складає пояснювальні записки до квартальних та річних звітів по бюджету району за відповідним напрямком роботи;

9) проводить уточнення  кошторисів доходів і видатків по закріплених установах;

10) вносить та аналізує введені дані до інформаційної системи АІС «Місцеві бюджети» по бюджетних запитах розпорядників коштів, тимчасові та постійні розписи по видатках та джерелах фінансування;

11) вносить та аналізує довідки на уточнення постійних та тимчасових розписів по видатках і джерелах фінансування;

12) здійснює перевірки тарифікаційних списків працівників закріплених установ, контролює мережу та складає звітність;

13) виконує доручення керівника, складає службові розпорядження, проводить перевірки по завданнях Департаменту фінансів, райдержадміністрації та у відповідності до плану роботи відділу.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 4900,0 грн.; надбавка за вислугу років; надбавка за ранг державного службовця; премія (у разі встановлення), розмір яких визначається згідно з штатним розписом та нормативними актами Кабінету Міністрів України

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на вакантну посаду

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби;

2) резюме за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України, в якому зазначається:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на посадах;

3) заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону.

Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС та офіційному вебсайті райдержадміністрації

Додаткові (необов’язкові) документи

Особа, яка має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування, та надає: копію довідки про встановлення інвалідності, копію індивідуальної програми реабілітації (за наявності).

 

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Рад Європи/тестування *

31 жовтня 2019 року, початок о 10.00 год. в приміщенні Марківської районної державної адміністрації (Луганська область, смт. Марківка, вул. Центральна, 18).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Скиба Тетяна Миколаївна, (06464) 9-16-97,

 finupmar@i.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта економічного спрямування за  освітньо - кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра або бакалавра, за спеціальностями «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Економіка підприємства» (за видами економічної діяльності)

2.

Досвід роботи

в сфері бухгалтерського обліку, економіки або  фінансів

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

вміння користуватись офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) або альтернативним пакетом інших офісних програм; навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет, вміння працювати в програмі АІС «Місцеві бюджети»

2.

Ділові якості

організовувати та планувати роботу; встановлювати пріоритети, ставити та досягати поставлені цілі (завдання); системно аналізувати інформацію та здійснювати стратегічне планування; аналітичне мислення; адаптація до змін та управління ними

3.

Особистісні якості

дотримання принципів державної служби; цілеспрямованість, відповідальність та орієнтація на результат; справедливість, чесність, неупередженість та об’єктивність; ефективна взаємодія з колегами, підлеглими; саморозвиток і самоосвіта; стійкість до стресу

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

  1. Конституція України;
  2. Закон України «Про державну службу»;
  3. Закон України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно посадової інструкції та положення про відділ

1) Бюджетний кодекс України;

2) Закон України «Про захист персональних даних»;

3) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

4) правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

5) інші закони, акти Президента України, Верховної ради України та Кабінету Міністрів України, накази Міністерства фінансів України, інші нормативно-правові акти, що регламентують бюджетні відносини та фінансово-господарську діяльність установи