ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ МАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗА СІЧЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2017 року

 ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

За повідомленням прокуратури  Луганської області, протягом січня–березня 2017р. у Марківському районі  обліковано 47  кримінальних правопорушень, 1,5% до загальної кількості по Луганській області та  68,1% до  минулого року. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 23,4% – тяжкі та особливо тяжкі.

Загальна кількість виявлених осіб, які вчинили кримінальні правопорушення у січні – березні 2017 року  по Марківському району склала 24 особи (3,0% до загальної кількості по Луганській області ), що на 17,2% менше минулого року.  Із зальної кількості осіб, які вчинили злочин  41,7% раніше вже ставали на злочинний шлях, 20,8% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. В порівнянні з минулим роком  на 100,0% зменшились правопорушення скоєнні групою осіб, на 58,3% - скоєні особами в стані алкогольного сп’яніння, на 33,3%  - скоєні особами, які раніше вчиняли злочини.

У загальній кількості злочинів  - 6,4% злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення,   4,3%  злочини - у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,1% злочини - у сфері господарської діяльності. Спостерігається  зростання кількості кримінальних правопорушень скоєних у сфері  обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення на 66,7%, у сфері господарської діяльності кількість правопорушень залишилась на рівні минулого року, на 75,0% зменшилась кількість правопорушень скоєних у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.                                                                                                                       

 П Р О М И С Л О В I С Т Ь

 За січень – квітень  2017 року промисловими підприємствами району  реалізовано продукції (робіт, послуг)  на 111652,1 тис. грн.  Питома вага регіону в загальних обсягах реалізованої продукції становить 1,0% від обласного показника. 

СІЛЬСЬКЕ     ГОСПОДАРСТВО                           

Загальний обсяг реалізації продукції аграрними підприємствами за січень –червень 2017 року, порівняно з  минулим роком, зменшився на  1,4%  (рослинництва на 1,8% - за рахунок зменшення кількості реалізованої продукції,  тваринництва - збільшився на 11,5 % (за рахунок  збільшення ціни  реалізації).                                                                                                                                                                                                

За 6 місяців  аграрними підприємствами району продано по всiх каналах реалiзацiї зернових культур 18991,9т., що на 28,6%  менше минулого року, середня ціна реалізації 3564,1 грн/т. Олійних культур продано 12427,8 т  (на 15,6% більше минулого року) , середня ціна реалізації склала 8646,2  грн/т.

Всього продано худоби та птицi 85,1 т.  Цей показник на 5,6% менший, ніж за минулий рік,(середня ціна 27930,1 грн./т.).  Продаж молока по всiх каналах реалiзацiї становить 678,5т. що на  16% менше  показника минулого року (середня ціна 4169,4 грн/т.).

 Станом на 1 липня 2017 року  у аграрних підприємствах району є в наявності 607,6 т зерна, що на 66,9% менше минулого року та складає 3,3% до загальних запасів по Луганській області. Запаси насіння соняшнику по аграрних підприємствах району склали 7548т , що у 2,4 рази більше минулорічних та складає 8,9% до загальних по Луганській області.    

П О С Л У Г И

У 1 кварталі 2017 р. 16 пiдприємств та органiзацiй району надавали послуги. Доходу вiд реалiзацiї послуг (в ринкових цiнах, включаючи ПДВ) одержано на 857,7 тис. грн. 

Населенням  оплачено 712,6 грн. (83,1% від загального обсягу доходiв). 

Т О В А Р Н I   Р И Н К И

У червні місяці 2017 року пiдприємствами Маркiвського району, якi звiтують по ф.4-мтп, використано бензину моторного – 3,8 т, що менше  минулого місяця на 1,8 т,  палива дизельного використано – 22,0 т, менше  ніж в минулому місяці на  68,2 т.

Мазут топковий не  використовувався.

         На 1 липня 2017 року було в наявності  бензину моторного 5,1 т, палива дизельного – 349,5 т, та вугілля кам’яного –0.3 т.

 

РОЗДРІБНА    ТОРГІВЛЯ    ТА   РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

 Роздрібний товарооборот торгової мережі  з урахуванням міжрайонного обміну  за 1 квартал 2017  року склав 4748,2 тис. грн., що становить  0,7% до загального товарообороту по Луганській області. Для порівняння:  роздрібний товарооборот по Міловському району склав – 3790,2 тис.грн., Новопсковському району – 7870,3 тис. грн.,  Біловодському району – 5642,6 тис. грн..

 

КАПІТАЛЬНІ   ІНВЕСТИЦІЇ

             Підприємствами та організаціями району за січень – березень 2017 року освоєно капітальних інвестицій на суму 17975 тис. грн., що складає 3,3% до загального обсягу по Луганській області, для порівняння в Новопсковському районі освоєно 25914 тис. грн., в Біловодськом районі – 6641 тис. грн. На одну особу по Марківському району освоєно 1192 грн капітальних інвестицій, в середньому по області 246,6 грн .  За січень – березень  2017 року житло в  експлуатацію по Марківському району не приймалось.  Для порівнянні у Луганській області прийнято в експлуатацію у  січні – березні 2017 року 2950 м. кв житла (468,3% до минулого року), у Новопсковському районі – 172 м.кв, у Біловодськом районі 162 м. кв .  

 

 ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у  I кварталі 2017 р. становила 4192 грн., що на 31,0% більше рівня мінімальної заробітної плати  та складає 76,5 % до середнього рівня по Луганській області. Серед районів області найвища заробітна плата у Новоайдарському – 5618 грн., Попаснянському – 5521 грн., найнижча – в Біловодському – 4005 грн.

Заборгованості із виплати заробітної плати по підприємствах Марківського району  станом на 1 червня  2017 року не має.

У січні - травні  2017 р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 10515,9 тис. грн. (89,1 % нарахованих сум), що порівняно з аналогічним періодом 2016 р. менше на  30,0%, або на  4515,7 тис. грн.

Крім того, за електроенергію населення сплатило 4637,0 тис. грн. (у минулому році – 3148,7  тис. грн.).

Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг по району у травні склав 55,2 %.

Станом на 1 червня 2017 р. переплата за житлово-комунальні послуги  становить 3469,1  тис. грн.,  борги за електроенергію – 76,0 тис. грн.

У травні п. р. за видами платежів найбільший рівень сплати по району припадає на вивезення побутових відходів (60,0%),  найменший – на централізоване водопостачання  та водовідведення (50,8%).

Боржниками за 3 і більше місяців були: по  електроенергії – 25,0% власників особових рахунків,  квартплаті – 33,4%, вивезенню побутових відходів – 16,8%,  газопостачанню – 6,2%, водопостачанню – 1,9%.                           

 ДЕМОГРАФІЧНА    СИТУАЦІЯ

На 1 січня 2017 р. на  Марківщині, за попередніми даними ГУС, проживало 14980 осіб, упродовж січня – травня 2017 року кількість населення зменшилась на 121 особу.                                                                                                                                            

У загальному скороченні населення частка природного скорочення становить  68 осіб, а міграційного  53 особи.

          В січні - травні 2017 року зареєстровано 42 народжених  немовлят, померлих зареєстровано 110 осіб.       

На чисельність населення та формування його складу впливає також характер міграційних процесів. Кількість вибулих по району становила 53 особи, прибулих у січні - травні взагалі не було.

                              

Начальник відділу статистики                                                               Людмила Воронько

в Марківському районі