Порядок оскарження

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про місцеві державні адміністрації
 
 
     Стаття 43. Оскарження та скасування актів місцевих державних
                адміністрацій

 
     Акти місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України або інтересам територіальних громад чи окремих громад, можуть бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду.
 
    Розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншиим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, головою місцевої державної адміністрації вищого рівня або в судовому порядку.
 
     Накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевої  державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою місцевої державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.