Стан медичної галузі Марківщини

Структура населення

В районі населення всього

14974 особи

Дітей до 14 років

1947 осіб

Підлітки

373 особи

Дорослі

12654 особи

Жінки

7770 осіб

Чоловіки працездатного віку

1975 осіб

Осіб працездатного віку

3353 осіб

Осіб пенсійного віку

4000 осіб

 

Народжуваність в І кварталі 2017 року становила – 8,8 (І квартал 2016 р. – 12,3). Смертність – 15,6 (І квартал 2016 р.- 18). Випадків дитячої смертності не зареєстровано.

Структура загальної захворюваності (2016 рік)

І. Хвороби серцево – судинної системи – 48,3%

ІІ. Хвороби органів дихання – 13,5%

ІІІ. Хвороби органів зору – 8,9%

Структура інвалідності (2016 рік)

І. Злоякісні новоутворення – 29,4%

ІІ. Хвороби кістково-м’язової системи – 19,1%

ІІІ. Хвороби серцево – судинної системи – 72,9%

 Структура смертності (2016 рік)

І. Хвороби серцево – судинної системи – 72,9%

ІІ. Злоякісні новоутворення – 11,3%

ІІІ. Травми – 5,9%

 Ресурси охорони здоров’я

В РТМО працює 26 лікарів (з них осіб пенсійного віку – 44%) і 79 молодших медичних працівників з медичною освітою. Станом на сьогодні бракує 4 лікаря (хірург, фтизіатр, рентгенолог. лікар приймального відділення).

В інтернатурі за рахунок коштів лікарні навчається один лікар – інтерн першого року навчання (хірург) та в Українській медичній стоматологічній академії (м. Полтава) закінчує навчання в інтернатурі із сімейної медицини – 1 лікар.

 

Ліжковий фонд складає – 90 цілодобових стаціонарних ліжок (інфекційних -10, дитячих – 10, хірургічних -30, терапевтичних – 25 (з них неврологічних – 10), акушерсько-гінекологічних – 15).

Бюджетне фінансування в розрахунку на 1 мешканця району в 2016 році склало – 1625 грн. Витрати в 2016 році при стаціонарному лікуванні в розрахунку на 1 ліжко день на медикаменти – 20,8 грн, на харчування – 5,87 грн.

Витрати в 2016 році при стаціонарному лікуванні ветеранів війни в розрахунку на 1 ліжко день на медикаменти – 61,4 грн. на харчування – 52,9 грн.

Районна програма профілактики захворювання на туберкульоз профінансована в сумі – 19,2 тис.грн (100%).

Потреба лікарні в трансфузіологічних середовищах і препаратах крові з боку обласної станції переливання крові задоволена на 100%.