Оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом керівника апарату
Марківської райдержадміністрації
«14» лютого 2019 року № 23-к
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - спеціаліста сектору юридичної роботи апарату Марківської райдержадміністрації Луганської області
Загальні умови
Посадові обов’язки
Спеціаліст сектору:

1) Проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;
2) Визначає, які розпорядження голови районної державної адміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;
3) Інформує керівництво районної державної адміністрації про необхідність вжиття заходів щодо скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства, або тих, що втратили чинність, і готує відповідні подання;
4) Бере участь у роботі з укладання господарських договорів, здійсненні організаційно-практичних заходів щодо зміцнення фінансової та трудової дисципліни, збереження майна, соціального захисту працівників, а також притягнення працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;
5) Доповідає голові районної державної адміністрації про порушення законності в діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації або їх службових осіб;
6) За дорученням голови райдержадміністрації представляє інтереси районної державної адміністрації в судах, правоохоронних органах та інших органах при розгляді правових питань;
7) Розробляє та приймає участь у розробленні проектів розпоряджень та інших документів з питань діяльності апарату райдержадміністрації; 8) Здійснює роботу щодо профілактики та протидії корупції в райдержадміністрації та в інших органах виконавчої влади.
Умови оплати праці Посадовий оклад 2643,0 грн.; надбавка за вислугу років; надбавка за ранг державного службовця; премія (у разі встановлення), розмір яких визначається згідно з штатним розписом та нормативними актами Кабінету Міністрів України
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстрокове призначення на вакантну посаду
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (декларація надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).
Документи приймаються протягом 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС та райдержадміністрації.
Місце, час та дата початку проведення конкурсу 12 березня 2019 року, початок о 10.00 год. в приміщенні Марківської районної державної адміністрації (Луганська область, смт. Марківка, вул. Центральна, 18).
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Хорошевська Ольга Миколаївна,
(06464) 9-14-40; 050 860 64 95
mar.org@i.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта Вища, не нижче ступеня бакалавра або молодшого бакалавра за юридичним спрямуванням
2 Досвід роботи Без вимог до досвіду роботи
3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Уміння працювати з комп’ютером
Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.
2. Ділові якості Вміння розподіляти роботу, здатність концентруватись на деталях, вміння дотримуватись субординації, вимогливість, оперативність, уміння працювати в команді.
3. Особистісні якості Відповідальність, наполегливість, комунікабельність, дисциплінованість. прагнення до самовдосконалення та підвищення фахового рівня.
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства 1) Конституція України;
2) Закон України «Про державну службу»;
3) Закон України «Про запобігання корупції»
2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно посадової інструкції та положення про відділ 1) Цивільний кодекс України;
2) Кодекс України про адміністративні
правопорушення;
3) Земельний Кодекс України;
4) Кодекс адміністративного судочинства
України;
5) Цивільний процесуальний кодекс України;
6) Кодекс законів про працю України;
7) Закон України «Про місцеві державні
адміністрації»;
8) Закон України «Про передачу об'єктів права
державної та комунальної власності»;
Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність місцевих державних адміністрацій.

Керівник апарату К. ТИЩЕНКО