Відділ статистики в Марківському районі інформує

ПРО  ОПЛАТУ  НАСЕЛЕННЯМ  ЖИТЛОВО -

КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

У МАРКІВСЬКОМУ РАЙОНІ

у січні - вересні 2017 року

Житлово-комунальні підприємства своїми видами послуг, а саме  водопостачанням та водовідведенням, електричним освітленням, газопостачанням, вивозом сміття забезпечують життєдіяльність населення району.

Якість житлово-комунальних послуг та безперервність їх надання залежить від своєчасної оплати, тому об’єктом особливої уваги сьогодні є поточні платежі та погашення накопиченої заборгованості населення комунальним підприємствам.

 У cічні-вересні 2017 року населенням району за попередніми даними сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів 13135,1 тис. грн., що порівняно з аналогічним періодом 2016 р. менше на 25,2%, або 4431,1 тис. грн. Крім того, за електроенергію населення сплатило 8161,8 тис. грн. (в минулому році – 4701,5  тис. грн.)

Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг у вересні 2017 р. склав 54,4%, в т.ч. по видах житлово-комунальних послуг:

  • водопостачанню та водовідведенню – 109,1%,
  • квартплаті – 87,2%,
  • вивезенню побутових відходів – 53,5%,

На кінець вересня 2017 р. переплата населенням за житлово-комунальні послуги  склала 2222,3 тис. грн.,   борги за електроенергію – 42,2 тис. грн. 

 У загальній сумі заборгованості борги складають: за утримання будинків і споруд – 39,3 тис. грн., за вивезення побутових відходів – 7,7 тис. грн., переплата  за   газопостачання  - 2171,4 тис. грн., за централізоване водопостачання та водовідведення – 97,9 тис. грн.

Боржниками від 3 місяців і більше на кінець  вересня 2017 року були: 

  • по вивезенню побутових відходів – 64,7% власників особових рахунків;
  • електропостачанню – 24,1%;
  • газопостачанню – 7,8%;
  • водопостачанню – 5,9%.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 р. №976 «Про затвердження Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги» у січні-вересні 2017 р. з населенням було укладено  1 договір щодо погашення реструктуризованої  заборгованості. Загальна сума, на яку було укладено договори в частині погашення реструктуризованої  заборгованості, становила 3,2 тис.грн., сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів – 3,2 тис. грн.

 

Про демографічну ситуацію у Марківському районі

станом на 1 жовтня 2017 року

Кількість наявного населення району за попередніми даними ГУС станом на 1 жовтня 2017 року становить 14730 осіб, що на 2,1% менше, ніж на відповідну дату минулого року, при цьому  в селищі мешкає 5856 осіб, в сільській місцевості – 8874 осіб.

Середня чисельність населення за січень-вересень склала 14855 осіб, при цьому населення сільської місцевості становило 8940 осіб, смт Марківка -  5915 осіб.

Упродовж січня - вересня поточного року кількість населення скоротилась на 250 осіб. На загальні зміни кількості населення вплинули природне скорочення  (151 осіб) та міграційне  (99 осіб).

П р и р о д н и й      р у х

У районі у січні – вересні  місяці поточного року народилось 80 дітей, що на 2,4% менше рівня минулого року.

За цей же період зареєстровано 231 померлих, що на 4,5% більше рівня минулого року (на 10 осіб).  

М і г р а ц і й н и й   р у х

 У січні - вересні 2017 р. до району  прибуло 19  осіб, а вибуло 118 осіб.  Міграційне скорочення  складає 99 осіб (у минулому році міграційний приріст становив  5 осіб).

 Число прибулих до району порівняно з минулим роком зменшилось на 2 особи,  вибулих збільшилось на 102 особи.

 

ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ

 СТАНОВИЩЕ

МАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ

за січень- жовтень  2017 року

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

За повідомленням прокуратури  Луганської області, протягом січня– вересня 2017р. у Марківському районі  обліковано 161  кримінальне правопорушення, 1,8% до загальної кількості по Луганській області та  97,0% до  минулого року. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 35,4% – тяжкі та особливо тяжкі, в порівнянні з минулим роком їх кількість зросла на 54,1%.

Загальна кількість виявлених осіб, які вчинили кримінальні правопорушення у січні – вересні 2017 року  по Марківському району склала 77 осіб (2,7% до загальної кількості по Луганській області ), та на 2,7% більше минулого року.  Із зальної кількості правопорушень  26,1% скоєні особами, які раніше вже ставали на злочинний шлях, 16,1% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 3,7% - правопорушення скоєні групою осіб. В порівнянні з минулим роком  зменшились на  13,3% правопорушення  - скоєні особами в стані алкогольного сп’яніння, на 14,3% - правопорушення скоєні групою осіб, а правопорушення скоєні особами, які раніше вчиняли злочини, збільшились  на 16,7%.

У загальній кількості злочинів  13,0% злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 5,0 %  злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 3,1% злочини у сфері господарської діяльності. Спостерігається  зростання кількості кримінальних правопорушень скоєних у сфері  обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення на 23,5%,   кількість правопорушень скоєних у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг залишилась на рівні минулого року.   

  П Р О М И С Л О В I С Т Ь

За січень – серпень  2017 року промисловими підприємствами району  реалізовано продукції (робіт, послуг)  на 134949,0 тис. грн.  Питома вага регіону в загальних обсягах реалізованої продукції становить 0,8% від обласного показника.  

СІЛЬСЬКЕ     ГОСПОДАРСТВО                           

РОСЛИННИЦТВО

Аграрними підприємствами Марківського району, крім малих  підприємств   станом на 1 жовтня 2017 року вироблено зернових і зернобобових культур 622,4 тис. ц., що складає 6,2% до загального виробництва зерна  по Луганській області  та на 39,4% більше   виробництва минулого року. З одного гектара зібрано у  початково оприбуткованій вазі 45,6 ц зерна, що   на 5,5 ц/ га більше ніж у минулому році та на 7,9 ц/ га більше ніж у середньому по Луганській області. Урожайність зернових культур по Марківському району найвища по Луганській області.  Для порівняння у Міловському районі урожайність зернових та зернобобових культур склала 34,2 ц/ га, у Біловодськом районі 35,0 ц/ га, у Новопсковському районі 40,1 ц/ га. Соняшника зібрано 191,3 тис. ц, що складає 5,3 %до загального виробництва по Луганській області та на 50,9 % більше виробництва минулого року. З одного гектара зібрано 17,5 ц насіння соняшника, що на 4,8 ц/ га менше ніж у минулому році та на 0,4 ц/ га більше ніж у середньому по Луганській області.   

Загальний обсяг реалізації продукції аграрними підприємствами за січень –вересень 2017 року, порівняно з  минулим роком, збільшився на  24,6%  (рослинництва на 25,3% - за рахунок збільшення кількості реалізованої продукції, та ціни реалізації  тваринництва зменшився   на 1,4 % ( за рахунок  зменшення обсягів реалізації  ). За 9 місяців  аграрними підприємствами району продано по всiх каналах реалiзацiї зернових культур 44741,7т., що на 1,2%  менше минулого року, середня ціна реалізації 3651,3 грн/т. Олійних культур продано 19377,8 т  (на 39,4% більше минулого року) , середня ціна реалізації склала 8585,8  грн/т.

Всього продано худоби та птицi 111,1 т.  Цей показник на 24,0% менший, ніж за минулий рік,(середня ціна 26788,9 грн./т.).  Продаж молока по всiх каналах реалiзацiї становить 1020,1т.., що на  24,2% менше  показника минулого року (середня ціна 4222,7 грн/т.).

 Станом на 1 жовтня 2017 року  у аграрних підприємствах району є в наявності 31486,9 т зерна, що на 27,0% більше минулого року. Запаси насіння соняшнику по аграрних підприємствах району склали 44314,0т , що в 7.9 рази більше минулорічних.   

П О С Л У Г И

У I-IIІ кварталі 2017 р. 16 пiдприємств та органiзацiй району надавали послуги. Доходу вiд реалiзацiї послуг (в ринкових цiнах, включаючи ПДВ) одержано на 2033,2 тис.грн. 

Населенням  оплачено 1671,6 грн. (82,2% від загального обсягу доходiв).  

Т О В А Р Н I   Р И Н К И

У вересні місяці 2017 року пiдприємствами Маркiвського району, якi звiтують по ф.4-мтп, використано бензину моторного – 6,3 т, що більше минулого місяця на 2,0 т,  палива дизельного використано – 116,8 т, більше ніж в минулому місяці на  56,3 т. Мазут топковий не  використовувався.

На 1 жовтня 2017 року було в наявності  бензину моторного 8,6 т, палива дизельного – 135,2 т, та вугілля кам’яного –0.3 т.

РОЗДРІБНА    ТОРГІВЛЯ    ТА      РЕСТОРАННЕ

ГОСПОДАРСТВО

Роздрібний товарооборот торгової мережі  з урахуванням міжрайонного обміну  за січень - червень 2017  року склав 9416,3 тис. грн., що становить  0,6% до загального товарообороту по Луганській області. Для порівняння:  роздрібний товарооборот по Міловському району склав – 7700,9 тис.грн., Новопсковському району – 17033,3 тис. грн.,  Біловодському району – 15418,2 тис. грн.. 

КАПІТАЛЬНІ   ІНВЕСТИЦІЇ

Підприємствами та організаціями району за січень – червень 2017 року освоєно капітальних інвестицій на суму 26889 тис. грн., що складає 2,5% до загального обсягу по Луганській області, для порівняння в Новопсковському районі освоєно 39204 тис. грн., в Біловодськом районі – 25871 тис. грн. На одну особу по Марківському району освоєно 1783 грн капітальних інвестицій, в середньому по області 480,5 грн .  За січень – червень  2017 року прийнято  в  експлуатацію житла 115 кв.м, у тому числі 115 кв.м у міському поселенні.  Для порівнянні у Луганській області прийнято в експлуатацію у  січні – червні 2017 року 8539 м. кв житла (395,9% до минулого року), у Новопсковському районі – 498 м.кв, у Біловодськом районі 682 м. кв .   

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у  II кварталі 2017 р. становила 4754 грн., що на 48,6% більше рівня мінімальної заробітної плати  та складає 85,4 % до середнього рівня по Луганській області. Серед районів області найвища заробітна плата у Новоайдарському – 6235 грн., Попаснянському –5970 грн., найнижча – в Біловодському – 4540 грн.

Заборгованості із виплати заробітної плати по підприємствах Марківського району  станом на 1 жовтня  2017 року немає.

У січні - вересні  2017 р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 13135,1 тис. грн. (84,8 % нарахованих сум), що порівняно з аналогічним періодом 2016 р. менше на  25,2%, або на  4431,1 тис. грн.

Крім того, за електроенергію населення сплатило 8161,8 тис. грн. (у минулому році – 4701,5  тис. грн.).

Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг по району у вересні склав 54,4%.

Станом на 1 жовтня 2017 р. переплата за житлово-комунальні послуги  становить 2222,3  тис. грн.,  борги за електроенергію – 42,2 тис. грн.

У вересні п. р. за видами платежів найбільший рівень сплати по району припадає на централізоване водопостачання  та водовідведення (109,1%),  найменший – на газопостачання(49,9%).

Боржниками за 3 і більше місяців були: по  електроенергії – 24,1% власників особових рахунків,  квартплаті – 40,0%, вивезенню побутових відходів – 64,7%,  газопостачанню – 7,8%, водопостачанню – 5,9%.

ДЕМОГРАФІЧНА    СИТУАЦІЯ

На 1 січня 2017 р. на  Марківщині, за попередніми даними ГУС, проживало 14980 осіб, упродовж січня – вересня 2017 року кількість населення зменшилась на 250 осіб.                                                                                                                                            

У загальному скороченні населення частка природного скорочення становить  151 осіб, а міграційного 99 осіб.

В січні - вересні 2017 року зареєстровано  80 народжених  немовлят, померлих зареєстровано 231 осіб.       

На чисельність населення та формування його складу впливає також характер міграційних процесів. Кількість вибулих по району становила 118 осіб, прибулих у січні - вересні  19 осіб.

                              

Начальник відділу статистики                                                                Л.Д.Воронько

в Марківському районі