Оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади

 

Наказом керівника апарату Марківської районної державної адміністрації від 18.04.2018 № 38-к оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста з питань внутрішньої політики відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації.

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -  головного спеціаліста з питань внутрішньої політики відділу організаційної роботи апарату Марківської райдержадміністрації Луганської області

Загальні умови

            Посадові обов’язки

 

Головний спеціаліст:

 

1) аналізує та прогнозує  діяльність громадсько-політичних формувань, що діють на території району;

 2) узагальнює громадську думку та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень;

3) вивчає, аналізує діяльність районних організацій політичних партій, громадських об’єднань громадян, їх плани роботи, програмні документи, зміни в керівництві і чисельності, тенденції розвитку, активність та вплив, приймає участь в заходах, які ними проводяться, забезпечує їх взаємодію з райдержадміністрацією;

4) організовує зустрічі керівництва райдержадміністрації з активом громадських організацій, контролює виконання доручень голови районної державної адміністрації;

5) готує інформаційні матеріали про проведені громадськими організаціями та політичними партіями заходи;

6) збирає та аналізує дані про наявність і діяльність в районі громадсько-політичних формувань;

7) готує щотижневі та щомісячні довідки про соціально-політичний стан в районі;

8) організовує роботу Громадської ради при райдержадміністрації;

9) організовує підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації;

10) готує матеріали і розміщує їх на веб-сторінці райдержадміністрації офіційного сайту Луганської облдержадміністрації по відповідних розділах, у тому числі  про основні події, що відбулися за участю керівництва району, поточні події в районі, діяльність райдержадміністрації, її структурних підрозділів, районної, селищної та сільських рад;

11) надає організаційну допомогу  політичним та громадським об’єднанням;

12) організовує інформування населення про права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

13) спільно з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечує систематичне та оперативне оприлюднення: інформації про діяльність райдержадміністрації, прийняті рішення, проектів нормативно-правових актів;

14) аналізує оприлюднені в засобах масової інформації матеріали з питань, що належать до його компетенції, готує у разі необхідності відповідні роз'яснення або спростування;

15) готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з питань, що стосуються роботи відділу;

16) бере участь у перевірці виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів державної виконавчої влади, надає методичну та іншу практичну допомогу у поліпшенні організації їх роботи;

17) виконує інші функції відповідно до законодавства та за дорученням керівника апарату та начальника відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації.

 

 Умови оплати праці

Посадовий оклад 4100,0 грн.; надбавка за вислугу років; надбавка за ранг державного службовця; премія (у разі встановлення), розмір яких визначається згідно з штатним розписом та нормативними актами Кабінету Міністрів України

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на вакантну посаду.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (декларація подається шляхом заповнення на веб-сайті НАЗК).

Документи приймаються протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС та райдержадміністрації.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

11 травня 2018 року, початок о 10.00 год. в приміщенні Марківської районної державної адміністрації (92400, Луганська область, смт. Марківка, вул. Центральна, 18).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Болотська Інна Миколаївна

0666456492 (06464) 9-14-40;

mar.org@i.ua

                                                       Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Бакалавр або молодший бакалавр

2

Досвід роботи

Без досвіду роботи

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Освіта

Освіта  за спеціальностями «Документознавство», «Діловодство та інформаційна діяльність», «Архівознавство», «Публічне управління та адміністрування» та спеціальності за філологічним спрямуванням.

2.

Якісне виконання поставлених завдань

- вміння  організовувати та планувати роботу;

- вміння вирішувати комплексні завдання;

-  встановлювати пріоритети, ставити та досягати поставлених цілей (завдань).

3.

Командна робота та взаємодія

- вміння працювати в команді, взаємодія з працівниками інших структурних підрозділів, з державними органами та ін. підприємствами.

4.

Технічні вміння

- вміння користуватися комп’ютерним обладнанням та програмними комплексами, необхідними для виконання посадових обов’язків. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

5.

Особистісні компетенції

- цілеспрямованість та ініціативність;

- відповідальність та орієнтація на результат;

- системність і самостійність в роботі;

- наполегливість, якісне виконання поставлених       

   завдань;

- вміння працювати в стресових ситуаціях;

- прагнення до самовдосконалення та підвищення   

  фахового рівня.

                                                   Професійні знання

                                 Вимога                                                                               Компоненти вимоги

 

1

Знання законодавства

  1. Конституція України;
  2. Закон України «Про державну службу»;
  3. Закон України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно посадової інструкції та положення про відділ

    Закони України:

– «Про доступ до публічної інформації»

– «Про інформацію»,

- Укази Президента України, постанови та  розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регламентують реалізацію повноважень відділу.

 

Наказом керівника апарату Марківської районної державної адміністрації від 18.04.2018 № 38-к оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - спеціаліста сектору юридичної роботи апарату райдержадміністрації.

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -  спеціаліста сектору юридичної роботи апарату Марківської райдержадміністрації Луганської області

Загальні умови

            Посадові обов’язки

 

Спеціаліст сектору:

 

1) Проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

 2) Визначає, які розпорядження голови районної державної адміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

3) Інформує керівництво районної державної адміністрації про необхідність вжиття заходів щодо скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства, або тих, що втратили чинність, і готує відповідні подання;

4) Бере участь у роботі з укладання господарських договорів, здійсненні організаційно-практичних заходів щодо зміцнення фінансової та трудової дисципліни, збереження майна, соціального захисту працівників, а також притягнення працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;

5) Доповідає  голові  районної  державної адміністрації  про порушення законності в діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації або їх службових осіб;         

6) За дорученням голови райдержадміністрації представляє інтереси районної державної адміністрації в судах, правоохоронних органах та інших органах при розгляді правових питань;

7) Розробляє та приймає участь у розробленні  проектів розпоряджень та інших документів з питань діяльності апарату райдержадміністрації; 8) Здійснює роботу щодо профілактики та протидії корупції в райдержадміністрації та в інших органах виконавчої влади.

 Умови оплати праці

Посадовий оклад 2643,0 грн.; надбавка за вислугу років; надбавка за ранг державного службовця; премія (у разі встановлення), розмір яких визначається згідно з штатним розписом та нормативними актами Кабінету Міністрів України.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на вакантну посаду.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (декларація подається шляхом заповнення на веб-сайті НАЗК).

Документи приймаються протягом 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС та райдержадміністрації.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

16 травня 2018 року, початок о 10.00 год. В приміщенні Марківської районної державної адміністрації (92400, Луганська область, смт. Марківка, вул. Центральна, 18).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Болотська Інна Миколаївна,

0666456492, (06464) 9-14-40;

mar.org@i.ua

                                                       Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища, не нижче ступеня бакалавра або молодшого бакалавра за юридичним спрямуванням.

2

Досвід роботи

Без вимог до досвіду роботи.

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

- вміння  організовувати та планувати роботу

- вміння вирішувати комплексні завдання;

-  встановлювати пріоритети, ставити та досягати поставлених цілей (завдань);

2.

Командна робота та взаємодія

- вміння працювати в команді, взаємодія з працівниками інших структурних підрозділів, з державними органами та ін. підприємствами

3.

Технічні вміння

- вміння користуватися комп’ютерним обладнанням та програмними комплексами, необхідними для виконання посадових обов’язків. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

4.

Особистісні компетенції

- цілеспрямованість та ініціативність,

- відповідальність та орієнтація на результат;

- системність і самостійність в роботі;

- наполегливість, якісне виконання поставлених       

   завдань;

- вміння працювати в стресових ситуаціях;

- прагнення до самовдосконалення та підвищення   

  фахового рівня.

                                                   Професійні знання

                                  Вимога                                                                                              Компоненти вимоги

 

1

Знання законодавства

  1. Конституція України;
  2. Закон України «Про державну службу»;
  3. Закон України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно посадової інструкції та положення про відділ

      1) Цивільний кодекс України;

    2) Кодекс України про адміністративні  

        правопорушення;

    3) Земельний Кодекс України;

    4) Кодекс адміністративного судочинства  

        України;

    5) Цивільний процесуальний кодекс України;
    6) Кодекс законів про працю України;

    7) Закон України «Про місцеві державні     

        адміністрації»;

    8) Закон України «Про передачу об'єктів права     

        державної та комунальної власності»;

Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність місцевих державних адміністрацій.