Оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади

 

Наказом керівника апарату Марківської районної державної адміністрації від 26.04.2018 № 44-к оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - державного реєстратора Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -  державного реєстратора Центру надання адміністративних послуг Марківської райдержадміністрації Луганської області

Загальні умови

            Посадові обов’язки

 

Державний реєстратор:

 

1) Приймає документи, перевіряє їх на наявність підстав для зупинення розгляду документів та відмові у державній реєстрації;

2) Проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

3) Веде Єдиний державний реєстр та надає відомості з нього;

4) Веде реєстраційні справи;

5) Здійснює інші повноваження, передбачені Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;

6) Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр;

7) Надає суб’єктам звернень вичерпну інформацію та консультацію щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

8) Не повинен надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб.

 Умови оплати праці

Посадовий оклад 4100,0 грн.; надбавка за вислугу років; надбавка за ранг державного службовця; премія (у разі встановлення), розмір яких визначається згідно з штатним розписом та нормативними актами Кабінету Міністрів України.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на вакантну посаду.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (декларація подається шляхом заповнення на веб-сайті НАЗК).

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС та райдержадміністрації.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

31 травня 2018 року, початок о 10.00 год. в приміщенні Марківської районної державної адміністрації (92400, Луганська область, смт. Марківка, вул. Центральна, 18).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Болотська Інна Миколаївна,

0666456492, (06464) 9-14-40;

mar.org@i.ua

                                                       Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, не нижче ступеня бакалавр або молодший бакалавр за економічним або юридичним спрямуванням.

2.

Досвід роботи

досвід роботи на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше одного року або стаж роботи в інших сферах управління не менше трьох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

- вміння  організовувати та планувати роботу;

- вміння вирішувати комплексні завдання;

-  встановлювати пріоритети, ставити та досягати поставлених цілей (завдань).

 

2.

Командна робота та взаємодія

- вміння працювати в команді, взаємодія з працівниками інших структурних підрозділів, з державними органами та ін. підприємствами.

3.

Технічні вміння

- вміння користуватися комп’ютерним обладнанням та програмними комплексами, необхідними для виконання посадових обов’язків. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

4.

Особистісні компетенції

- цілеспрямованість та ініціативність;

- відповідальність та орієнтація на результат;

- системність і самостійність в роботі;

- наполегливість, якісне виконання поставлених      

   завдань;

- вміння працювати в стресових ситуаціях;

- прагнення до самовдосконалення та підвищення  

  фахового рівня.

 

                                                   Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

  1. Конституція України;
  2. Закон України «Про державну службу»;
  3. Закон України «Про запобігання корупції»;
  4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно посадової інструкції та положення про відділ

  - Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

 - Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

       

 

Наказом керівника апарату Марківської районної державної адміністрації від 17.05.2018 № 56-к оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста архівного відділу райдержадміністрації.

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -  головного спеціаліста архівного відділу Марківської райдержадміністрації Луганської області

Загальні умови

            Посадові обов’язки

 

Головний спеціаліст відділу:

 

1) Забезпечує вирішення питань, спрямованих на підвищення рівня розвитку архівної справи  та діловодства в районі. Збирає, узагальнює та аналізує інформацію з питань архівної справи, готує начальнику архівного відділу відповідні пропозиції.

2) Бере участь у розробленні проектів цільових програм, планово-звітної документації відділу. Здійснює реалізацію законодавчих і нормативних актів, програм розвитку архівної справи. Бере участь в організаційному забезпеченні нарад, семінарів з відповідних питань.

3) Виконує обов’язки секретаря експертної комісії відділу ( далі ЕК). Здійснює формування планів роботи ЕК, організовує її роботу, забезпечує своєчасну підготовку матеріалів на розгляд комісії, а також участь членів ЕК в засіданнях. Готує на розгляд ЕК описи справ постійного зберігання, з особового складу, номенклатури справ, списки установ, документи яких підлягають і не підлягають прийманню на державне зберігання. Здійснює перевірку змісту, оформлення наданих документів відповідно до вимог.

4) Відповідає за архівосховище. Забезпечує виконання планових завдань та координує роботи, пов’язані із забезпеченням збереженості. Здійснює приймання, зберігання, раціональне розміщення документів в архівосховищі та забезпечує їх збереженість. Проводить перевірки наявності й фізичного стану документів, визначає потребу їх ремонту. Оформлює підсумки роботи з перевіряння наявності та розшуку документів. Укладає топографічні покажчики на фонди архівосховища. Здійснює ремонт, оправлення, картонування документів. Контролює температурно-вологісний та санітарно-гігієнічний режими зберігання в архівосховищі.

5) Консультує працівників відповідних структурних підрозділів підприємств, установ та організацій з питань забезпечення збереженості документів. Видає документи архіву, у тимчасове користування та своєчасне їх повернення до архівосховища. Бере участь у роботі нарад, семінарів з профільних питань. Надає консультації з питань організації забезпечення збереженості архівних документів.

6) Забезпечує роботу з каталогізації документів, проводить облік закаталогізованих документів.  Бере участь у складанні номенклатури справ архівного відділу. Надає методичну і практичну допомогу архівним підрозділам та службам діловодства органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям.

 

 Умови оплати праці

Посадовий оклад 4100,0 грн.; надбавка за вислугу років; надбавка за ранг державного службовця; премія (у разі встановлення), розмір яких визначається згідно з штатним розписом та нормативними актами Кабінету Міністрів України

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на вакантну посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (декларація подається шляхом заповнення на веб-сайті НАЗК).

Документи приймаються протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС та райдержадміністрації.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

07 червня 2018 року, початок о 10.00 год. в приміщенні Марківської районної державної адміністрації (92400, Луганська область, смт. Марківка, вул. Центральна, 18).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Болотська Інна Миколаївна,

0666456492, (06464) 9-14-40;

sup.marlug@gmail.com

 

                                                       Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, не нижче ступеня бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальностями «Документознавство» або «Архівна справа».

2.

Досвід роботи

Без вимог.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

- вміння планувати роботу;

- встановлювати пріоритети, ставити та досягати поставлених цілей (завдань);

- системно аналізувати інформацію та здійснювати стратегічне планування;

- контролювати ефективність діяльності;

- розробляти комплексні програми розвитку, аналізувати та прогнозувати ефективність виконання їх заходів.

 

2.

Командна робота та взаємодія

- вміння працювати в команді, взаємодія з працівниками інших структурних підрозділів, з державними органами та ін. підприємствами.

 

3.

Технічні вміння

- вміння користуватися комп’ютерним обладнанням та програмними комплексами, необхідними для виконання посадових обов’язків. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

4.

Особистісні компетенції

- цілеспрямованість;

- відповідальність та орієнтація на результат;

- аналітичні здібності;

- дипломатичність та гнучкість;

- вміння працювати в стресових ситуаціях;

- якісне виконання поставлених завдань;

- прагнення до самовдосконалення та підвищення   

  фахового рівня.

 

                                                   Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

  1. Конституція України;
  2. Закон України «Про державну службу»;
  3. Закон України «Про запобігання корупції»;
  4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно посадової інструкції та положення про відділ

  

  1. Закон України ««Про Національний        

      архівний фонд та архівні установи»;

  1. Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, розпорядження голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, інші нормативно-правові акти, які регулюють питання архівної справи;

          У тому числі:

     - систему планово-звітної документації        архівних установ;

    - систему зберігання і класифікацію архівних документів;

    - систему облікового і довідкового апаратів і довідково-інформаційний фонд в архіві;

    - стандарти у сфері архівної справи та діловодства, професійну лексику й термінологію.

    - правила етичної поведінки державного службовця.