Відділ статистики в Марківському районі інформує

ПРО  ОПЛАТУ  НАСЕЛЕННЯМ  ЖИТЛОВО -

КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

У МАРКІВСЬКОМУ РАЙОНІ

у січні-липні  2017 року

 Житлово-комунальні підприємства своїми видами послуг, а саме  водопостачанням та водовідведенням, електричним освітленням, газопостачанням, вивозом сміття забезпечують життєдіяльність населення району.

Якість житлово-комунальних послуг та безперервність їх надання залежить від своєчасної оплати, тому об’єктом особливої уваги сьогодні є поточні платежі та погашення накопиченої заборгованості населення комунальним підприємствам.

У cічні-липні 2017 року населенням району за попередніми даними сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів 11751,5 тис. грн., що порівняно з аналогічним періодом 2016 р. менше на 28,0%, або 4564,4 тис. грн. Крім того, за електроенергію населення сплатило 6277,8 тис. грн. (в минулому році – 4064,1  тис. грн.)

Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг у липні 2017 р. склав 78,5%, в т.ч. по видах житлово-комунальних послуг:

  • водопостачанню та водовідведенню – 402,5%,
  • квартплаті – 261,2%
  • вивезенню побутових відходів – 61,0%;

На кінець липня 2017 р. переплата населенням за житлово-комунальні послуги  склала 2835,6 тис. грн.,   борги за електроенергію – 223,1 тис. грн. 

У загальній сумі заборгованості борги складають: за утримання будинків і споруд – 21,6 тис. грн., за вивезення побутових відходів – 6,5 тис. грн., переплата  за   газопостачання  - 2804,0 тис. грн., за централізоване водопостачання та водовідведення – 59,7 тис. грн.

Боржниками від 3 місяців і більше на кінець  липня 2017 року були: 

- по електропостачанню – 43,4%;

- по вивезенню побутових відходів – 37,8%;

- по газопостачанню – 8,5%;

- по водопостачанню – 4,7%.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 р. №976 «Про затвердження Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги» у січні-липні 2017 р. з населенням було укладено  1 договір щодо погашення реструктуризованої  заборгованості. Загальна сума, на яку було укладено договори в частині погашення реструктуризованої  заборгованості, становила 3,2 тис.грн., а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів – 2,6 тис. грн.

 

Про демографічну ситуацію у Марківському районі

станом на 1 серпня 2017 року

Кількість наявного населення району за попередніми даними ГУС станом на 1 серпня 2017 року становить 14815 осіб, що на 1,7% менше, ніж на відповідну дату минулого року, при цьому  в селищі мешкає 5904 особи, в сільській місцевості – 8911 осіб.

Середня чисельність населення за січень-липень склала 14898 осіб, при цьому населення сільської місцевості становило 8959 осіб, смт Марківка -  5939 осіб.

Упродовж січня - липня поточного року кількість населення скоротилась на 165 осіб. На загальні зміни кількості населення вплинули природне скорочення  (101 особа) та міграційне  (64 особи).

П р и р о д н и й      р у х

У районі у січні – липні  місяці поточного року народилося 64 дітей, що на рівні минулого року.

За цей же період зареєстровано 165 померлих, що на 8,8% менше рівня минулого року(на 16 осіб).  

М і г р а ц і й н и й   р у х

 У січні - липні 2017 р. до району не прибуло жодної особи, а вибуло 64 особи.  Міграційне скорочення  складає 64 особи (у минулому році міграційний приріст становив  9 осіб).

 Число прибулих до району порівняно з минулим роком зменшилось на 21 особу,  вибулих збільшилось на 52 особи.

 

ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ

 СТАНОВИЩЕ

МАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ

за січень- серпень  2017 року

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

За повідомленням прокуратури  Луганської області, протягом січня–червня 2017р. у Марківському районі  обліковано 120  кримінальних правопорушень, 2,0% до загальної кількості по Луганській області та  108,1% до  минулого року. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 29,2% – тяжкі та особливо тяжкі, в порівнянні з минулим роком їх кількість зросла на 45,8%.

Загальна кількість виявлених осіб, які вчинили кримінальні правопорушення у січні – червні 2017 року  по Марківському району склала 52 особи (2,9% до загальної кількості по Луганській області ), що на 4,0% більше минулого року.  Із зальної кількості осіб, які вчинили злочин  22,5% раніше вже ставали на злочинний шлях, 14,2% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. В порівнянні з минулим роком  на  26,1% - скоєні особами в стані алкогольного сп’яніння, на 20,0% зменшились правопорушення скоєнні групою осіб,  на 15,6%  - скоєні особами, які раніше вчиняли злочини.

У загальній кількості злочинів  19,2% злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення,  3,3%  злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,7% злочини у сфері господарської діяльності. Спостерігається  зростання кількості кримінальних правопорушень скоєних у сфері  обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення на 155,6%, у сфері господарської діяльності кількість правопорушень залишилась на рівні минулого року, на 63,6% зменшилась кількість правопорушень скоєних у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.                                                                                                                      

 П Р О М И С Л О В I С Т Ь

 За січень – червень  2017 року промисловими підприємствами району  реалізовано продукції (робіт, послуг)  на 125006,7 тис. грн.  Питома вага регіону в загальних обсягах реалізованої продукції становить 0,9% від обласного показника. 

СІЛЬСЬКЕ     ГОСПОДАРСТВО                           

РОСЛИННИЦТВО

Аграрними підприємствами Марківського району  станом на 1 серпня 2017 року вироблено зернових і зернобобових культур 444,0 тис. ц., що складає 5,1% до загального виробництва зерна  по Луганській області  та на 17,3% більше   виробництва минулого року. Урожайність  у початково оприбуткованій вазі склала 47,8 ц/ га  на 6,4 ц/ га більше ніж у минулому році.  Для порівняння у Міловському районі урожайність зернових та зернобобових культур склала 38,4 ц/ га, у Біловодськом районі 33,6 ц/ га, у Новопсковському районі 41,4 ц/ га

Загальний обсяг реалізації продукції аграрними підприємствами за січень –серпень 2017 року, порівняно з  минулим роком, збільшився на  36,4%  (рослинництва на 37,5% - за рахунок збільшення кількості реалізованої продукції, та ціни реалізації  тваринництва -  на 0,8 % ( за рахунок  збільшення ціни  реалізації  ). За 8 місяців  аграрними підприємствами району продано по всiх каналах реалiзацiї зернових культур 39921,4т., що на 0,7%  більше минулого року, середня ціна реалізації 3617,1 грн/т. Олійних культур продано 18852,6 т  (на 71,1% більше минулого року) , середня ціна реалізації склала 8592,6  грн/т.

Всього продано худоби та птицi 109,1 т.  Цей показник на 23,8% менший, ніж за минулий рік,(середня ціна 26964,8 грн./т.).  Продаж молока по всiх каналах реалiзацiї становить 922,4т., що на  21,4% менше  показника минулого року (середня ціна 4170,2 грн/т.).

 Станом на 1 вересня 2017 року  у аграрних підприємствах району є в наявності 33342,5 т зерна, що на 15,6% більше минулого року. Запаси насіння соняшнику по аграрних підприємствах району склали 1068,0т , що на 32,7% більше минулорічних.

П О С Л У Г И

У I-II кварталі 2017 р. 16 пiдприємств та органiзацiй району надавали послуги. Доходу вiд реалiзацiї послуг (в ринкових цiнах, включаючи ПДВ) одержано на 2033,2 тис.грн. 

Населенням  оплачено 1671,6 грн. (82,2% від загального обсягу доходiв). 

Т О В А Р Н I   Р И Н К И

У серпні місяці 2017 року пiдприємствами Маркiвського району, якi звiтують по ф.4-мтп, використано бензину моторного – 4,3 т, що менше  минулого місяця на 2,9 т,  палива дизельного використано – 60,5 т, менше ніж в минулому місяці на  65,3 т.

Мазут топковий не  використовувався.

На 1 вересня 2017 року було в наявності  бензину моторного 10,4 т, палива дизельного – 222,5 т, та вугілля кам’яного –0.3 т.

РОЗДРІБНА    ТОРГІВЛЯ    ТА      РЕСТОРАННЕ

ГОСПОДАРСТВО

Роздрібний товарооборот торгової мережі  з урахуванням міжрайонного обміну  за 1 квартал 2017  рокку склав 4748,2 тис. грн., що становить  0,7% до загального товарообороту по Луганській області. Для порівняння:  роздрібний товарооборот по Міловському району склав – 3790,2 тис.грн., Новопсковському району – 7870,3 тис. грн.,  Біловодському району – 5642,6 тис. грн..

КАПІТАЛЬНІ   ІНВЕСТИЦІЇ

Підприємствами та організаціями району за січень – червень 2017 року освоєно капітальних інвестицій на суму 26889 тис. грн., що складає 2,5% до загального обсягу по Луганській області, для порівняння в Новопсковському районі освоєно 39204 тис. грн., в Біловодськом районі – 25871 тис. грн. На одну особу по Марківському району освоєно 1783 грн капітальних інвестицій, в середньому по області 480,5 грн .  За січень – червень  2017 року прийнято  в  експлуатацію житла 115 кв.м, у тому числі 115 кв.м у міському поселенні.  Для порівнянні у Луганській області прийнято в експлуатацію у  січні – червні 2017 року 8539 м. кв житла (395,9% до минулого року), у Новопсковському районі – 498 м.кв, у Біловодськом районі 682 м. кв .  

НАВКОЛИШНЕ  СЕРЕДОВИЩЕ

Витрати на охорону навколишнього природного середовища  у 2016 році   підприємствами та організаціями Марківського району склали 890,1 тис. грн., що складає 0,01 % до загальної суми витрат по Луганській області. Для порівняння у Міловському районі витрати на охорону навколишнього середовища склали 437,4 тис. грн., у Біловодськоу районі – 890,1 тис. грн.

 ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у  II кварталі 2017 р. становила 4754 грн., що на 48,6% більше рівня мінімальної заробітної плати  та складає 85,4 % до середнього рівня по Луганській області. Серед районів області найвища заробітна плата у Новоайдарському – 6235 грн., Попаснянському –5970 грн., найнижча – в Біловодському – 4540 грн.

Заборгованості із виплати заробітної плати по підприємствах Марківського району  станом на 1 серпня  2017 року немає.

У січні - липні  2017 р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 11751,5 тис. грн. (87,1 % нарахованих сум), що порівняно з аналогічним періодом 2016 р. менше на  28,0%, або на  4564,4 тис. грн.

Крім того, за електроенергію населення сплатило 6277,8 тис. грн. (у минулому році – 4064,1  тис. грн.).

Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг по району у липні склав 78,5 %.

Станом на 1 серпня 2017 р. переплата за житлово-комунальні послуги  становить 2835,6  тис. грн.,  борги за електроенергію – 223,1 тис. грн.

У липні п. р. за видами платежів найбільший рівень сплати по району припадає на централізоване водопостачання  та водовідведення (402,5%),  найменший – на вивезення побутових відходів(61,0%).

Боржниками за 3 і більше місяців були: по  електроенергії – 43,4% власників особових рахунків,  квартплаті – 41,5%, вивезенню побутових відходів – 37,8%,  газопостачанню – 8,5%, водопостачанню – 4,7%.

   ДЕМОГРАФІЧНА    СИТУАЦІЯ

На 1 січня 2017 р. на  Марківщині, за попередніми даними ГУС, проживало 14980 осіб, упродовж січня – липня 2017 року кількість населення зменшилась на 165 осіб.                                                                                                                                            

У загальному скороченні населення частка природного скорочення становить  101 особу, а міграційного  64 особи.

В січні - липні 2017 року зареєстровано 64 народжених  немовлят, померлих зареєстровано 165 осіб.       

На чисельність населення та формування його складу впливає також характер міграційних процесів. Кількість вибулих по району становила 64 особи, прибулих у січні - липні взагалі не було.

                              

Начальник відділу статистики                                                                Л.Д.Воронько

в Марківському районі